Středa, 25. května, 2022

EPH chystá změnu v Teplárně Komořany. Místo uhlí bude pálit zemní plyn a biomasu

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Jednu z nejstarších uhelných elektráren v Česku čeká zásadní proměna. Podle projektu, který zveřejnila společnost United Energy ze skupiny EPH, nahradí dožívající uhelné bloky kombinace zdrojů na zemní plyn a biomasu. Pokud se podaří získat potřebná povolení, rekonstrukce Teplárny Komořany na Mostecku se uskuteční ve čtyřech krocích během let 2021 až 2027.

Projekt Modernizace a ekologizace Teplárny Komořany začali v rámci posuzování dopadů EIA hodnotit úředníci ministerstva životního prostředí. Dopad změny na okolí bude podle investora jednoznačně pozitivní. Emise tuhých znečišťujících látek poklesnou po úplné realizaci záměru v porovnání se současným stavem o 58 tun za rok, emise oxidu siřičitého o 3640 tun a emise oxidů dusíku o 459 tun za rok.

První etapa počítá s útlumem provozu poloviny z deseti uhelných kotlů, kotel 6 bude spalovat jen biomasu. Tato etapa již probíhá. První brněnská strojírna (PBS) uzavřela počátkem října kontrakt se společností United Energy právě na rekonstrukci kotle 6. „Je skvělé být na počátku dekarbonizace v Česku a jsme hrdí, že si nás United Energy vybralo jako partnera pro řešení nelehké situace v tomto tranzitním období evropské energetiky a teplárenství,” uvedl loni v listopadu obchodní ředitel PBS Pavel Rajtar.

Druhá etapa (2022 až 2024) již obsahuje výstavbu paroplynového cyklu s elektrickým výkonem 40,8 megawattu a převod jednoho kotle na plyn. V roce 2025 přibude roštový kotel na biomasu, záložní zdroj na zemní plyn a dvě kogenerační jednotky. Uhelné bloky definitivně skončí v roce 2027, nahradí je kombinace různých zdrojů na plyn a biomasu o elektrickém výkonu 156,7 megawattu a tepelném výkonu 502 megawattů.

Přehled výrobních bloků v provozu a útlumu po poslední fázi modernizace Teplárny Komořany. Zdroj: United Energy, dokumentace EIA

Místo současných 780 tisíc tun hnědého uhlí by tak měla elektrárna po roce 2027 spotřebovat 198 milionů metrů krychlových zemního plynu a 175 tisíc tun biomasy. Dodávky tepla určené pro odběratele v Mostě a Litvínově zůstanou na úrovni okolo 1,6 milionu gigajoulů za rok, výroba elektrické energie se má zvýšit ze 470 na 814 milionů kilowatthodin ročně.

Elektrárna Komořany patří mezi nejstarší energetické zdroje v Česku, první blok zde zahájil provoz již v roce 1951. Od roku 1964 funguje jako zdroj tepla pro Most a později též další města v okolí. Od roku 2005 elektrárnu vlastnila skupina J&T, která jej později vložila do holdingu EPH. Vlastník měl v minulých letech jiné plány, uvažoval o výstavbě moderního uhelného bloku či zdroje na energetické využití odpadů. Nakonec však zvítězila varianta plyn plus biomasa.

David Tramba

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter