Úterý, 13. dubna, 2021

České dráhy chtějí až 50 lokomotiv s rychlostí alespoň 230 km/h, cenu neuvedly

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Vedení Českých drah vypsalo výběrové řízení na dodávku 50 vícesystémových elektrických lokomotiv s maximální provozní rychlostí alespoň 230 km/h. Garantovaně však odebere méně než polovinu – 20 lokomotiv. Zbylých 30 není národní dopravce povinen odebrat. Maximální cena obchodu není v zadávací dokumentaci stanovena. Stejně tak není uvedena řada dalších dílčích informací, které budou předány zájemcům o dodávku po uzavření dohody o mlčenlivosti. Součástí  těchto materiálů je například manuál barevnosti vozidel ČD.

České dráhy před včerejším vypsáním veřejné zakázky na dodávku padesáti lokomotiv s jejich „full servisem“ jednali s potenciálními dodavateli v rámci předběžných tržních konzultací. „Zadavatel se obrátil na dodavatele Siemens Mobility, Patentes Talgo a ŠKODA TRANSPORTATION a Bombardier Transportation. „Na základě výstupů z uvedených předběžných tržních konzultací (tj. odpovědí jednotlivých dodavatelů) získal zadavatel konkrétnější představu, za jakých podmínek jsou dodavatelé pohybující se na trhu dodávek a údržby hnacích vozidel ochotni realizovat zadavatelem poptávané plnění spočívající v kombinaci dodávek lokomotiv s jejich dlouhodobým full-servisem,“ uvádí se v zadávací dokumentaci podepsané ředitelem odboru centrálního nákupu a logistiky ČD Lukazsem Kryńskim s tím, že ČD sice vzalo uvedené výstupy v potaz, ale konkrétní obsah zadávacích podmínek (a to jak obchodních, tak technických) však zadavatel stanovil dle svých vlastních potřeb a požadavků.

„Zadavatel si nevyhradil právo dle § 61 odst. 8 Zákona zadat veřejnou zakázku na základě předběžné nabídky. Zadavatel tedy bude o předběžných nabídkách jednat, přičemž pravidla jednání jsou stanovena v příloze č. 4 této zadávací dokumentace,“ uvádí se dále v zadávací dokumentaci. Z pravidel vyplývá, že vedení ČD počítá nejméně se dvěma koly jednání o nabídkách po doručení prvotních podmínek. Firmy budou moct i v rámci první fáze jednání nabídnout upravené nabídky. Uchazeči o zakázku musí také dodat 3D vizualizaci ze které bude zřetelný komplexní prostorový pohled na exteriér i do interiéru (stanoviště strojvedoucího) příslušné lokomotivy. České dráhy se také zavazují do pěti dnů od podepsání smlouvy zaslat vybranému dodavateli Výzvu k poskytnutí plnění ohledně dodávky prvních 20 ks lokomotiv.

Trápení s předchozím nákupem lokomotiv

Stejné množství lokomotiv se objevilo už v „prokletém“ tendru před několika lety. Tehdy ČD také poptávaly 20 rychlých lokomotiv. Především proto, aby mohly táhnout vlaky do Mnichova a nezdržovaly rychlejší německé mašiny. Jako ideální řešení se tehdy jevily Lokomotivy řady 380 ze Škody Transportation. Po odladění řady neduhů se některé stroje dostaly do vozového parku ČD, ale národní dopravce neodebral všech 20 avizovaných lokomotiv. Částečně i kvůli vleklým problémům se schválením od německého drážního úřadu. ČD tak byly nuceny vybrat jiného dodavatele a koupili Vectron od Siemense. Následovaly dlouholeté soudní spory mezi ČD a Škoda Transportation.

Full servis pro lokomotivy až na 15 let

Ze všeho nejvíc se asi bude hrát o termíny oprav případných provozních závad a poskytnutí náhradních lokomotiv v případě nehod či větších závad. Smlouvy na plný servis jednotlivých lokomotiv mají být na 10 let s možností prodloužení o dalších 5 let. „Účastník je dále povinen v předběžné i konečné nabídce předložit návrh údržbového řádu, který musí být zpracován tak, aby obsahoval minimálně označení příslušného stupně preventivní údržby a specifikaci jeho věcné náplně (tj. rozsahu, druhu a povahy činností a úkonů, které budou na Lokomotivách v rámci takového stupně prováděny), hodnotu intervalu kilometrického proběhu či hodnotu časového intervalu pro provedení příslušného stupně preventivní údržby,“ uvádí se také v zadávací dokumentaci. Z ní také vyplývá, že náhradní lokomotivy by měly dosahovat rychlosti alespoň 160 km/h.

Jiří Reichl

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter