Pátek, 1. července, 2022

Energetický regulační úřad jako otloukánek politiků. Za kolaps Bohemia Energy odpovědný není

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Energetický regulační úřad je již řadu let obviňován z věcí, za které nemůže. V minulosti to byl živelný solární boom a následné prodražení cen elektřiny, v posledních týdnech jej méně informovaní politici a média viní ze selhání a nečinnosti v kauze Bohemia Energy. Opět se jedná o střelbu na špatný terč a v následujících odstavcích se dozvíte, proč se kritici mýlí.

Podle oficiálního vyjádření Energetického regulačního úřadu (ERÚ) musí vycházet z toho, co mu dovoluje legislativa; kompetence úřadu přitom nejsou nijak velké. „Pokud dodavatel energií poruší energetický zákon nebo zákon o ochraně spotřebitele a takové jednání se podaří prokázat, dostane odpovídající sankci. To, co regulátor ani další orgány nemohou postihnout, je jednání, které sice můžeme vnímat jako neférové, neodporuje však zákonu nebo nespadá do kompetencí ERÚ,“ uvedl mluvčí ERÚ Michal Kebort.

Vedle mluvčího vyzpovídal Ekonomický deník také dva bývalé vedoucí pracovníky ERÚ, kteří si však nepřáli být jmenováni. Podle jejich vzpomínek patřila Bohemia Energy vždy mezi průměrné dodavatele, co se týká přístupu k zákazníkům a férovosti. Pozornost na sebe strhávali ti nejhorší – ať už to bylo v minulosti České Energetické Centrum, nebo v poslední době pochybné aukční kanceláře, zprostředkovatelé či firmy spjaté s podnikatelem Tomášem Zabloudilem.

Jistou roli zde hraje personální oslabení regulačního úřadu. To nastalo v několika vlnách, známý je „odliv mozků“ a personální čistky po nástupu předsedkyně Aleny Vitáskové v srpnu 2011. Po skončení jejího mandátu v létě 2017 úřad ochromil spor dvou křídel ve vedení ERÚ. Toto neslavné období skončilo až odvoláním Vladimíra Vlka a Vladimíra Outraty z Rady ERÚ v červenci 2019. Až s obměněným vedením opět úřad získává pomalu nazpět ztracenou pověst a profesionalitu.

Pokuty: nízké a opožděné

Hlavním nástrojem, jak usměrnit jednání problémových dodavatelů energií, jsou pokuty. Jenže regulační úřad je může udělit až za prokázané skutky. Řízení je v praxi velmi pomalé, pokuty padají za dva až tři roky staré kauzy. Výše pokut navíc ze zákona nesmí být pro dodavatele likvidační, v praxi se tak pohybuje v řádu desítek či stovek tisíc korun. Jen výjimečně padají pokuty v řádu milionů korun.

ERÚ není ze zákona oprávněn hovořit o podaných stížnostech na Bohemia Energy, komentovat může pouze pravomocně udělené pokuty. Podle přehledu, který Ekonomický deník od ERÚ získal, dostala Bohemia Energy včetně dceřiných firem od roku 2013 celkem 18 pokut v celkové výši 1,05 milionu korun. Největší pokuta ve výši 300 tisíc korun padla v říjnu 2018 a týkala se klamání spotřebitele.

Úřad pokutoval Bohemia Energy a její dceřiné firmy hlavně na následující skutky:

  • použití agresivní obchodní praktiky (např. nevyžádaná dodávka energie a bránění odchodu zákazníka k jinému dodavateli)
  • klamavé obchodní praktiky (např. vymlouvání změny dodavatele zákazníkům s falešnou pohrůžkou neoprávněného odběru)
  • pozdní vykázání plnění bezpečnostního standardu plynu
  • uvádění nepravdivých informací při převodu zákazníka v systému OTE

Pokuty pro Bohemia Energy přitom nejsou ničím výjimečným, alternativní dodavatelé dostávají podobné pokuty opakovaně. A nejen oni. Kvůli blokování odcházejících zákazníků měli v minulým letech problémy i tradiční dodavatelé včetně skupin ČEZ a innogy. Například ČEZ Prodej dostal v únoru 2018 pokutu 40 tisíc korun za to, že odmítl uznat přechod zákazníka ke konkurenci a naúčtoval mu platbu za elektřinu i po změně dodavatele.

Nejvíce pokutovaným dodavatelem byl podnik Stabil Energy, který za podvodné jednání dostal v minulých letech čtyřmilionovou a dvoumilionou pokutu. Jenže ten k sobě převáděl i zákazníky, kteří s ním žádnou smlouvu nepodepsali. Stabil Energy je dodnes jediným dodavatelem, kterému ERÚ pravomocně zrušil licenci s ohledem na ochranu zákazníků.

Neznalost i narušení nezávislosti úřadu

Na regulační úřad se v minulých týdnech snesla vlna kritiky, kterou však vedení ERÚ odmítá. „V této souvislosti je nutné zdůraznit, že informace, které zaznívají v médiích od některých veřejných činitelů o tom, že Energetický regulační úřad je jakýmkoliv způsobem odpovědný za situaci na trhu, zejména v souvislosti s krachem dodavatelů, jsou hrubě zkreslené a pramení z hluboké neznalosti českých zákonů, evropských směrnic a nařízení i dosavadní energetické praxe,“ uvedla Rada ERÚ ve svém vyjádření na počátku listopadu.

Rada ERÚ upozornila, že úřad nemá žádné pravomoci v oblasti regulace nákupu energií dodavateli ani obchodních strategií těchto firem. Stejně tak nemůže zasahovat do cen na trzích s elektřinou a plynem. Došlo i na upozornění, že některá vyjádření politiků narušují zákonem danou nezávislost Energetického regulačního úřadu na politické reprezentaci státu.

Pro připomenutí: do kompetencí patří regulace některých složek cen energií, hlavně plateb za sítě. Rozhoduje také o výkupních cenách elektřiny z obnovitelných zdrojů. Vydává licence výrobcům elektřiny, obchodníkům a další podnikům v energetickém sektoru a následně je dozoruje. Chrání také spotřebitele energií a řeší spory mezi účastníky trhu.

Písaříkův pád

Bohemia Energy v polovině října nečekaně ukončila činnost. Celkem 618 tisíc odběrných míst na elektrickou energii a 292 tisíc na zemní plyn následně převzali dodavatelé poslední instance. Zákazníci však musejí platit za energie až čtyřikrát více než dříve. Více o Písaříkovi a historii jeho podnikání v energetice se dočtete zde.

Jiří Písařík (uprostřed) hovoří na tiskové konferenci o příčinách pádu Bohemia Energy. Foto: David Tramba

Na dnes již legendárním vystoupení před zástupci médií obvinil šéf a spoluvlastník Bohemia Energy Jiří Písařík z kolapsu firem celou řadu subjektů včetně ERÚ. Hlavní díl viny však dává bankéřům, kteří jeho podnikání odmítli v kritickou chvíli financovat. Většina znalců dění v energetice nicméně dává vinu za pád Bohemia Energy i dalších firem hlavně Písaříkovi a jeho neodpovědnému přístupu k nákupu energií.

David Tramba

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter