Sobota, 27. listopadu, 2021

ČEZ ESCO a SPP zakládají společný podnik pro energetickou modernizaci na Slovensku

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

ČEZ ESCO, člen Skupiny ČEZ, a Slovenský plynárenský priemysel, a.s., (SPP) se intenzivně zaměří na rozvoj moderních energetických řešení na Slovensku. Společnosti podepsaly smlouvu o vzniku společného podniku s názvem „ESCO Slovensko“, která bude mít za úkol přispívat k modernizaci energetiky na Slovensku, zvyšování energetické účinnosti a pomáhat s plněním závazků souvisejících s klimatickými změnami, ochranou životného prostředí a cíli stanovenými Zelenou dohodou pro Evropu. Vznik ESCO Slovensko ještě podléhá rozhodnutí Protimonopolného úradu Slovenskej republiky.

Evropská energetika prochází největší revolucí za posledních 50 let. Moderní energetická řešení se stávají tržně konkurenceschopnými, jsou plně digitalizovaná a usnadňují fungování podniků, měst a celé veřejné správy. Technologické produkty a služby ESCO budou také pomáhat s plněním evropských klimatických cílů.

Evropská unie se v rámci Zelené dohody pro Evropu dohodla na tom, že bude do roku 2050 klimaticky neutrální a v souvislosti s tím reviduje i dříve dohodnuté cíle do roku 2030. Celkový klimatický cíl snížení emisí do roku 2030 se má posunout na „nejméně 55 %“ ze současných 40 %. To se následně odrazí i v přehodnocení dalších dvou cílů týkajících se podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů a cíle energetických úspor. Právě ESCO (z angl. Energy Services Company) společnosti jsou těmi, které budou veřejné správě a průmyslu pomáhat klimatické cíle plnit.

„Evropa míří k uhlíkové neutralitě. To znamená nejen velkou výzvu, ale také příležitost, protože o klimaticky šetrné technologie bude zájem po celém světě. ČEZ působí v sektoru moderních energetických služeb ESCO v České republice, Německu, Rakousku, Polsku nebo v severní Itálii. Máme zájem ty nejmodernější technologie propagovat a budovat také na Slovensku. SPP je pro nás silným a stabilním partnerem a jsem velmi rád, že jsme se na založení společného podniku dohodli,“ říká generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.

Milan Urban a Kamil Čermák podepisují dohodu o vytvoření ESCO Slovensko. Foto: ČEZ

„Slovensko se jako první z regionu střední Evropy přihlásilo k cíli Evropské unie dosáhnout uhlíkovou neutralitu do roku 2050. SPP, jako největší dodavatel energií na Slovensku, chce být aktivním hráčem v oblasti transformace energetiky a vstup na trh energetických služeb a energetické účinnosti je příležitostí doplnit portfolio spolehlivé dodávky elektřiny a plynu o další služby, které přinesou benefity našim zákazníkům a přispějí k plnění cílů v oblasti klimatu a ochrany životního prostředí. V ČEZ ESCO získáváme partnera s mezinárodními zkušenostmi, jejichž transfer transformaci naší energetiky urychlí. Vzhledem k historické vazbě mezi našimi národy jsme pro naši společnou dceru zvolili symbolický název ESCO Slovensko,“ vysvětluje předseda představenstva SPP Milan Urban.

Do společného podniku ČEZ ESCO vloží své slovenské dcery AZ Klima SK, ČEZ Distribučné sústavy ČEZ Servis, e-Dome, KLF Distribúcia a Spravbytkomfort, které už realizovaly řadu projektů moderních energetických řešení na slovenském trhu. Jde například o největší projekt energetických úspor na Slovensku v Nemocnici s poliklinikou Nové zámky, projekt úsporné vzduchotechniky v závodě Jaguar Land Rover nebo o energetickou modernizaci slovenské Nemocnice Vranov nad Toplou, která získala cenu za nejlepší energetický projekt na slovenském trhu za rok 2019. SPP recipročně do společného podniku vloží peněžní vklad v odpovídající hodnotě,

Mezi produkty, na které se společnost ESCO Slovensko zaměří, patří mimo jiné:

  • projekty energetických úspor v budovách formou EPC, kdy majitelé budov nemusí do investic vkládat vlastní prostředky, protože se splácejí přímo z peněz uspořených za energie
  • energetické audity a poradenství
  • střešní fotovoltaické elektrárny
  • kogenerační jednotky a ekologické teplárenství
  • instalace moderního osvětlení
  • technické zařízení budov
  • provoz a servis energetických zařízení

„ESCO Slovensko se bude zaměřovat na tržní řešení. Máme řadu produktů, které umožní snížit slovenským podnikům, městům a obcím cenu energií, a tím i jejich celkové provozní náklady. Jsme připraveni posunout Slovensko na vyšší energetickou úroveň,“ doplňuje nastupující generální ředitelka ESCO Slovensko Naďa Hartmann.

ČEZ ESCO a SPP budou mít v ESCO Slovensko rovnocenný 50% podíl. Představenstvo a dozorčí rada budou šestičlenné s tím, že v obou orgánech bude mít každá ze stran tři členy.

Vznik ESCO Slovensko ještě podléhá rozhodnutí slovenského antimonopolního úřadu a closingu transakce. K předpokládanému založení společnosti dojde v prvním kvartále roku 2021.

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter