Chcete volit do Evropského parlamentu mimo trvalé bydliště? Využijte i letos aplikaci Hlídače Státu

Scrennshot aplikace Volby do Evropského parlamentu, kterou spustil server Hlídač státu. Zdroj: Hlídač státu

Webová aplikace na adrese volby.hlidacstatu.cz z dílny iniciativy Hlídač státu má za cíl ulehčit lidem, kteří nežijí v místě svého trvalého bydliště volbu do Evropského parlamentu. Do aplikace stačí zadat osobní údaje, adresu trvalého pobytu a příslušného obecního úřadu a aplikace záhy vygeneruje žádost pro daný úřad.

Volit mimo trvalé bydliště mají občané ČR možnost i v letošních volbách do Evropského parlamentu. Na stránkách ministerstva vnitra však není možné úplně přehledně a srozumitelně zjistit, jak v daném případě postupovat. Ještě složitější je postup týkající se občanů z jiných zemí Evropské unie. Ti, kteří mají trvalý nebo přechodný pobyt v ČR se totiž voleb můžou taky účastnit, musí být však předem registrovaní v tzv. seznamech voličů.

„To mi přišlo absurdní. Proto jsem se rozhodl udělat jednoduchou aplikaci, která postup srozumitelně vysvětlí a správnou žádost zkrátka vyrobí. Zájemci o voličský průkaz stačí, aby ji odeslal. Jestli to udělá datovou schránkou nebo poštou s ověřeným podpisem, to už je na něm,“ vysvětluje Bláha. „Aplikace je jednoduchá, rychlá a zcela bezpečná. Srozumitelně poskytuje základní informace, jak volit mimo trvalé bydliště českým i zahraničním voličům. Žádost je je hotová za 2 minuty.“ říká Michal Bláha z Hlídače Státu, který je spoluautorem aplikace.

Na odeslání žádosti mají voliči čas do 17. května písemně, a to prostřednictvím datové schránky nebo poštou s úředně ověřeným podpisem, případně až do 22. května, jestli se s žádostí dostaví osobně přímo na úřad.

Při loňské volbě prezidenta bylo vygenerováno 40 tisíc žádostí

Obdobnou aplikaci bylo možné na webu Hlídače Státu nalézt i v loňských prezidentských volbách. A byl o ni nebývalý zájem. Při prezidentských volbách aplikaci navštívilo téměř 150 tisíc lidí a 40 tisíc si žádost vytvořilo. Letos se na vývoji aplikace podílela skupina dobrovolníků s ambicí zlepšovat úroveň digitálních služeb v ČR. „Trávíme všichni online čím dál více času, ale o svoje digitální okolí občas zapomínáme pečovat. Zvyšovat účast ve volbách má smysl a tak jsme rádi pomohli vytvořit kvalitnější službu pro veřejnost” říká jeden ze spoluautorů aplikace Jakub Nešetřil.

Volby do Evropského parlamentu se v České republice uskuteční 24. a 25. května 2019. O hlasy voličů se bude ucházet 40 uskupení. Voleb se mohou účastnit občané ČR a občané jiných zemí EU, kteří mají v ČR přechodný nebo trvalý pobyt, kterým je v den voleb alespoň 18 let. S voličským průkazem mohou volit v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR.

Voličský průkaz je v současnosti využíván jako možnost, díky které může každý volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, volit kdekoliv v jinde na území České republiky (v případě voleb do Evropského parlamentu). Voličský průkaz na základě žádosti vydává úřad příslušný trvalému bydlišti. Tato žádost může být na úřad doručena osobně, klasickou poštou nebo prostřednictvím datové schránky. Písemná žádost musí být na úřad podaná nejpozději 17. května. V případě, že se volič rozhodne doručit žádost na úřad osobně, musí tak udělat se svým občanským průkazem nejpozději do 22. května. Vyhotovené voličské průkazy začnou úřady vydávat od 9. května, a to buď voliči osobně nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

-red-