Úterý, 17. května, 2022

Bezemisní Mladá Boleslav. Elektrárna Ško-energo zcela nahradí uhlí biomasou

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Při výrobě tohoto auta vznikly jen minimální emise oxidu uhličitého. Takové štítky by brzy mohly mít vozy z produkce mladoboleslavské Škody Auto – a není to apríl. Podniková elektrárna Ško-energo chce totiž do prosince roku 2025 skoncovat se spalováním hnědého uhlí. Nahradí jej biomasou. V projektu ekologizace elektrárny se též zvažuje využití biometanu místo běžného zemního plynu.

Současná situace vypadá následovně: kotle v Mladé Boleslavi spalují směs tvořenou ze 70 procent hnědým uhlím a z 30 procent biomasou. Uhlí má do pěti let nahradit biomasa ve formě dřevní štěpky či pelet. Vyžádá si to retrofit dvou fluidních kotlů K80 a K90 a instalaci nového kotle K20. Objem emisí oxidu uhličitého z elektrárny Ško-energo se má díky ekologizaci snížit ze současných 380 tisíc tun ročně na minimum. Firma tím ušetří za drahé emisní povolenky stovky milionů korun.

V případě mimořádně chladného počasí chce podnik využít záložní kotle na zemní plyn. Do budoucna chce spalovat přednostně biometan, který si pořídí prostřednictvím nákupu příslušných certifikátů původu. Výše popsaný projekt společnosti Ško-energo nyní vstoupil do posuzování dopadů EIA, které mají ve své kompetenci úředníci ministerstva životního prostředí.

Jedná se již o druhý velký projekt na náhradu uhlí, který byl v tomto týdnu zveřejněn ve veřejném Informačním systému EIA. Tím prvním je projekt společnosti United Energy ze skupiny EPH, která chce nahradit staré uhelné bloky v Teplárně Komořany kombinací zdrojů na zemní plyn a biomasu. Pokud se podaří získat všechna povolení, rekonstrukce Teplárny Komořany na Mostecku se uskuteční ve čtyřech krocích během let 2021 až 2027.

Ško-energo provozuje poměrně moderní energetický zdroj, který byl postaven v letech 1996 až 1999. Vedle výroby či nákupu energií pro Škodu Auto zajišťuje také dodávky tepla do rozvodů v Mladé Boleslavi. Mezi vlastníky společnosti Ško-energo patří Škoda Auto (44,5 %), Volkswagen Kraftwerk (22,5 %), E.ON (21 %) a ČEZ ESCO (12 %).

David Tramba

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter