Bude rok 2018 rokem zkratek? Ještě před GDPR se na nás řítí PSD2

Bankovnictví v celé EU čeká převratný rok. Již zítra začíná platit nový Zákon o platebním styku, který nutí banky otevřít své systémy třetím stranám a začít pracovat s novými technologiemi.

Již zítra začíná platit nový Zákon o platebním styku (370/2017 Sb.), který přejímá Směrnici Evropského parlamentu a Rady EU z roku 2015 a upravuje pravidla vnitřního bankovního trhu EU. Samotná inicitativa k PSD2 vznikla v roce 2010, tedy dva roky po finanční krizi. Kromě toho umožňuje třetím stranám požádat Českou národní banku o speciální licenci známou pod zkratkou PSD2 a pak se napojit na systémy bank. Autoři Směrnice si od tohoto kroku slibovali větší transparentnost bankovního trhu, možnost zapojit nové technologie a více otevřít bankovní data klientům napříč EU. Při přijímacím procesu však byla vyjednána 18ti měsíční přechodná lhůta, která má umožnit dostatek času na splnění všech podmínek.

Ještě před platností Směrnice o ochraně osobních údajů známé pod zkratkou GDPR tady tedy máme jinou směrnici pod zkratkou PSD2. Již včera jsme upozorňovali, že se na členské země chystá dalších 31 směrnic a nařízení EU, o kterých se ještě moc nemluví. Přečtěte si více v textu Víme první, jakou novoroční nadílku vám připravila Evropská komise: 31 legislativních priorit rozděluje české europoslance

Podle Adama Šoukala, předsedy představenstva platební společnosti Roger, která zajišťuje financování malým a středním firmám v dodavatelském řetězci a pomáhá jim udržet cash-flow v plusu, se ale ve finančním sektoru objevují hlasy, že PSD2 nebude mít ten kýžený dopad, který si zákonodárci v EU přáli a banky si tím jen prolobovaly omezení nových technologií, které je ohrožovaly a samy se systémy otevřít nechystají.

Rozdíl mezi současným stavem a budoucností, která začíná zítra. Zdroj: https://medium.com/

„Doposud bylo umožněno třetím subjektům nahlížet na účty klientů díky screenscrapingu. Legislativa, která vstoupí v platnost 13. 1. 2018, požaduje ověřený přístup. Bez tohoto kroku se jedná o porušení zákona o platebním styku. Automatizované ověření přístupu screenscraping neumožňuje. Je možné pouze přímo v bance za přítomnosti klienta a ověřuje se samotnou aplikací. Pro hladký a z legislativního hlediska správný vstup do bankovních systémů je předurčeno rozhraní API. Pro bankovní sektor nejsou uvedeny žádné sankce, pokud se tak nestane,“ řekl Ekonomickému deníku Šoukal.

Podle něj je nová evropská směrnice výrazně prozákaznická. „Na změnu tradičního bankovnictví, která umožní využívání inovativních technologií, se velmi těšíme. V posledních čtyřech letech jsme, za bonitními odběrateli a před lhůtou splatnosti, profinancovali faktury malých a středních firem v objemu vyšším než 1 mld. Kč. Získání přístupu do bankovních systémů nám přináší příležitost dávat v podnikání zelenou ještě více klientům. Myslíme si, že pomoc s cashflow včasným zaplacením faktur uvítá mnoho podnikatelů a firem, kteří tuto možnost doposud neměli,” dodává Adam Šoukal.

Podle Petra Koutného, CEO společnosti BSC, která je jedním z největších světových dodavatelů softwarových řešení pro banky a další finanční instituce (např. Bank of China, či Sberbank) vzniknou služby založené na integraci informací z různých bank, včetně například provedení analýzy finančního zdraví a finančního chování uživatele. „Uživatel s účty u vícero bank tak získá možnost obsluhování všech svých financí z jedné aplikace. Zároveň by díky fintech inovacím, které bude nově možné integrovat do bankovních služeb, mohlo dojít k rozšíření způsobů, jakými koncový uživatel uhradí své závazky za služby či zboží. Uživatelé, kteří se obávají platit přes internet pomocí platebních karet, budou moci využít nové metody, bezpečnější a možná i přívětivější (záleží na přístupu jednotlivých bank),“ říká Koutný.

