Čtvrtek, 6. května, 2021

ČEZ vypsal pojišťovací tendr roku. Po 15 letech hledá pojišťovacího makléře

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Pravděpodobně největší pojišťovací zakázku roku vypsal energetický holding ČEZ. Vedení firmy chce zajistit nové pojistné podmínky pro svůj majetek. Vedle toho hledá ČEZ i nového pojišťovacího makléře. Jednou z podmínek, aby se makléřská firma mohla tendru účastnit, je doklad o tom, že již pojišťovala majetek v souhrnné minimální hodnotě 35 miliard korun. Výběrová řízení se netýkají jaderných elektráren.

Energetická společnost ČEZ vypsala výběrové řízení na majetkové pojištění klasických tepelných a vodních elektráren a hledá také pojišťovacího makléře, který by průběžně poskytoval služby spojené se správou pojištění, poradenstvím a likvidací pojistných událostí. Celková hodnota pojišťovaného majetku ČEZu je více než 200 miliard korun. Nová pojistná smlouva by měla být uzavřena od 1. října 2020 na dobu neurčitou. Celkem se jedná o pojištění 22 uhelných, plynových a vodních elektráren v majetku ČEZ.

Nově ČEZ také vypsal soutěž na pojišťovacího makléře, který bude zajišťovat služby zprostředkovatele pojištění společnostem Skupiny ČEZ, například i pro Severočeské doly. Vedle specifické zakázky na pojišťovacího makléře dostavby Temelína soutěžené v roce 2011, nebyly služby pojišťovacího makléře v rámci ČEZ tendrovány více než 15 let, proto lze očekávat výrazné úspory za poskytované služby. Aktuální makléřem pro majetek i jaderná rizika je konsorcium RENOMIA/Willis, které s energetickým holdingem každoročně řeší zhruba 1.500 škodních událostí.

Podle zadávací dokumentace bude makléř poskytovat ČEZu především zprostředkování a aktualizaci pojištění s cílem zajistit co nejnižší sazby a nejvýhodnější podmínky pro krytí škod, komplexní asistenci při likvidaci pojistných událostí, kontrolu smluvních vztahů a dokumentace, zajišťovat školení nebo poskytovat poradenství a vyhodnocovat rizika. Nový makléř by měl uzavřít smlouvu na čtyři roky.

Skupina ČEZ patří k největším zadavatelům pojištění v České republice, společně například s Dopravním podnikem Praha, a to z důvodu největšího objemu vlastněného a provozovaného majetku. Součástí obou tendrů není pojištění jaderných elektráren Dukovany a Temelín.

Kvalifikaci splní jen ti největší

Významnost zakázky dosvědčují také požadavky na makléřské firmy, které by mohly mít o zakázku zájem. V kvalifikačních požadavcích je stanoveno, že zájemce o veřejnou zakázku v posledních 5 letech řádně realizoval alespoň jednu službu v oblasti zprostředkování pojištění majetkových škod průmyslových provozů v minimálním rozsahu živelního (FLEXA) pojištění s celkovou hodnotou pojišťovaného majetku byla v minimální výši 35 miliard korun.

Zástupci firmy musí také prokázat, že v posledních 10 letech řádně realizovali alespoň jednu službu v oblasti likvidace majetkové pojistné události v segmentu průmysl, přičemž věcná škoda činila minimálně 50.000.000,- Kč a předmětná pojistná událost byla úspěšně zlikvidována (pojistitelem vyplacena). Dalším požadavkem je, aby makléřská firma v posledních 5 letech řádně realizovala alespoň jednu službu v oblasti zprostředkování pojištění obecné odpovědnosti za újmu, kde roční obrat výnosů objednatele přesáhl 15 miliard korun.

Vítěznou nabídkou se stane ta, která bude ekonomicky nejvýhodnější, přičemž hodnotícím kritériem je výše odměny makléře. Termín pro podání žádostí o účast je středa 15. 7.

Jiří Reichl

 

 

 

 

 

 

 

 

.

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter