Středa, 25. května, 2022

Elektrárna Počerady má emisní výjimku na rtuť. Ekologové nesouhlasí a odvolají se

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Krajský úřad Ústeckého kraje udělil výjimku z nových evropských emisních limitů Elektrárně Počerady. Majitel elektrárny uklidňuje, že časově omezená výjimka se vztahuje pouze na emise rtuti a týká se pouze nejbližších čtyř let. Ekologické organizace s verdiktem nesouhlasí a chystají odvolání k ministerstvu životního prostředí.

Elektrárna Počerady, kterou vlastní energetická skupina Sev.en Energy miliardáře Pavla Tykače, se chystá na nákladnou ekologizaci, která vyjde na řádově miliardy korun. Jako první proběhne rekonstrukce výrobního bloku 6, která bude zahrnovat opravu kotelny, turbíny a zařízení strojovny a také opatření pro snížení prašnosti a intenzifikaci odsíření. Poté budou následovat další bloky.

Na nejbližší období povolili krajští úředníci Elektrárně Počerady emisní výjimku pro rtuť ve výši 28 mikrogramů na metr krychlový. Podle tvrzení skupiny Sev.en Energy v tom není problém – podobný limit požadují také další majitelé uhelných elektráren. Žádost o výjimku podal ještě bývalý provozovatel ČEZ, který elektrárnu prodal skupině Sev.en na přelomu minulého a letošního roku.

Problém v tom však vidí ekologické organizace, jmenovitě Hnutí Duha a Greenpeace. Vadí jim, že Elektrárna Počerady bude moct vypouštět do ovzduší čtyřikrát více rtuti, než odpovídá nově platným limitům od letošního srpna. Ekologové proto v zákonné lhůtě 15 dnů podají odvolání k ministerstvu životního prostředí a budou požadovat zrušení výjimky. Upozorňují také na možnou systémovou podjatost krajského úřadu; firmy ze skupiny Sev.en poskytují kraji finanční dary v řádu milionů korun ročně.

Posud k vyšší instanci není pro Tykačovu firemní skupinu příznivou zprávou. Jak Ekonomický deník již dříve informoval, ministerstvo životního prostředí začalo posuzovat ekologické dopady uhelných elektráren přísněji. V březnu již podruhé zrušilo uhelné elektrárně Chvaletice výjimku na vypouštění nadlimitního množství oxidů dusíku a rtuti. Reálně tak hrozí, že elektrárna nesplní přísnější limity platné od srpna a bude muset omezit provoz.

Ohledně dalšího nastavení limitů nyní vládne nejistota i na unijní úrovni. Evropský soudní dvůr v únoru zrušil prováděcí rozhodnutí o emisních limitech pro uhelné elektrárny a teplárny, známé pod zkratkou BAT. Majitelé elektráren považují tyto limity za příliš přísné, avšak soud jejich nastavení nezpochybnil. Napadené rozhodnutí zrušil výhradně z procesních důvodů: kvůli poškození práv Polska a dalších odpůrců přísnější regulace.

David Tramba

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter