Úterý, 9. března, 2021

Změna recyklační firmy Samsungu úplně nevyšla. Nový partner výrobce bude muset platit za sběrná místa konkurenci

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Chaos ve sběru starých televizí a monitorů značky Samsung nadále přetrvává. Problém vznikl v létě kvůli tomu, že korejský výrobce změnil partnera pro odběr a recyklaci. Nový partner Samsungu ovšem nebyl schopen sám zajistit sběrná místa a bude proto platit za sběr této staré elektroniky konkurenci. Otevřená válka mezi kolektivními systémy na sběr elektroodpadu spěje k blamáži. Problém řeší ministerstvo, inspekce životního prostředí i Svaz měst a obcí.

Dosloužila vám televize nebo monitor od společnosti Samsung? Podle platných zákonů musíte spotřebič odevzdat k recyklaci do sběrného dvora. Jenže od srpna představuje tento vůči přírodě šetrný akt pro majitele dosloužilých spotřebičů Samsung nejednoduchý úkol.

Odběr elekroodpadu je ze zákona povinný. Řeší se tak, že když výrobce elektroniky dodává svoje produkty prodejci, připočte si k němu i poplatek za sběr a recyklaci. Tyto poplatky se posléze přesunují do takzvaných kolektivních systémů, které se mají o sběr a recyklaci starých elektrozařízení postarat.

Proto se výrobci a prodejci stávají členy, respektive akcionáři, zmiňovaných kolektivních systémů. Korejský výrobce elektroniky Samsung takto zhruba 15 letech spolupracoval se společností Asekol, kterou spoluzakládal a je dosud jejím akcionářem. Smlouvu ale Samsung před rokem nečekaně vypověděl a rozhodl se přejít ke konkurenci – REMA systém.

Bylo to překvapivé rozhodnutí. REMA systém v loňském roce podle zjištění Ekonomického deníku odebrala v řádu stovek tun starých televizí a monitorů, zatímco Asekol přes 10 tisíc tun. REMA systém byla navíc v minulosti úřady mimo jiné kritizována za to, když za svoje veřejná odběrová místa označila například Státní operu, Židovské muzeum nebo Národní divadlo, kde si lze odběr starých elektrospotřebičů od občanů jen stěží představit. REMA systém přitom uváděla jako odběrná místa i pošty, což ale oprávněné pointy pro vysloužilé elektrospotřebiče nejsou.

Asekol sice ještě do srpna spotřebiče Samsungu odebíral, ale v létě oznámil, že s televizemi a monitory končí. Přestože veřejně ohlásil stopku pro tento sortiment Samsungu, jeho spotřebiče se ve sběru objevují nadále.

Protože se novému recyklačnímu partnerovi Samsungu REMA systém nepodařilo v reálném čase zajistit „svá“ odběrová místa, podrobilo jej kritice ministerstva životního prostředí. „Vzniklá situace na sběrných dvorech je pro nás neakceptovatelná. Proto jsme na ministerstvo všechny zúčastněné svolali k jednání, na kterém jsme se dohodli na okamžité nápravě,“ prohlásil na sklonku srpna ministr životního prostředí Richard Brabec.

Ředitelka svazu měst a obcí Radka Vladyková pak v létě prohlásila, že je zvláštní, že společnost REMA Systém má smlouvu se Samsungem již přes půl roku, a přesto nejedná.

Z posledních údajů ministerstva životního prostředí z roku 2018, vyplývá, že REMA systém
odebrala v tomto roce v rámci zpětného odběru elektrozařízení ze sběrných dvorů maximálně 700 tun elektroodpadu. Asekol pak přes 11 tisíc tun.

Záchrana od konkurence

Vývoj na scéně s elektroodpady nakonec nabral naprosto absurdní spád. Protože REMA systém nebyl sám schopen zajistit odběrnou síť, obrátil se na konkurenci. Svaz měst a obcí v půlce listopadu oznámil, že REMA uzavřela smlouvu s dalším recyklačním systémem Elektrowin, jehož doménou byla dosud bílá elektronika, tedy ledničky, pračky, apod. „Mezi společnostmi Elektrowin a.s. a Rema systém a.s. byla uzavřena smlouva. Na základě této nově uzavřené smlouvy budou televize a monitory Samsung ze sítě veřejných sběrných míst společnosti Elektrowin a.s. zřízených v obcích nad 2 000 obyvatel předávány společnosti REMA systém na sjednaných místech zřízených u smluvních zpracovatelů společnosti Elektrowin. Praktická realizace zpětného odběru bude v obcích probíhat na základě objednávky v informačním systému Recos a odměny za sběr budou obcím vyplaceny ve výši a v termínech stanovených smlouvou mezi příslušnou obcí a Elektrowin,“ stojí v komuniké Svazu měst a obcí. Zatímco v minulosti Samsung platil Asekolu, dnes bude posílat recyklační poplatky REMA Systém, které bude za fyzický sběr elektroodpadu platit Elektrowinu.

Veřejně nepřístupné

„Najmutí Elektrowinu systémem REMA lze považovat za nestandardní, nicméně přípustnou
variantu, i ministerstvem životního prostředí a Českou inspekcí životního prostředí akceptovanou,“ zareagovala na otázky Ekonomického deníku mluvčí Svazu města obcí Alexandra Kocková.

Česká inspekce životního prostředí v minulosti provedla kontrolu plnění zákonné
povinnosti minimální hustoty sběrné sítě podle zákona o odpadech), a uznala REMA systém pouze ta místa, kde skutečně mohl probíhat sběr elektrozařízení veřejně. „To znamená od jakýchkoliv občanů, a zároveň těch elektrozařízení, které dané místo bylo schopno reálně přebírat. Inspekce tehdy konstatovala porušení zákona a udělila kolektivnímu systému REMA Systém pokutu. Společnost REMA se vůči rozhodnutí odvolala, ministerstvo jako odvolací orgán pokutu potvrdilo. Následně REMA koncem roku 2018 zažalovala předmětné odvolací rozhodnutí o pokutě u soudu. Soud v této věci dosud nerozhodl,“ uvedl k tomu Ondřej Charvát z ministerstva životního prostředí.

Ministerstvo je podle Charváta v této oblasti stále aktivní a ohledně nerelevantních údajů v Registru míst zpětného odběru vedlo nedávno jednalo s předsedou představenstva společnosti REMA Systém. „Společnost přislíbila zjednání nápravy v tom smyslu, že údaje vykázané v registru míst zpětného odběru budou reálně odrážet u jednotlivých míst skutečné možnosti sběru elektrozařízení. MŽP uvedenou situaci bude nadále vyhodnocovat,“ pokračuje Charvát.

REMA Systém. Ilustrační foto: rema.cloud

REMA podle Charváta samozřejmě musí plnit příslušné zákonné povinnosti na vytvoření minimální hustoty sběrné sítě. „Spolupráce obou kolektivních systémů není otázkou sdílení sběrných míst, ale subvencování části nákladů, které kolektivnímu systému Elektrowin prokazatelně vznikají v důsledku sběru elektrozařízení výrobců, kteří plní své povinnosti prostřednictvím jiného kolektivního systému,“ dodává Charvát.

Společnost REMA systém na otázky Ekonomického deníku ani přes urgenci nezareagovala. Když její mluvčí Pavlíně Svobodové přeposlal kolega ze společnosti Samsung David Sahula otázky reportéra Ekonomického deníku, určené pro Samsung, zareagovala tak, že omylem poslala svoji reakci pro Sahulu i do Ekonomického deníku: „Davide, děkuji za info. Hrbáček je pěkný výlupek. Pokud nám napíše, ozvu se Vám. Krásný víkend. PS.“

Chybějící smlouvy

Předseda představenstva Elektrowinu, který se specializuje především na bílé elektro, Roman Tvrzník vysvětluje, že pomoc při odběru televizí a monitorů od Samsungu společnost nabídla kvůli tomu, aby se obce nestaly rukojmím sporu mezi REMA systém a Asekolem Podle Tvrzníka si někteří výrobci elektroniky myslí, že uzavřením smlouvy s kolektivním systémem a uhrazením příspěvků mají splněny své povinnosti. „Ale žijí v omylu – neuvědomují si, že jsou za plnění svých povinností odpovědni i v případě, že jimi vybraný kolektivní systém neplní zákonem stanovené požadavky. Podle našich informací Rema nemá uzavřeny smlouvy se všemi obcemi nad 2 000 obyvatel, jak stanoví zákon, a zřejmě vykazuje v těchto obcích jako sběrná místa subjekty, které rozhodně sběrné dvory obcí nemohou suplovat. Tato skutečnost byla opakovaně předmětem zájmu médií,“ uvedl Tvrzník.

Na otázku, zda by nedávalo více smysl uzavření smlouvy napřímo mezi Samsungem a
Elektrowinem, Tvrzník odvětil: „To by samozřejmě bylo jednodušší, obzvláště proto, že s námi již smlouvu uzavřenu měli a nejsem si vědom, že by si její plnění ze strany Elektrowinu někdy zpochybňovali… …O to je více u takto významné obří korporace překvapivé, že v roce 2019 uzavřel Samsung rovnou smlouvu s Remou a s Elektrowinem o uzavření smlouvy ani nejednal. Tím samozřejmě nechci nijak zpochybňovat jeho právo na výběr dle svého vlastního rozhodnutí,“ zamýšlí se v odpovědích Ekonomickému deníku Roman Tvrzník z Elektrowinu.

A dodává, že REMA Systém bude Elektrowinu plně hradit dané smluvní odměny obcím za sběr, náklady na přepravu a překládku na smlouvou určených místech. „Odkud si je REMA systém odveze k recyklaci. Výše úhrady pouze pokrývá naše náklady, které vyplývají ze smluv s obcemi a vysoutěžených cen s našimi dodavateli. Jen doplňujeme, že naše společnost není založena za účelem zisku a nerozděluje ho mezi akcionáře,“ uzavírá předseda představenstva Elektrowinu.

Mluvčí společnosti Samsung David Sahula Ekonomickému deníku sdělil, že rozhodnutí o změně obchodního partnera je interní záležitostí společnosti Samsung. „Samsung průběžně vyhodnocuje spolupráci se všemi svými dodavateli a partnery a k tomu mimo jiné pravidelně provádí výběrová řízení. Ke změně partnera v oblasti kolektivního sběru elektroodpadu došlo na základě objektivních kritérií, které společnost Rema nejlépe naplnila,“ odůvodnil Sahula přestup od Asekolu k REMA systém.

Jak už jsme zmínili, Samsung přes svůj neočekávaný přechod ke konkurenci nadále zůstává akcionářem Asekolu. „Určitě víte, že Samsung aktuálně hledá cesty, jak odprodat svůj akcionářský podíl v Asekolu. Příslušné kroky jsou již činěny,“ tvrdí Sahula. Podle informací, které Ekonomický deník získal z Asekolu, však žádné aktivní kroky Samsung ani po cca roce nečiní. Na doplnění dalších otázek už firma Samsung nezareagovala.

Překvapený Asekol

Společnost Asekol byla náhlým odchodem Samsungu velmi překvapena. „Odchod akcionáře
Samsung nám byl po patnácti letech spolupráce oznámen tak, že byl vloni v říjnu předseda
představenstva Jan Vrba pozván členem naší dozorčí rady Janem Procházkou (Head of Service Samsung) na osobní schůzku do sídla společnosti Samsung. Tu schůzku Procházka svolal kvůli jinému tématem a po příchodu nám překvapivě sdělil, že s námi chce projednat výpověď, nicméně, že to nechtěl říkat dopředu. Výpověď nebyla žádným způsobem avizována ani předsedovi představenstva ani členům dozorčí rady,“ sdělil Ekonomickému deníku obchodní ředitel Asekolu Daniel Šafář.

Společnost Asekol stále důvody odchodu významného klienta a akcionáře nechápe. Repro: asekol.cz

Samsung navíc podle něj nepoužil standardní výpovědní doby smlouvy, která je šestiměsíční právě z důvodu, abychom se společnost na odchod klienta mohla řádně připravit. „Samsung jako argument k výpovědi účelově využil změny ceníku, kterou ovšem sám schválil, a použil zkrácenou dvouměsíční výpovědní dobu.“ pokračuje Šafář.

Samsung opírá tvrzení pro svůj odchod z Asekolu o a změnu ceníku poplatků. Daniel Šafář ale tvrdí, že zástupce Samsungu Jan Procházka sám na jednání dozorčí rady v červnu 2019 navrhl zvýšení nebo úpravu poplatků u některých spotřebičů (např. televizí nebo mobilních telefonů). Následně pro kompletní nový ceník na následujícím jednání dozorčí rady v září 2019 jako celek podle Daniela Šafáře kladně hlasoval.

Šafář zpochybňuje i tvrzení mluvčího Samsungu Davida Sahuly, že firma hledá cesty, jak prodat svůj podíl v Asekolu. „Samsung je stále akcionářem společnosti Asekol s tím, že akcie jsou omezeně převoditelné. Jednak musí být nový nabyvatel výrobcem dle zákona o odpadech (jinak se nemůže akcionářem společnosti dle zákona stát) a dále musí být převod akcií odsouhlasen valnou hromadou společnosti. Dle našich informací pověřil Samsung prodejem podílu poradenskou společnost, nicméně stav podeje akcií neznáme – zatím nás tato společnost nekontaktovala ani Samsung nepožádal valnou hromadu o souhlas s převodem podílu na jiného nabyvatele,“ dodal Šafář.

Likvidace elektroodpadů se v důsledku popsaného děje dostala do zcela absurdního módu. Společnost Samsung je nadále akcionářem kolektivního systému Asekol, příspěvky na recyklaci ovšem odvádí do REMA Systém a sběr vysloužilých televizí monitorů Samsungu ze sběrných dvorů bude řešit třetí kolektivní systém Elektrowin, kterému za to bude platit REMA Systém. Samsung uvádí každý rok na trh nové televize v řádu tisíců tun, kolektivní systémy Rema Systém a Elektrowin dosud sbíraly ročně prostřednictvím sběrných dvorů stovky tun. Není tedy vyloučeno, že velké množství starých televizorů a monitorů bude i nadále končit v kontejnerech společnosti Asekol, které korejský výrobce elektroniky vypověděl před rokem smlouvu.

Jan Hrbáček

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter