Neděle, 17. října, 2021

Etický soud SU: Soudci se mohou sdružovat v odborech

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Soudci si mohou na úrovni jednotlivých soudů zakládat odborové organizace. Problém by nastal, pokud by se takto začali soudci organizovat celostátně. K takovému závěru dospěl minulý týden Etický soud Soudcovské unie (ES SU), který reagoval na podnět předsedy Krajského soudu v Plzni (KS) Alexandra Krysla.

Krysl, člen unie, se na ES SU obrátil v dubnu a požádal o stanovisko, zda jsou „soudcovské odbory“ v souladu s etickým kodexem soudce. Na plzeňském soudu totiž část soudců a zaměstnanců založila odborovou organizaci, kterou ovšem předseda Krysl odmítl uznat.

ES dospěl k závěru, že založení odborů soudci a aktivní členství v nich není v rozporu ani se zákonem, ani s etickým kodexem soudce. „Etický soud k výše položeným otázkám a) až c) v obecné poloze uvádí, že samo členství soudce v odborech společně se zaměstnanci na tom kterém soudu nezpůsobuje rozpor se soudcovskou etikou a není tak tomu ani v tom případě, je-li soudce členem statutárního orgánu v těchto odborech. Eticky problematickým (případně i právně, pokud by v konkrétním skutku přicházelo v úvahu porušení ustanovení § 80 odst. 4 zákona č. 6/2002 Sb.) by mohla být shledána jen činnost soudce v konkrétní skutkové situaci a v tomto směru se Etický soud nevyjadřuje,“ uvádí se v závěru stanoviska, které je podepsané Ladislavem Derkou.

Právo hájit své hospodářské a sociální zájmy je totiž dáno podle ES Listinou základních práv a svobod (dále jen Listina), přičemž mezi ně patří i právo sdružovat se za tímto účelem. Podle Listiny lze toto právo zákonem omezit, děje se tak však výslovně toliko v případě příslušníků bezpečnostních sborů a ozbrojených sil, nikoliv v případě soudců. „V odst. 3 Čl. 27 LZPS je stanovena možnost zákonem omezit činnost odborových organizací, pokud by šlo ‚o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu bezpečnosti státu, veřejného pořádku nebo práv a svobod druhých‘. Nezdá se, že by odborová organizace soudců mohla naplnit tyto podmínky (jak…

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Petr Dimun

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit