Úterý, 7. prosince, 2021

Česká pošta dá za bezpečnost 140 milionů „dceři“

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Česká pošta spadající pod ministerstvo vnitra chce dát na zajištění části bezpečnosti 140 milionů korun na 4 roky. Bez výběrového řízení své „dceři“ ČP Security.

Státní podnik Česká pošta má se zakázkami bez výběrového řízení velké zkušenosti a ty hodlá využít i při zajištění zakázky na „dálkový dohled nad objektovými zařízeními“. Tuto informaci předkládá členům vlády ministr vnitra Milan Chovanec. Jeho podřízení v dokumentu tvrdí, že „využití dceřiné společnosti ČP Security zajistí optimalizaci nákladů, kdy ceny, za které bude služba ze strany dceřiné společnosti vykonávána, jsou a budou levnější než v případě, pokud by byla služba poptávána na trhu, a to při zachování současné kvality služeb.“

Cena 140 milionů bez DPH byla podle tvrzení úředníků stanovena na základě znaleckého posudku pro stanovení cen obvyklých a dále pak na základě cenového průzkumu trhu, který byl zadavatelem zpracován. „Neopomenutelným argumentem nezbytnosti této realizace je hledisko bezpečnostní, kdy trend v zajišťování služeb vlastními silami je v zájmu všech významných národních či nadnárodních společností, neboť tímto způsobem dochází k eliminaci cizích a bussinesových vlivů na tento bezpečnostní segment,“ uvádí se v důvodové zprávě.

Úředníci České pošty opět operují tzv. „inhouse“ výjimkou, podle které není veřejný zadavatel povinen zadávat v zadávacím řízení ty veřejné zakázky, jejichž předmětem je poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací veřejnému zadavateli osobou, která vykonává převážnou část své činnosti ve prospěch tohoto veřejného zadavatele a ve které má veřejný zadavatel výlučná majetková práva (tzv. přidružená osoba).

O zadávání veřejných zakázek „in-house“ v resortu vnitra si přečtěte více zde:

NKÚ tepe vnitro za IT zakázky, ministerstvo chyby odmítá

Jiří Reichl

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter