Čtvrtek, 23. září, 2021

Bublina hackatonu splaskla. Z práce na dálniční známce zbyl jen „duch a nadšení“

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Stát nevyužije nic z výstupů lednového hackatonu pro dálniční známky. Vyplývá to z vyjádření ministerstva dopravy. Práce dobrovolných programátorů je pro CENDIS inspirací a některé myšlenky hackathonu se v systému elektronické dálniční známky (EDAZ) objeví.

Stovky programátorů, kteří se v lednu účastnili velmi medializovaného hackatonu na dálniční známku „spláčí na výdělkem“. Stát dnes oznámil to, o čem se už dlouho šuškalo. Z hackatonu nic nevyužije. Je to další „rána“ pro systém, který bude stát stovky milionů korun. Odhad Ekonomického deníku se blíží 800 milionům korun bez DPH, tedy okolo 1 miliardy korun.

Za nový systém elektronických dálničních známek stát zaplatí okolo 770 milionů korun

Podle vyjádření ministerstva dopravy však práce dobrovolných programátorů je pro státní podnik CENDIS, který celý systém elektronické dálniční (EDAZ) známky řídí,  inspirací a některé myšlenky hackathonu se v systému EDAZ  objeví. Jako celek ale využije státní podnik CENDIS vlastní řešení.

Podrobně jsme o systému mluvili s pověřeným ředitelem Janem Paroubkem v rozhovoru na začátku dubna

„Termíny pro přípravu nové elektronické dálniční známky jsou napjaté, ale dá se to stihnout,“ říká šéf státní firmy CENDIS, která systém připravuje

„Koncepci systému EDAZ jsme položili přes sebe s návrhem z hackathonu a našli jsme dva konkrétní průniky dílčích částí, kde jsme se možností využití zabývali velmi podrobně. Mnohokrát jsme se sešli, analyzovali jsme zdrojové kódy, ale nakonec jsme se společně se zástupci hackathonu shodli na tom, že pro stát bude efektivnější postavit EDAZ na novém základu, který bude potřebám celého systému více odpovídat“, konstatuje nyní Paroubek.

„Funkční a uživatelské požadavky SFDI by znamenaly významné změny a úpravy díla, které vzniklo v hackathonu, což by znamenalo vícepráce a zároveň nutilo Cendis přizpůsobit celé dílo zvoleným technologiím.“ Tomáš VOndráček organizátor hackathonu

Základ systému, jeho architektura, musí být navržena s vazbami na ostatní systémy státu, splnění podmínek kybernetické bezpečnosti a také musí vydržet předpokládanou zátěž. To vše hodnotí a schvaluje odbor hlavního architekta eGovernmentu Ministerstva vnitra ČR. Tímto procesem úspěšně prošel nový návrh systému EDAZ, který předložil státní podnik CENDIS po konzultacích s vládním zmocněncem pro IT a digitalizaci Vladimírem Dzurillou.

Za víkend se dá vytvořit funkční model, ale ne významný informační systém státní správy, který musí splňovat mnoho dalších podmínek. Na to, aby bylo možné výstup hackathonistů do systému EDAZ začlenit by bylo nutné věnovat mu velké množství dalšího času a práce.

„To ale neznamená, že šlo o zbytečnou práci“, upozorňuje Jan Paroubek, „inspirovali jsme se nejen architekturou, ale i přístupem, vůlí po inovativním řešení, energií organizátorů, vzdorem proti starým IT praktikám. Výsledkem je úplně nový projet, který ušetřil mnoho milionů.“

Tomáš Vondráček, hlavní organizátor hackathonu doplňuje: „Zjednodušeně lze říct, že funkční a uživatelské požadavky SFDI by znamenaly významné změny a úpravy díla, které vzniklo v hackathonu, což by znamenalo vícepráce a zároveň nutilo Cendis přizpůsobit celé dílo zvoleným technologiím. Výsledný efekt by tak nepřinesl úspory. Architektura řešení však byla použita jako inspirace.“

Cendis má ze smlouvy povinnost plnit milníky projektu, aby nebyl ohrožen termín spuštění celého systému nejpozději k 1. 1. 2021. Ředitel úseku IT státního podniku Cendis Václav Henzl dodává: „V rámci toho, co lze čekat od prototypu vzniklého v průběhu hackathonu, je výstup naprosto v pořádku, ale jako základ architektury backendu tento prototyp bohužel využít nemůžeme. Maximálně jsme se inspirovali přístupem hackathonistů a myšlenkou škálování systému, kdy se náš „nový“ EDAZ a řešení vzešlé z hackathonu v řadě bodů vzájemně překrývají.“

Jednání s hackathonisty se účastnil i vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci Vladimír Dzurilla, který jejich aktivitu velmi oceňuje: „Jako vládní zmocněnec pro IT bych chtěl znovu všem, kteří se na hackathonu podíleli, poděkovat za jejich obrovské úsilí i aktivní spolupráci. V rámci tak krátkého času udělali maximum a vážíme si toho.“

Jiří Reichl, -red-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter