Sobota, 25. června, 2022

Autorka návodu jak na reklamu a označování provozen v centru Brna vyhrála s manuálem cenu Grafický desginér roku

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Projekt Veroniky Rút Novákové a městské části Brno-střed, který se zaměřil na vizuální smog a přemíru nevzhledných reklam v centru jihomoravské metropole, bodoval v designérské soutěži Czech Grand Design 2018. Koncept a vizuální identita Manuálu dobré praxe reklamy a označování provozoven jí nakonec vynesly první místo v kategorii Grafický designér roku. O projektu jsme psali v září loňského roku a u této příležitosti jej otevíráme.

Více než 100 stránkový manuál ukazující příklady dobré i špatné praxe stávajícího stavu propagace jednotlivých provozoven v centru Brna, připravil tým odborníků na architekturu a památkovou péči. Publikaci vydala městská část Brno-střed, do jejíž působnosti městská památková rezervace i přilehlé ulice patří. Podle autorů je cílem manuálu je žadatelům, kteří chtějí začít podnikat, či si zřídit zahrádku, maximálně usnadnit a urychlit celý proces spojený se startem provozoven – od vyjednávání na úřadech, přes tipy na výrobu až po praktické návody na realizaci. Manuál obsahuje konkrétní požadavky památkové péče, aby bylo dopředu zřejmé, jak postupovat v památkově chráněném území při realizaci firemního označení.

Podle radního městské části Brno-střed, který nad manuálem „držel ochrannou ruku“ Svatopluka Bartíka je vydaná publikace v českém prostředí naprosto unikátní. „Dovolím si tvrdit, že jsme nejdál ze všech měst v České republice. Téma se přitom dotýká všech měst a právě proto v tom hodlám s hlavní autorkou Veronikou Novákovou pokračovat. Už se na nás obrátili lidé z vedení několika měst, že chtějí podobný manuál vypracovat také,“ říká Bartík. Podle něj je příprava takového manuálu otázkou dvou až čtyř let. „Musí se zmapovat současný stav, udělat analýza navrhovaných opatření a seznámit se s místními podmínkami a řada dalších dílčích kroků,“ vysvětluje Bartík, který se v centru města zasadil například o ukončení smluv s provozovateli stánků o obchodního domu Tesco a jejich likvidaci.

„Kvalitně zpracovaná vizuální komunikace a označení provozen včetně outdoorové reklamy dotváří přirozený genius loci. Ten se dnes bohužel ztrácí pod vrstvami zmatených a agresivních reklam, které se nechvalně označují za vizuální smog,“ uvádí se v předmluvě k manuálu, za jehož vznikem stojí iniciativa Brno bez vizuálního smogu, tu založila Veronika Nováková, která je také hlavní autorkou manuálu. Na tvorbě Manuálu se významně podíleli odborníci z odboru památkové péče Magistrátu města Brna a Národního památkového ústavu, ú. o. p v Brně i Kanceláře architekta města Brna, ve spolupráci s respektovanými architekty a designery. Materiál schválila Rada městské části Brno-střed a je k dispozici na speciální webové stránce s názvem městské části Manuál Brno-střed. Podle uvedených zdrojů inspirace se autoři podívali nejen do České republiky, kde se inspirovali Uherským Hradištěm a Znojmem, ale bohatou inspiraci čerpali zejména v Německu, Velké Británii a USA.

„Cílem manuálu je nastavit jednotná a v praxi velmi variabilní pravidla designu pro označování provozoven a outdoorovou reklamu v architektonicky speci​fi​c​ké lokalitě Brno-střed. Manuál ale nepřináší žádné nové zákazy či regulace, pouze shrnuje, sjednocuje a transparentně deklaruje metodický přístup památkové ochrany vyplývající z platných právních předpisů. Pravidla uvedená v této publikaci budou zohledněna při vydávání závazných stanovisek orgánů státní památkové péče a též při činnostech odborné organizace státní památkové péče,“ uvádí se v materiálu.

Autoři tak například informují čtenáře, že kolemjdoucí nemá čas se o jejich provozovnu moc zajímat. „Musíte ho zaujmout jednoduchou a jasnou prezentací během prvních tří sekund. Nepoužívejte příliš mnoho nápisů a držte se zásady méně je více. Vyberte pouze nejdůležitější informace a nechte je vyniknout. Jednoduchá a nápaditá prezentace je základ úspěchu Vaší provozovny. Používejte co nejméně nosičů, aby se sdělení zbytečně neopakovala.“

Manuál vychází mj. ze správní praxe Odboru památkové péče MMB a Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Brně, aby bylo jasné, podle jakých pravidel Odbor památkové péče MMB svá stanoviska vydává a omezilo se tápání obchodníků při podávání žádostí, které celý proces zbytečně prodlužovalo.

„Respekt k lokalitě neznamená uniformitu. Existuje celá řada úspěšných provozoven, které si získaly zákazníky i bez klasického firemního nápisu. Je důležité přemýšlet nad zákazníkem, jeho potřebami a zážitkem z návštěvy provozovny. Můžete pracovat s vůní i hapticky zajímavými materiály,“ uvádí se v jednom z dalších bodů zásad pro podnikatele.

Jiří Reichl

 

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter