Čtvrtek, 18. srpna, 2022

Dušan Šrámek

Dušan Šrámek je redaktorem České justice, sesterského webu Ekonomického deníku. Dušan Šrámek se narodil 5. května 1962 v Klatovech. Tam chodil do základní školy a na gymnázium. Před listopadem 1989 se podílel na rozmnožování a kolportování “nelegálních” tiskovin, např. dokumentu Charty 77, Lidových novin, časopisu Sport, Attack, Koruny české a dalších. Po roce ´89 působil jako nezávislý novinář v týdenících Fórum, Profit, denících Lidové noviny, Český deník, Telegraf, Metropolitan. Dnes přispívá do týdeníku Reflex a dalších tištěných i online periodik. Věnuje se politickým kauzám a ekonomicko-podnikatelské problematice.

Na vydání internetových dat se vztahuje povinnost mlčenlivosti, tvrdí advokátní komora

Případná novelizace paragrafu 7b Trestního řádu, který nastavil povinnost uchovávat a případně vydat policii internetová data, by měla tuto konkurenci jednoznačně řešit, a to všestranně...

Snížením advokátního tarifu došlo ke zhoršení vymahatelnosti dluhů, oponuje Pelikánovi ČAK

Česká advokátní komora, Exekutorská komora, Česká asociace věřitelů. Všechny tyto organizace zabývající se dlužnicko – veřitelskými vztahy zpochybňují slova ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO). Pelikán...

Soudce Jan Kozák: Lex OKD povyšuje stát nad ostatní věřitele

Výkonná moc se pokouší o průlom do pravomocí svěřených moci soudní. Nyní nastavená pravidla prakticky vylučují výkon moci soudní ve vymezeném okruhu případů, protože navrženými...

Insolvenční Lex OKD nechceme, zní z resortů

Pelikánův návrh novely insolvenčního zákona, který stanoví, že insolvenčního správce by mělo v případě hornických společností soudu navrhovat ministerstvo financí, tvrdě narazil u všech resortů...

Česká justice: Exekutoři budou bojkotovat státní zakázky na exekuce

Exekutorská komora ČR (EK)  vyzvala soudní exekutory, aby se neúčastnili výběrových řízeních na exekuční činnost u státních institucí, které odmítají za tyto služby zaplatit...
FacebookTwitter