V Brně začala 12. Svatomartinská konference Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zahajuje 12. Svatomartinskou konferenci ÚOHS - 14. 11. 2018. vedle něj místpředseda ÚOHS Hynek Brom (druhý zleva) a předseda honduraského soutěžního úřadu Alberto Lozano Ferrera. Foto: Jiří Reichl

V Brně dnes začala Svatomartinská konference o nejnovějším dění a trendech v oblasti ochrany hospodářské soutěže, kterou každoročně pořádá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Zahájil ji předseda Petr Rafaj. Ekonomický deník je mediálním partnerem konference a sledujeme ji on-line.

Na letošní – již 12. svatomartinské konferenci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) se opět sešlo více než 100 odborníků na veřejné zakázky, soutěžní právo a další aspekty, kterými se ve své rozhodovací činnosti zabývá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Tradičně jsou mezi přednášejícími také zahraniční hosté. Z největší dálky letos přijel předseda Honduraského soutěžního úřadu Alberto Lozano Ferrera, účastníci konference se také těší na přednášku Fréderica Jennyho z OECD Paříži.

Konference bude jako vždy zahájena souhrnem toho nejdůležitějšího, co se odehrálo v letošním roce ze strany našeho Úřadu. Místopředseda ÚOHS Hynek Brom ve své přednášce připomenul nejdůležitější rozhodnutí, která byla vydána.

Zmínil rozhodnutí Ústavního soudu o stížnosti společnosti Eurovia proti zajištění dokumentů v kancelářích firem zaměstnanci ÚOHS. Místní šetření se konalo 31. 7. 2012, celkově si zaměstnanci ÚOHS odnesli 67 listů dokumentace. Krajský soud v Brně v rozsudkem ze dne 29. 5. 2017 č. j. 30 Af 29/2016-262 zrušil rozhodnutí předsedy Úřadu pro nezákonné použití těchto dokumentů převzatých v rámci místního šetření. Podle nálezu Ústavního soudu je důležité rozlišovat různé typy zásahů a zohledňovat specifika tzv. trvajících zásahů. „K posouzení povahy zásahu nestačí pouze tvrzení žalobce. Správní soud musí při hodnocení povahy zásahu vycházet z objektivních skutečností a musí na jejich základě vyhodnotit, jakou povahu zásah má. Pokud v té souvislosti ovšem dojde k opačnému závěru než žalobce (např. nebude mít za to, že napadený zásah je trvající, což bude mít dopad na počítání lhůty k podání žaloby a její včasnost), musí dát žalobci možnost na tento odlišný pohled soudu reagovat,“ uvedl Ústavní soud.

Podle nálezu držení dokumentů převzatých při místním šetření v tomto konkrétním případě představovalo trvající zásah. „V případě těchto zásahů obecně musí s ohledem na zásadu bezrozpornosti právního řádu platit pravidlo, podle kterého časové právní následky včetně dopadu na počátek běhu lhůty k podání zásahové žaloby má až ukončení takového zásahu. V případě stále neukončeného trvajícího zásahu pak ústavně-konformní výklad pojmu „došlo“, se kterým pracuje § 84 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, odpovídá pojmu „dochází“. Obdobný princip musí platit i pro běh subjektivní lhůty podle § 84 odst. 1 věta první s. ř. s., protože o neukončeném trvajícím zásahu se dotčený jednotlivec znovu a znovu „dozvídá“. V souladu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva lhůta k podání žaloby proti neukončenému trvajícímu zásahu ve skutečnosti začíná každý den znovu,“ uvádí dále Ústavní soud České republiky.

Podle Hynka Broma je dalším důležitým faktorem, že od minulého roku platí zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže, který řeší otázky spojené se soukromoprávním odškodněním. Prvními zkušenostmi se budou na konferenci zabývat zástupci advokacie, justice i zahraniční hosté.

V dalším panelu se pak budou odborníci zabývat otázkou, kdo je soutěžitelem ve zdravotnictví. O složitém tématu budou jednat zahraniční soutěžní expert Hassan Qaqaya, zástupkyně slovenského soutěžního úřadu Daniela Lukáčová a advokátka Barbora Dubanská. Na začátku druhého dne konference pak přenecháme řečnický pultík kolegům z významné tržní síly, kteří budou hovořit o sbližování legislativy namířené proti nekalým praktikám obchodních řetězců v rámci Evropské unie. Závěrečný blok konference pak bude věnován našemu stěžejnímu tématu, kterým jsou kartelové dohody typu bid rigging, tedy zakázané dohody mezi uchazeči o zakázky veřejných i soukromých zadavatelů. Naše praxe nás čím dál tím více utvrzuje v tom, že bid rigging je skutečně dosti rozšířeným jevem a téměř běžnou věcí pro uchazeče o zakázky. Firmy se prostě dohodnou, která z nich zakázku získá, a za tímto účelem vzájemně koordinují své nabídky. V mnoha případech si přitom ale neuvědomují nebo neví, že porušují zákon. Vystupovat na toto téma budou advokát Petr Zákoucký, státní zástupce Michal Fiala a Alexandros Papanikolau z Evropské komise.

Nejočekávanější přednáškou je příspěvek Frédérica Jennyho, který v Brně vystoupí po několika letech. Profesor Jenny v současné době působí jako předseda soutěžního výboru Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Podrobný program konference je na webu ÚOHS 

Jiří Reichl