ERÚ se připravuje na další regulační období

 

Další kolo regulací nastane od roku 2019. Energetický regulační úřad (ERÚ) by měl zahájit veřejný konzultační proces k pravidlům nejpozději v září tohoto roku. Kvůli změně v čele úřadu však vše začalo už nyní.

V čele národního regulátora v oblasti energií – Energetického regulačního úřadu dojde na konci léta k zásadní změně. Skončí mandát stávající předsedkyni Aleně Vitáskové a v čele instituce stane pětičlenná rada. Vzhledem k tomu, že hned v září, tedy po nástupu nového vedení, by měl být zahájen veřejný konzultační proces k regulačnímu období od roku 2019, rozhodla Vitásková o jeho spuštění už nyní.

„Věřím, že její členové(rady – pozn. red) ocení kvalitně připravené materiály. Dělám všechno pro to, abych zachovala kontinuitu jednání ERÚ, přechod pod radu byl co nejjednodušší, nenarušil fungování úřadu a stabilitu energetického sektoru,“ říká Alena Vitásková. Ustanoveny byly dvě pracovní skupiny – jedna pro elektřinu a druhá pro plyn. Zástupci regulovaných subjektů a regulátora v nich zasednou už v průběhu ledna.

 

„Pravidla pro V. regulační období ovlivní vývoj české energetiky, ať už se na to díváme z pohledu spotřebitelů, výrobců, distributorů nebo činnosti samotného regulátora. Předjednat podobu takto důležitého dokumentu proto považuji nejen za žádoucí, ale přímo za nutné,“ říká předsedkyně ERÚ Alena Vitásková, která se dnes nad tímto tématem sešla se zástupci Českého sdružení regulovaných elektroenergetických společností (ČSRES) a Českého plynárenského svazu (ČPS).

Hlavní novinkou, kterou pro V. regulační období ERÚ připravuje, je publikace nákladů, které regulátor povolí zahrnout do regulovaných cen. „Spotřebitelé mají právo vědět, za co v regulovaných složkách cen energií platí. V obecné rovině se zveřejněním nákladů souhlasí i regulované společnosti, potřeba bude dojednat formu a podrobnosti, včetně případných legislativních změn. Transparentnost je základem pro vzájemnou důvěru,“ vysvětluje Alena Vitásková.

Jiří Reichl