Armáda zastavila výcvik a kurzy Aktivních záloh, po jejich nasazení na pomoc IZS už volá karlovarský hejtman

Ilustrační foto z cvičení Armádních záloh v Olomouckém kraji. Foto: http://www.aktivnizaloha.army.cz

Armáda do odvolání pozastavila plánovaný výcvik a kurzy příslušníků Aktivní zálohy Ozbrojených sil ČR, které se měly konat v březnu a dubnu. Kurz základní přípravy příslušníků aktivní zálohy v termínu od 11. května do 19. června se zatím neruší. Karlovarský hejtman Petr Kubiš (ANO) dokonce požádal o aktivaci armádních záloh.

Ukončení připravených kurzů pro nováčky Aktivních záloh Ozbrojených sil a výcviků stávajících členů oznámila Armáda ČR. Důvodem je samozřejmě vyhlášení nouzového stavu a příprava armády na pomoc Integrovanému záchrannému systému. Prozatím nebyly zrušeny termíny v květnu. Stávající členové aktivních záloh jen čekají na pokyn, aby mohli pomáhat unaveným lékařům a policistům ve svých regionech.

O jejich aktivování a nasazení však armáda ani premiér zatím neuvažují. Vedení Armády ČR nabídlo 10.000 žen a mužů v uniformách připravených okamžitě pomoci. Zatím byly vyčleněny 2.000 pro pomoc na hranicích. Nasazeno jich bylo reálně jen 941, což potvrdil i ministr obrany Lubomír Metnar.

„Momentálně zjišťujeme dostupnost našich příslušníků aktivní zálohy, abychom v případě toho, že je povoláme, nezpůsobovali komplikace například u složek Integrovaného záchranného systému nebo malých podniků,“ komentuje situaci generálmajor Jaromír Alan, ředitel sekce plánování schopností MO, v jehož gesci je agenda aktivní zálohy.

Podle něj se prozatím o operačním nasazení příslušníků aktivní zálohy v současnosti neuvažuje. „V případě jejich povolání v souvislosti s nouzovým stavem v ČR a další eskalace situace, by záložníci plnili úkoly armády, která posiluje Policii ČR,“ uvedl.

Generál Jiří Šedivý, který má na současné podobě Aktivních záloh velký podíl upozorňuje, že při masívním nasazení aktivních záloh se musí vzít v úvahu i to, aby nedošlo k  narušení chodu organizací nebo firem, které nutně potřebuje stát pro svoje funkce, byť jsou v této době výrazně omezeny. Např. už dnes má hl. m. Paha představu jak by „své záložáky“ využila. „Podle mne čas aktivních záloh přijde,“ řekl Ekonomickému deníku Šedivý.

„Myslím si, že to není jen o tom, aby záložáci dvakrát do roka chodili na cvičení. Teď je potřebujeme a mohli by nám pomoct,“ hejtman karlovarského kaje Petr Kubiš (ANO).

Podle statutu Aktivních záloh jsou jejich hlavním cíle:

– vytvořit kvalitní zálohu OS ČR připravovanou v době míru pro použití za stavu ohrožení státu a válečného stavu;

– vytvořit jednotky k řešení krizových situací na teritoriu krajů, zejména k pomoci při živelných a ekologických pohromách;

V materiálu Koncepce aktivní zálohy ozbrojených sil České republiky je k nasazení Aktivních záloh uvedeno: „K doplnění jednotek  určených  k operačnímu  nasazení  na  i  mimo  území ČR  bude přednostně použito vojáků v AZ – bývalých VzP po ukončení služebního poměru. Při plnění úkolů přímo nesouvisejících s obranou země mohou být síly a prostředky OS ČR doplněné vojáky AZ nasazeny do nevojenských operací k plnění asistenčních úkolů souvisejících předcházením a odstraňováním následků průmyslových havárií a živelních pohrom k podpoře IZS, k plnění úkolů PČR nebo jiných úkolů. Při operačním nasazení vojenských útvarů, pro něž jsou vojáci v AZ předurčeni, jsou tito vojáci do operací na území České republiky a mimo území České republiky povoláváni do služby v operačním nasazení.“

O Aktivní zálohy už požádal hejtman karlovarského kraje

Právě zmínky o IZS a Policii ČR využil hejtman karlovarského kraje Petr Kubiš (ANO), který už požádal Krajské vojenské velitelství v Karlových varech o jejich nasazení. „Mám zprávy, že jsou připraveni a rádi nám pomůžou. Je to asi 60 chlapů. Rád bych je využil na zdravotní kontrolu a evidenci pendlerů, kteří dojíždějí za prací do Německa. Máme vytipovaná místa, kde chceme postavit kontrolní stanoviště a tam bychom je rádi využili,“ řekl hejtman Kubiš. K tomuto kroku se rozhodl přistoupit poté, co prozatím nebyla vyslyšena jeho žádost o kompletní uzavření hranic. „Situace v sousedním Německu je katastrofální. Rozhodli jsme se, že kontroly pendlerů zpřísníme. Každého si zapíšeme do našeho systému, kterému říkáme „Hromada“, což je systém IZS, v němž sdílíme všechna data o pendlerech. Vidí do něj hasiči, záchanná služba, lékaři, hygienici a samozřejmě policisté a celníci. Vzhledem k tomu, že všichni padají únavou na ústa, tak jsem požádal Ústřední krizový štáb o vyslání armády, aby nám poslali zázemí na tři hraniční přechody, které jsou pro pendlery otevřené,“ řekl hejtman.

Podle 1. místopředsedy Rady Asociace krajů ČR a hejtmana Vyočiny Jiřího Běhounka (za ČSSD) krizové štáby jednotlivých krajů prostřednictvím členů z řad Armády ČR tuto možnost otevřely. „Teď záleží na ministrech obrany a vnitra, aktivní zálohy jsou složkou Armády ČR, koordinování postupu je tedy na obou ministerstvech,“ uvedl Běhounek.

Uzavře se Boží dar?

Hejtman Petr Kubiš také požádal, aby byl uzavřen hraniční přechod Boží dar. Cesty pracujících by se tak zúžily na dva hraniční přechody, čímž by se ušetřily další síly. „Přes velitele krajského vojenského velitelství jsem po žádal i o nasazení Aktivních záloh. Myslím si, že to není jen o tom, aby dvakrát do roka chodili na cvičení. Teď je potřebujeme a mohli by nám pomoct na hranicích s Policií, Hasiči atd. Mluvili jsme o tom s panem ministrem obrany a ten řekl, že musí rozhodnout Ústřední krizový štáb. Přes velitele krajského vojenského velitelství jsem požádal i Generální štáb Armády ČR, tam mi ale řekli, že nemám právo požadovat nasazení armády. Upřesnili, že ji můžu požadovat jen, když jde o záchranné práce,“ dodal hejtman Kubiš s tím, že v odpověď Ústředního krizového štábu moc nevěří. „Jsme rozhodnuti, že si vše budeme dělat vlastními silami a prostředky. Začneme v úterý.“

„Plánem je odsunout zdravotní prohlídku pendlerů kousek od hranic, aby jsme zabránili tvoření kolon. Na každém přechodu jsou čerpací stanice, tam postavíme kontejnery a stany a provedeme tu prohlídku. Tím by se zabránilo vzniku kolon na hranicích. Pokud posily nedostaneme, prohlídky budou přímo na „čáře“ a dá se očekávat prodleva,“ dodal hejtman karlovaského kraje s tím, že by jim pomohlo i to kdyby jim armáda zapůjčila kontejnery a stany jako zázemí.

„Momentálně zjišťujeme dostupnost našich příslušníků aktivní zálohy, abychom v případě toho, že je povoláme, nezpůsobovali komplikace například u složek Integrovaného záchranného systému nebo malých podniků,“ komentuje situaci generálmajor Jaromír Alan, ředitel sekce plánování schopností MO, v jehož gesci je agenda aktivní zálohy.

V souvislosti s vyhlášenou karanténou na celém území České republiky a úkoly armády související s posílením policie se však o operačním nasazení příslušníků aktivní zálohy v současnosti neuvažuje. V případě jejich povolání v souvislosti s nouzovým stavem v ČR a další eskalace situace, by záložníci plnili úkoly armády, která posiluje Policii ČR.

Jiří Reichl