Česká justice: Státní tajemník Gajdušek končí na ministerstvu zahraničí

Petr Gajdušek. Foto: MZV

Post státního tajemníka ministerstva zahraničních věcí opouští Petr Gajdušek. České justici to potvrdila mluvčí resortu Michaela Lagronová. Nový státní tajemník nyní vzejde z výběrového řízení. Informaci přinesl sesterský portál Česká justice.

Petr Gajdušek nastoupil na ministerstvo v dubnu 2015 jako státní tajemník s úkolem stabilizovat rezort v době přechodu na služební zákon, který představoval pro fungování zahraniční služby řadu problémů.

„Přechod na služební zákon se po dvou a půl letech úspěšně podařil, a to mj. i díky přijetí tzv. technické novely služebního zákona a následnému přijetí zákona o zahraniční službě. Ten reprezentuje důležitý posun pro českou diplomacii a o jeho nutnosti se hovořilo 25 let. Předložit se ho podařilo však až za působení stávajícího ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka. Nejdůležitější úkoly, které Petru Gajduškovi uložil ministr Zaorálek a náměstek pro státní službu Josef Postránecký, tak tímto byly splněny,“ uvedla pro Českou justici mluvčí Michaela Lagronová.

Vzhledem ke svému odbornému zaměření se nyní chce Petr Gajdůšek podle mluvčí vrátit k mezinárodní a právní agendě, která po provedení všech reforem v rámci MZV již nadále není s funkcí státního tajemníka výrazněji spojena. Po účinnosti odvolání z místa státního tajemníka bude v souladu se služebním zákonem přeložen na jiné místo na MZV odpovídající jeho kvalifikaci.

„Proto náměstek ministra vnitra pro státní službu postupuje v tomto materiálu uvedené podání vládě České republiky, aby o něm rozhodla v souladu s § 60 odst. 2 zákona o státní službě, podle kterého musí být rozhodnutí o odvolání vydáno tak, aby k odvolání došlo do 60 dnů ode dne podání žádosti, resp. ode dne, kdy žádost došla vládě České republiky, jako orgánu příslušnému rozhodovat v této věci,“ uvádí se ve zprávě pro vládu.

V návaznosti na odvolání Gajduška ze služebního místa státního tajemníka je zároveň nutné, aby vláda České republiky vyhlásila nové výběrové řízení. Předpokládaným datem nástupu na tomto služebním místě bude 1. říjen 2017.

Obsahem návrhu oznámení o vyhlášení výběrového řízení je uvedení základních předpokladů pro toto služební místo a dále požadavků stanovených podle § 25 odst. 5 zákona o státní službě služebním předpisem náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2015 ze dne 3. března 2015, kterým se stanoví další požadavky pro služební místa státních tajemníků v ministerstvech a v Úřadu vlády, ve znění pozdějších předpisů.

Ministr vnitra Milan Chovanec požádal předsedu vlády o výjimku z požadavku připomínkového řízení ve smyslu čl. II odst. 1 Jednacího řádu vlády.

Eva Paseková, šéfredaktorka, Česká justice