Úterý, 17. května, 2022

Zemědělců, hospodářských zvířat i zemědělské půdy stále ubývá. Podniky se koncentrují

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Od roku 2000 klesl počet zemědělských subjektů, zvláště těch zabývajících se živočišnou výrobou. Ubývá především zemědělců – fyzických osob, mírně se zvýšil počet společností s ručením omezeným. Snížila se výměra obhospodařované půdy, stavy zvířat i počet pracujících v zemědělství. Naopak více se hospodaří na vlastní zemědělské půdě. Vyplývá to z rozsáhlého zemědělského šetření, jehož výsledky dnes zveřejnil Český statistický úřad.

Počet zemědělských podniků se za posledních dvacet let snížil o jednu čtvrtinu, z 39.082 v roce 2000 na 28.909 v roce 2020. Na poklesu se podílel zejména úbytek zemědělců – fyzických osob, který spadl o celou třetinu. V roce 2000 se jednalo o 36.198 subjektů, v roce 2020 24.648. Dnes to na tiskové konferenci na základě dat z rozsáhlého zemědělského sčítání uvedl Český statistický úřad (ČSÚ). Tzv. agrocenzus se konal loni na podzim opět po deseti letech a přinesl strukturální data od téměř 29 tisíc zemědělských subjektů.

Téměř o polovinu nicméně podle ČSÚ stoupl počet zemědělských podniků – právnických osob, z 2.884 na 4.261. Nárůst zaznamenaly především společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, ubylo naopak družstev.

Ubývá zemědělské půdy, více se hospodaří na vlastním

„Výsledky agrocenzu potvrzují také dlouhodobý úbytek obhospodařované zemědělské půdy, který za posledních 20 let činil více než 130 tisíc hektarů. V roce 2020 se rozkládala na 3.494 tisíci hektarech, tj. 44 procent rozlohy ČR. Zároveň se zvýšila průměrná výměra zemědělských subjektů z 93 ha na 121 ha,“ uvedla Renata Vodičková, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ.

K dalším dlouhodobým trendům patří podle ní zvyšující se podíl vlastní obhospodařované zemědělské půdy. Ten z osmi procent v roce 2000 vzrostl na 27,3 procenta. Subjekty fyzických osob již hospodaří na vlastní půdě téměř z poloviny (44,8 procent) a subjekty právnických osob z jedné pětiny (19,8 procent).

Dochází i ke změnám ve struktuře pěstovaných plodin. „Od roku 2000 se snížil podíl orné půdy ze 75,9 procent na 70,8 procent, naopak podíl trvalých travních porostů vzrostl z 22,8 procent na 28,0 procent. Rozšířily se výměry vinic, naopak ubylo chmelnic a ovocných sadů. Z plodin pěstovaných na orné půdě přibyly plochy oseté kukuřicí, řepkou nebo sójou na úkor pšenice, ječmene, plodin sklízených na zeleno nebo brambor,“ upozorňuje předseda ČSÚ Marek Rojíček.

Počty prasat klesly za dvacet let na polovinu

Za sledované období výrazně ubylo subjektů zabývajících se chovem hospodářských zvířat, a to o 42,5 procenta. Počty chovaných prasat v Česku klesly za posledních dvacet let do roku 2020 o 56 procent na 1,5 milionu kusů, drůbeže o 15 procent na 25,6 milionu kusů a počty skotu se snížily o devět procent na 1,4 milionu kusů.

Počty skotu jsou podle Vodičkové nižší hlavně kvůli úbytku dojených krav, u kterých pokles činil 28,2 procenta. Celková produkce mléka se ale podle ní nesnížila, neboť se ji podařilo vyrovnat zvýšenou dojivostí. O 136 procent na 230 tisíc kusů naopak vzrostly počty nedojeného skotu, tedy krav na maso.

I přes větší počet odchovaných selat, který se zvedl od roku 2000 z 19 na 29 kusů na prasnici a rok, se nepodařilo vykompenzovat úbytek prasat. Počet prasnic se pak podle ČSÚ snížil o 67,1 procenta na 131 tisíc kusů.

Chov zvířat se stejně tak jako samotné zemědělské podniky koncentroval, počet chovatelů do roku 2020 klesl o 42,5 procenta na 16 259 subjektů. Největší snížení bylo u chovatelů prasat, dále pak drůbeže, koz a skotu. Pouze u ovcí se počet chovatelů zvýšil.

Kontinuálně klesá počet pracujících v zemědělství, který se v období 2000–2020 snížil z 242 tisíc na 177 tisíc, tj. o 26,9 procent. Z 16,9 procent na 27,6 procent vzrostl podíl nepravidelně zaměstnaných osob.

-sed-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter