Úterý, 24. května, 2022

Antimonopolní úřad pokutoval kartely IT firem, železničních dopravců i dodavatelů pro energetiku

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v minulém roce vydal 65 prvostupňových rozhodnutí, v nichž uložil pokuty v celkové výši přes 266 milionů korun. Za nejvýznamnější lze považovat bid riggingové kartely v oblasti informačních technologií a dodávkách pro energetiku či odhalený kartel v nákladní železniční dopravě. Ve druhém stupni bylo v oblasti hospodářské soutěže vydáno sedm rozhodnutí, pokutu dostal například Ochranný svaz autorský. Úřad to uvedl v právě vydané výroční zprávě za rok 2020.

Výší uděleného postihu (118,65 milionu korun) je výjimečný případ bid riggingové dohody IT firem, které si rozdělily plnění veřejné zakázky s názvem Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova. Do zakázané dohody byly zapojeny společnosti Autocont, O2 Czech Republic, Tesco SW, Emos a Bach system. Firmy přistoupily na narovnání, proto jim ÚOHS snížil pokuty o zákonem stanovených 20 procent a neuložil zákaz plnění veřejných zakázek.

Jaké další velké případy antimonopolní úřad v loňském roce řešil? Bid rigging byl odhalen také v energetice, poškozeným byla společnost ČEZ Distribuce. Dodavatelské firmy ASE a AZ Elektrostav se totiž předem domluvily na postupu v devíti výběrových řízeních na dodávky rozvodných a řídicích zařízení. Prvostupňové pokuty v tomto případě dosáhly téměř 7,5 milionu korun. Obě pokutované firmy využily leniency program ÚOHS a proceduru narovnání, což jim přineslo významné snížení uloženého postihu.

Pokuty v celkové výši 18,4 milionu korun padly v kauze nepovolené dohody mezi nákladními dopravci na železnici. Kauza se týkala nákladních vlaků sloužících v letech 2004 až 2013 pro dopravu zboží z České republiky do Rumunska a Bulharska. Problém byl v tom, že se společnosti Rail Cargo Austria, AWT Čechofracht a Argo Logistics (v některých letech také Interfracht a Spedica) domlouvaly na cenách a sdílely mezi sebou citlivé obchodní informace.

Hospodářská soutěž: případy a rozhodnutí ÚOHS v první instanci

Případy a rozhodnutí ÚOHS v první instanci. Zdroj: výroční zpráva ÚOHS

Na konci loňského roku Úřad uložil svým prvostupňovým rozhodnutím sdružení Intergram pokutu za zneužití dominantního postavení pokutu ve výši 20,8 milionu korun. Kolektivní správce autorských práv umělců totiž porušil zákon o ochraně hospodářské soutěže i unijní soutěžní pravidla, když si v období let 2009 až 2014 vynucoval na ubytovacích zařízeních nepřiměřené obchodní podmínky za poskytnutí licencí, včetně platby z neobsazených pokojů. Rozhodnutí není pravomocné, Intergram proti němu podal rozklad.

Za ten samý prohřešek byl potrestán také kolektivní správce OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním. Předseda ÚOHS v listopadu vydal druhostupňové rozhodnutí, jímž byla tomuto sdružení za zneužití dominantního postavení uložena pokuta ve výši 10,68 milionu korun. Také v tomto případě Úřad nesouhlasil s tím, že provozovatelé ubytovacích zařízení museli platit autorské odměny i v případě, kdy v pokoji nebyl ubytován žádný host.

Největší případ, aspoň co se týká udělené pokuty, se nakonec posunul do letošního roku. Jak Ekonomický deník informoval v minulém týdnu, ÚOHS potvrdil pokutu 550 milionů korun pro ministerstvo obrany za tendr na armádní víceúčelové vrtulníky. Ministerstvo je za 17 miliard koupilo od firmy Bell, aniž by před tím rozhodlo o námitkách italské společnosti Leonardo. Pokuta je pravomocná a ministerstvo ji musí zaplatit.

Vedle běžné činnosti, kterou vedle odhalování a pokutování kartelových a jiných nefér dohod účastníků trhu a schvalování firemních fúzí a akvizic, se na ÚOHS loni odehrála zásadní personální výměna. Ve funkci po více než 11 letech skončil kontroverzní šéf Petr Rafaj. Na počátku prosince ho nahradil nový předseda Petr Mlsna. Celkové náklady na provoz úřadu loni dosáhly téměř 259 milionů korun, z toho 145 milionů šlo na platy zaměstnanců.

David Tramba

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter