Čtvrtek, 24. června, 2021

Dceřinná firma volejbalového svazu musí zaplatit pokutu za nesprávné vypsání veřejné zakázky

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Dceřiná společnost Volejbalového svazu – Volejbal 2011 musí zaplatit za porušení zákona o veřejných zakázkách pokutu ve 75.000 korun. Její zaměstnanci špatně vypsali veřejnou zakázku na zajištění ubytování národních reprezentací při Mistrovství světa juniorek, které se konalo v Brně v roce 2013.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) shledal pochybení ve veřejné zakázce na zajištěná ubytování pro národní volejbalové týmy při mistrovství světa juniorek, které se v Brně konalo v roce 2013. Chybovali zaměstnanci dceřinné společnosti Českého volejbalového svazu – Volejbal 2011. Podle pravomocného rozhodnutí ÚOHS odpovědní Jejich postup tak mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

V rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se uvádí, že zadavatel „nedodržel postup stanovený v ustanovení § 21 odst. 2 a 3 citovaného zákona, když na plnění veřejné zakázky na poskytnutí ubytování národních reprezentací při Mistrovství světa juniorek v Brně ve dnech 15. 6. 2013 – 1. 7. 2013 uzavřel smlouvu s dodavatelem Redhead pro, s.r.o., IČO 28134966, Štefánikova 612/38c, Brno 612 00, jenž vystavil zadavateli dne 11. 7. 2013 na poskytnuté plnění fakturu č. 10130711 v hodnotě 4.463.500 Kč bez DPH za ubytování, tedy v hodnotě podlimitní veřejné zakázky, přičemž zadavatel předmětnou veřejnou zakázku nezadal v některém z v úvahu připadajícího druhu zadávacího řízení.“

Úředníci z ÚOHS při zvažování výše pokuty přihlédli také k následkům spáchání správního deliktu. V tomto případě měl spáchaný správní delikt za následek, že společnost Redhead pro nebyla při uzavírání smlouvy vystavena žádné konkurenci, která by mohla vést k výběru ekonomicky výhodnější nabídky. Nelze totiž vyloučit, že pokud by zadavatel postupoval v souladu se zákonem, mohl obdržet nabídky i od dalších dodavatelů, kteří by mohli nabídnout výhodnější podmínky pro realizaci plnění části předmětné veřejné zakázky.

„Zadavatel tak nenaplnil elementární účel zákona, kterým je zajištění účinné konkurence a efektivní hospodářské soutěže. Žádné přitěžující ani polehčující okolnosti ÚOHS v jednání zadavatele neshledal.“

Antimonopolní úřad se logicky zabývá i oblastí sportu

Oblastí sportu je Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nucen se zabývat stejně jako jinými sférami, kde dochází k porušování pravidel hospodářské soutěže, případně zasahuje tam, kde jsou někteří soutěžitelé znevýhodňováni.

Antimonopolní úřad se v nedávné minulosti vyjádřil i k jiným otázkám spojeným se sportem. Jednalo se například o problematiku veřejné podpory provozovatelům lyžařských vleků, kteří díky mírnému průběhu zimy měli nižší zisky než v uplynulých obdobích. ÚOHS zastával názor, že poskytnutí podpory není vhodné, protože se jedná o oblast, kde existuje fungující tržní prostředí. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže bedlivě sleduje dění na všech významných trzích v republice. Vzhledem k tomu, že podnikání v oblasti sportu hraje stále důležitější roli, bylo třeba podle slov tehdejšího předsedy Martina Peciny zařadit sport k významné agendě antimonopolního úřadu.

 Kristián Chalupa

 

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter