Mezinárodní konference ÚOHS začala v Brně – sledujeme online

Brno se již pojedenácté stalo na dva dny evropským centrem soutěžního práva a hospodářské soutěže. Na tradiční Svatomartinskou konferenci se sjeli desítky odborníků na...

 Sankce ÚOHS jsou od jedné tisícovky až do milionů korun

Pokuty ukládané Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek mají mít nejen odstrašující, ale i preventivní účinek. Jejich rozpětí...

Jen u desetiny pokut udělených ÚOHS veřejní zadavatelé vymáhali škodu po...

Veřejní zadavatelé dostali mezi léty 2012-2015 187 pokut od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Jen u 18 případů jejich zástupci vymáhali škodu (zaplacenou pokutu)...

Národní technická knihovna nakoupí elektronické informační zdroje za 3 miliardy

Ministr školství nese do vlády informaci o další zakázce zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění. Tentokrát jde o částku 2,942 miliardy korun bez DPH...

Krajský soud vyhověl odvolání Eltodo proti rozhodnutí ÚOHS

Rozsudek Krajského soudu v Brně dokládá, že ani zrušení zadávacího řízení zadavatelem nemusí znamenat automatické zastavení správního řízení pro bezpředmětnost. Společnost Eltodo napadla u krajského soudu...

MMR: Dvě miliardy sociálním službám a komunitním centrům

Ministerstvo pro místní rozvoj, které spravuje Integrovaný regionální operační program (IROP), uzavřelo hodnocení výzev na podporu komunitních center a právě finišuje s hodnocením výzev na...

Tendr na dopravu na Liberecku se zpozdí. Zasáhl ÚOHS

Antimonopolní úřad zakázal Libereckému kraji uzavřít smlouvu na linkovou autobusovou dopravu. Kvůli postupu úředníků. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal rozhodnutí, ve kterém se konstatuje,...

Ministerské kontroly výkonu samosprávy narazily

V posledních měsících se úředníkům ministerstva vnitra, konkrétně Odboru dozoru a kontroly, několikrát stalo, že v kontrolovaných obcích či městech narazili na odmítnutí uskutečnění...

ÚOHS opět trestal za JŘBU – tentokrát Třinec

Zadávání veřejných zakázek v jednacím řízení bez uveřejnění je trnem v oku Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Po pokutách pro ministerstva obrany a vnitra...

MŽP nakoupí výpočetní techniku za 76 milionů

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo soutěž na čtyřletou dodávku výpočetní techniky pro samotné ministerstvo i podřízené organizace za 76 milionů korun. Vyplývá to z informací...