Šoukal doplňuje, že pro občana znamená PSD2 výrazné zjednodušení používání bankovních služeb. „Bude platit méně na poplatcích, vše uvidí a může ovládat z jednoho místa. Předpokládá se, že do roku 2020 bude jedna desetina retailových klientů bank plně využívat výhody PSD2,“ míní Šoukal.

„Pomocí jednoho rozhraní a z jednoho místa nejen, že občan uvidí všechny své účty, ale může je také ovládat. Není neobvyklé, že jeden člověk má více bank a tím i více účtů, tedy například běžný, spořící, společný, účet na kapesné pro děti, další, kam platí hypotéku, úvěrový atd. Dále si bude moci, u převodů vybrat nejvýhodnější cenu a tím si i snížit výdaje za bankovní poplatky,“ vyjmenovává výhody.

Vedení měst bude moct ovládat všechny účty z jednoho místa. Snazší je bude učinit transparentními

Koutný míní, že iniciativa Evropské unie by měla nastartovat openbanking jako nový směr v současném bankovnictví. Banky se musí více „otevřít“ okolnímu světu, ať už to budou dělat pod nátlakem legislativních požadavků, či samy z vlastní vůle. „Bankám v podobě nových služeb přibude konkurence a pokud se nebudou chtít stát „pouhými“ dodavateli produktů, budou muset přicházet s dodatečnými službami a produkty, které by přinášely jejich zákazníkům přidanou hodnotu. Jen tak dokáží udržet těsný vztah se zákazníkem a zajistit si jeho loajalitu,“ říká Koutný.

Vedení měst a obcí bude mít také jednodušší přístup ke všem účtům, i když jsou vedeny u různých bankovních institucí. „Zároveň jim PSD2 u jimi vybraných účtů umožní transparentnost vůči voličům. Tedy pokud obec například každoročně pořádá kulturní akce, či dělá sbírku atd., může účet, kde probíhají pohyby na a z účtu, pro větší trasparentnost, zveřejnit. Lidé mohou mít lepší náhled na to, jak obec či město hospodaří s veřejnými financemi a financemi od daňových poplatníků,“ upozorňuje zakladatel platební instituce Roger.

Hlavní změny, které přinese PSD2

PSD2 je regulace EU, která má přinést konkurenci do bankovního sektoru s cílem zlepšit úroveň finančních služeb koncovým zákazníkům.

Mezi dalšími bude znamenat:

 • otevření a liberalizaci bankovního trhu, uživatel může jednodušeji změnit banku i rozhraní
 • novelizaci zákona o platebním styku (v platnost vstoupí 13. 1. 2018)
 • definování vztahu mezi bankou a třetí stranou, dvě nové možnosti pro majitele bankovního účtu:
 1. zadat platbu přes třetí stranu (PIS – payment initiation services)
 2. podívat se na stav a/nebo transakce účtu přes třetí stranu (AIS – Account Information Services)
 • uživatel si vybere lepší/modernější/jednoduší/levnější rozhraní nových hráčů na trhu tzv. „třetích stran“
 • velké množství subjektů na trhu s daty (riziko úniku)

Iniciativa k PSD2 vznikla v roce 2010, tedy 2 roky pro finanční krizi.

PSD2 a banky:

 • doposud měly uzavřené systémy, PSD2 přináší radikální změnu v otevření bankovních systémů
 • v rámci PSD2 není regulace technologických standardů, každá banka může mít různé technologické řešení, nízká standardizace pak znamená vstupní barieru pro třetí strany
 • banky mají 18 měsíců, tedy do 13. 7. 2019, na implementaci technologického rozhraní (API)
 • pokud se bankám nepodaří stihnout termín 13. 7. 2019 pro otevření API, neexistuje žádný postih
 • i banka může být třetí stranou a agregovat transakce a platby ostatních bank do jednoho rozhraní viz George České spořitelnyPSD2 a třetí strany:
 • třetí strany, které chtějí nabízet služby AIS a PIS, musí být regulovány právě pro PSD2
 • od 13. 1. 2018 je možno žádat ČNB o licenci na PSD2 (očekávaná doba 3-6 měsíců)
 • neexistují bezpečností pravidla a technologické standardy
 • není dohled nad tzv. ScreenScrapingem, je to dočasné řešení
 • třetí strany, které poskytují službu zadávání plateb (PIS), musí být pojištěny na min. 250 000 EUR
 • vstupní bariéra pro třetí strany vytvořená bankami, pojištění obtížně dostupné, nový nenastrukturovaný pojišťovací produkt

Jiří Reichl