Úterý, 13. dubna, 2021

Vláda schválila vznik rady pro strategické technologie

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Vláda schválila vznik Rady pro strategické technologie, která bude mimo jiné řešit krizové situace. Kromě včasné podpory výzkumu a vývoje se zaměří mimo jiné na nákup produktů, které si ČR není schopna jinak zajistit.

Shromažďovat poptávku po strategických materiálech a produktech v době krize a zároveň koordinovat jejich výrobu, případně upravit výrobní kapacity podniků, kteří mají ke kýženému produktu nejblíže. To vše ve spolupráci s výzkumnými institucemi. To má za cíl nově vznik nově navrhované Rady podporu strategických technologií a produktů. Jejího předsedu jmenuje ministr průmyslu a obchodu.

„Pandemie koronaviru ukázala, že je třeba efektivněji řídit a zajišťovat podporu technologií a produktů, jejichž produkce je nezbytná pro strategickou bezpečnost státu,“ říká místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Zejména v krizových situacích se musí mobilizovat a centrálně koordinovat vlastní výrobní potenciál a kapacity ČR, a to kvůli zajištění zdraví, bezpečnosti občanů a strategické soběstačnosti.“

Rada by měla fungovat pod MPO, spolupracovat by s ní měly další resorty. Měli by v ní zasedat zástupci těchto resortů a institucí:

 1. Ministerstvo průmyslu a obchodu,
 2. Ministerstvo obrany,
 3. Ministerstvo zdravotnictví,
 4. Ministerstvo vnitra,
 5. Ministerstvo financí,
 6. Správa státních hmotných rezerv,
 7. Svaz průmyslu a dopravy
 8. Hospodářská komora ČR,
 9. CzechInvest,
 10. Asociace malých a středních podniků a živnostníků,
 11. Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů,
 12. Rada pro výzkum, vývoj a inovace.

O nápadu na vznik Rady jsme psali již v červnu

MPO navrhuje vznik rady pro koordinaci poptávky a nabídky strategických technologií

„Rada bude mít za cíl efektivně zajistit a udržet klíčové výrobní a vývojové kapacity například při vyhlášení nouzového stavu, nebude ale nijak nahrazovat orgány krizového řízení“ říká náměstek pro digitalizaci a inovace Petr Očko a dodává: „Role rady bude zásadní v době přípravy na řešení krizových situací. Už dnes v souladu s Inovační strategií ČR 2019 ‑ 2030 realizujeme některé kroky, které vedou k posílení soběstačnosti. Jde například o usnadnění certifikací výrobků využitelných během krizové situace, programy pro inovativní české firmy jako je Czech Rise Up 2.0 atd.“

Předsedu, má jmenovat a odvolávat ministr průmyslu a obchodu z řad svých náměstků. Místopředsedu a tajemníka má jmenovat a odvolávat předseda. Rada se bude skládat ze zástupců úřadů, institucí a územních samospráv, vždy po jedné osobě. Klíčové je, aby složení rady šlo napříč tuzemským průmyslovým spektrem a úřady s působností spojenou s mimořádnou situací.

„Nejen během nouzového stavu jsme v duchu Inovační strategie ČR podporovali produkty z oblasti digitalizace, technologického transferu a spolupráci státu, průmyslu, akademického sektoru a komunit,“ říká koordinátor Inovační strategie ČR Robin Čumpelík a dodává: „Právě výzkum, vývoj a inovace hrají klíčovou roli v řízení, což dokazují projekty vznikající v souvislosti s bojem proti covid-19.“

-red-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter