Elektronický přístup ke zdravotnické dokumentaci i ze zahraničí chce Evropská komise

Možnost přístupu občanů ke zdravotním záznamům se v jednotlivých zemích EU značně liší. Někteří občané mají přístup k části svých elektronických zdravotních záznamů doma i v zahraničí, zatímco jiní tento přístup nemají vůbec nebo je značně omezený. Z tohoto důvodu Evropská komise vydala doporučení, které bezpečný přeshraniční přístup usnadní, a to v souladu s požadavky obecného nařízení o ochraně údajů.

Členské státy Evropské unie začaly pracovat na tom, aby bylo možné přistupovat k určitým částem elektronických zdravotních záznamů ze zahraničí a bylo možné je sdílet. Finští občané si mohou od 21. ledna 2019 vyzvednout léky na elektronický předpis v Estonsku a lucemburští lékaři budou mít brzy přístup ke zdravotním záznamům českých pacientů.

V čerstvém doporučení se navrhuje, aby členské státy rozšířily tuto činnost na tři nové oblasti zdravotnické dokumentace, a to na laboratorní testy, propouštěcí zprávy z nemocnice a snímky s lékařským nálezem. Tato iniciativa současně připravuje podmínky pro vypracování technických specifikací, které by měly být v každém případě použity k výměně zdravotnické dokumentace.

Přístup k úplné a osobní zdravotnické dokumentaci v celé EU může v důsledku evropským občanům přinést obrovské výhody, například:

·         V případě nehody při cestách do jiného členského státu EU budou mít lékaři okamžitý přístup k informacím o pacientovi (např. k údajům o chronických onemocněních, alergiích nebo nesnášenlivosti na určité léky). Pacientovi tak bude moci být poskytnuta účinná a včasná léčba.

·         Zvýší se kvalita a kontinuita péče o občany, kteří se pohybují po celé Evropské unii.

·         Snadnější sdílení údajů podpoří lékařský výzkum závažných zdravotních problémů, jakými jsou chronická nebo neurodegenerativní onemocnění. Takový systém je podmíněn souhlasem občanů, a to smysluplným způsobem a v plném souladu s evropskými pravidly ochrany údajů.

·         Zlepší se účinnost a udržitelnost systémů zdravotní péče například prostřednictvím sdílení nedávného laboratorního nebo radiologického vyšetření pacienta. Nemocnice v jiném členském státě tak nebudou muset opakovat podobná vyšetření, což znamená úsporu času a snížení nákladů na nemocniční péči.

Andrus Ansip. Zdroj: wikimedia

Andrus Ansip, místopředseda Komise odpovědný za jednotný digitální trh, uvedl: „Lidé chtějí mít bezpečný a úplný online přístup ke svým zdravotním údajům bez ohledu na to, v které zemi se nacházejí. Lékaři potřebují spolehlivou zdravotnickou dokumentaci, aby mohli poskytovat kvalifikovanější a rychlejší péči. Mají-li naše systémy zdravotní péče zajišťovat péči co nejvíce přizpůsobenou potřebám pacienta, potřebují k tomu ty nejlepší zdroje. Společně musíme urychlit a rozvíjet bezpečnou výměnu elektronických zdravotních záznamů v celé EU. Nejenže to zlepší život občanů, ale inovátorům to pomůže najít novou generaci digitálních řešení a léčebných postupů.“

Komisař Vytenis Andriukaitis odpovědný za zdraví a bezpečnost

Vytenis Povilas Andriukaitis. Foto: wikimedia

potravin dodal: „Kolik z nás si při cestách nebo po přestěhování do jiného členského státu přálo mít přístup ke svým zdravotním údajům, abychom je mohli jednoduše předat místnímu praktickému lékaři? Možnost bezpečně sdílet zdravotní informace s lékaři v zahraničí má navíc potenciál nejen podstatně zvýšit kvalitu péče, kterou dostáváme, ale také pozitivně ovlivnit rozpočty na zdravotnictví. Snížila by se tak pravděpodobnost opakování drahých lékařských vyšetření, jako je pořizování snímků nebo laboratorní testy.“

Mariya Gabriel foto: Evropská komise

Komisařka pro digitální ekonomiku a společnost Marija Gabrielová doplnila: Naším cílem je zajistit občanům EU přístup k zabezpečeným, vysoce kvalitním digitálním službám. V tomto kontextu dnes předkládáme iniciativu, díky níž budou moci pacienti podstoupit léčbu v kterékoli zemi EU, ve které se budou právě nacházet. A to i v případě urgentních situací. Navrhovaný rámec EU pro elektronickou výměnu zdravotních záznamů umožní lékařům i zdravotnímu personálu pomáhat občanům účinněji a účelněji.“

Další kroky

Za účelem dalšího rozvoje této výměny informací bude mezi Komisí a členskými státy zaveden společný koordinační postup. Díky němu bude možné získávat názory a podněty zúčastněných stran, jako jsou subjekty z daného odvětví, zdravotnický personál a zástupci pacientů, a to jak na úrovni EU, tak na úrovni jednotlivých států.

Společný koordinační postup zajistí, aby byly do dalšího vývoje formátu pro výměnu evropských elektronických zdravotních záznamů (EHR) zapojeny všechny příslušné strany. Členské státy v rámci sítě pro elektronické zdravotnictví sestaví praktické pokyny pro realizaci tohoto plánu a sledování jeho pokroku.

-red-