Neděle, 28. února, 2021

ČEPRO prochází koronavirovou krizí úspěšně

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Omezení běžného života a většiny ekonomiky kvůli koronaviru, které trvalo od poloviny března do poloviny května letošního roku, prakticky zastavilo osobní dopravu v celé zemi a podstatně snížilo výkony nákladní dopravy. To nutně dopadlo na ceny pohonných hmot, které skokově zlevnily. A i když se situace v dalších měsících změnila, dopravní výkony se dosud do obvyklého rozsahu nevrátily. Kvůli podobně složité situaci na trhu s ropou se k původním hodnotám nepřiblížily ani ceny pohonných hmot – motorová nafta i automobilový benzín jsou tak nyní o zhruba 3 koruny levnější než na začátku roku.

Důsledky vývoje na trhu samozřejmě nemohly minout ani akciovou společnost ČEPRO, která zajišťuje především přepravu, skladování a prodej ropných produktů, včetně ochrany zásob státních hmotných rezerv. Společnost však prošla rokem 2020 překvapivě dobře. A to zejména díky její obchodní strategii. Předběžný hospodářský výsledek za letošek nyní odhaduje na 1,7 miliardy korun. ČEPRO přitom již dříve oznámilo, že i za rok 2020 předpokládá vyplacení dividendy ve stejné výši jako za předchozí roky. Stát jako jediný akcionář tak může počítat s příjmem okolo miliardy korun. K důvodům mimořádně úspěšného výsledku patří i průběžná modernizace skladů pohonných hmot a čerpacích stanic. Před několika lety také začalo ČEPRO zajišťovat (tzv. hedgovat) své pozice při nákupu pohonných hmot.

„Jsme si vědomi, že ČEPRO jako státem vlastněná společnost je oproti svým konkurentům do značné míry limitováno. Vnímáme však svou pozici na trhu a snažíme se být k veřejnosti otevření a postupovat maximálně transparentně. Mnohdy také dodržujeme vyšší standard, než jaký nám ukládají zákony,“ říká Jan Duspěva, předseda představenstva společnosti. Jako příklad uvádí nákupy podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Považuje ho totiž za vhodný prostředek pro transparentní výběr dodavatelů. „Činnost naší společnosti má obchodní povahu, a proto ČEPRO není veřejným zadavatelem. Podle zákona o zadávání veřejných zakázek by tak nemuselo vůbec postupovat.“ Přesto má ČEPRO rámcové dohody na dodávky pohonných hmot i biosložek, které vysoutěžilo jako veřejné zakázky. „Vždy postupujeme v souladu s péčí řádného hospodáře. Podstatná tak je pro nás zejména cena dodávek,“ dodává Martin Vojtíšek, člen představenstva společnosti.

Pokud však účastníci rámcových dohod nepodají nabídku na konkrétní dodávky pohonných hmot či biosložek (např. kvůli nedostatku zboží) nebo nabídnou neadekvátní cenu, nemůže je ČEPRO nakoupit. Takovou situaci řeší poptávkou u různých tržních subjektů, a to i mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek, kterým se jinak dobrovolně řídí. Uvedený postup zajišťuje ČEPRU množství potenciálních dodavatelů, zefektivňuje konkurenční prostředí a získává dodávky v požadované kvalitě za co nejnižší cenu. „Nedostatek pohonných hmot by mohl ohrozit plnění závazků vůči našim dodavatelům. Totéž by způsobil i nedostatek biosložek, protože ČEPRO musí plnit limity dle zákona o ochraně ovzduší. Když je nesplní a přimíchá jich méně, hrozí mu pokuta, a to bez ohledu na důvody nedostatku biosložky,“ vysvětluje Martin Vojtíšek s tím, že také v těchto případech zůstává základním kritériem pro výběr dodavatele nejnižší cena, přičemž dále může být zohledněna například hodnota úspory emisí skleníkových plynů.

ČEPRO se podílí na distribuci elektronických dálničních známek

„Hospodářské výsledky ČEPRA v posledních letech přímo závisí na schopnosti adaptovat se na dynamicky se měnící podmínky na trhu. Ekonomika dodávek a postup podle zákona jsou pro nás přitom na prvním místě,“ uzavírá Jan Duspěva. Důkazem, že má ČEPRO potenciál překročit svoji specificky vyprofilovanou pozici, je i projekt distribuce elektronických dálničních známek v síti EuroOil pro ty motoristy, kteří se obávají jejich nákupu přes internet. ČEPRO vedle toho hraje i významnou společenskou roli, když se v době pandemie významnou měrou podílelo na výrobě desinfekce ANTI-COVID – od konce března do poloviny dubna jí vyrobilo více než 2 miliony litrů.

220 pump EuroOil se „přebarví“ na TOTAL nebo Eni

Svoji vizi moderní petrochemické společnosti bude ČEPRO od příštího roku naplňovat ve spolupráci s vybraným nadnárodním petrochemickým koncernem. Vše přitom nasvědčuje tomu, že by se jím mohl stát francouzský TOTAL nebo italské Eni. Spolupráce by měla spočívat nejen ve stabilních dodávkách pohonných hmot z blízkých rafinérií jedné z těchto firem pro ČEPRO, ale také ve spolupráci na maloobchodním trhu. Celá síť 202 čerpacích stanic EuroOil – 3. největší v Česku – by se měla zmodernizovat a přeměnit do barev zahraničního partnera. Vlajkovými loděmi nové značky se stanou čerpací stanice na odpočívce dálnice D1 u Křenovic, kde ČEPRO vyhrálo v první veřejné soutěži tohoto druhu vypsané Ředitelstvím silnic a dálnic.

-red-

 

 

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter