Pondělí, 21. června, 2021

Železniční dopravci žádají vládu o dočasné prominutí poplatku za dopravní cestu

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Zástupci železničních dopravců České dráhy, Leo Express a RegioJet se společně obrátili dopisem na předsedu vlády ČR, Andreje Babiše, a vicepremiéra a ministra dopravy, Karla Havlíčka, s žádostí o podporu osobní železniční dopravy. Žádají vládu o dočasné prominutí poplatku za dopravní cestu. Podle nich je tato pomoc je klíčová pro fungování základní dopravní obslužnosti a páteřní dopravní infrastruktury v České republice. Argumentují tím, že podobnou pomoc osobní železniční dopravě již oznámilo například Rakousko nebo Francie a ve svém nařízení ji doporučuje také EU. Jen za poslední kvartál letošního roku jde zhruba o 380 milionů korun.

Osobní železniční doprava je jedním ze sektorů nejvíce postižených opatřeními přijatými v souvislosti s pandemií COVID 19. Celkové škody dosahují na straně dopravců řádu miliard Kč. Přitom zajišťují základní dopravní obslužnost pro občany ČR a dopravci denně vypraví tisíce spojů, kterými lidé cestují do práce, k lékaři, děti do škol apod. Jedná se o dopravní páteř České republiky, o všechny typy spojů – provozované na objednávku státu, krajů i na komerční riziko dopravců.

Správa železnic odhaduje za poslední čtvrtinu roku příjem z tohoto poplatku asi 380 milionů korun.

Dopravci požádali, aby stát v současné tíživé situaci přistoupil k transparentní nediskriminační podpoře směřované do celého sektoru osobní železniční dopravy a na období zásadních ekonomických dopadů způsobených pandemií schválil úlevu všem dopravcům na poplatku za dopravní cestu. Ten dopravci platí státu za použití kolejové infrastruktury.

Podle sdělení mluvčí Správy železnic Radky Pistoriusové firma odhaduje za poslední čtvrtinu roku příjem z tohoto poplatku asi 380 milionů korun.

Přes tíživou situaci a masivní pokles počtu cestujících a tržeb až o 90 % během první vlny pandemie, všichni dopravci zajišťovali spojení, aby se i během největších omezení lidé dostali tam, kam museli cestovat – například do zaměstnání. Železniční dopravci se tak kvůli markantnímu poklesu poptávky a tržeb z důvodu státem nařízených opatření zařadili mezi nejvíce ekonomicky zasažené subjekty v ČR. A případný kolaps železniční dopravy, který v návaznosti na to hrozí, by měl fatální důsledky na fungování celé země.

„Škody v řádech miliard Kč, které v celém sektoru železniční dopravy vznikly dopravcům během tzv. první vlny, se jen extrémně obtížně dařilo sanovat z rezerv dopravců – a to do doby, než přišla druhá vlna pandemie a s ní spojená další opatření ze strany státu. Tato opatření, která logicky mají omezit pohyb obyvatel v době pandemie, nicméně dále prohloubí ztráty dopravců. Na fungování systému železniční dopravy v ČR budou mít fatální dopad. Výrazné škody způsobuje dopravcům také pokles poptávky a omezení, která se dotýkají mezinárodní přepravy,“ uvedli dopravci v dopise.

Pomoc při řešení ekonomických škod způsobených v osobní železniční dopravě pandemií snížením nebo odpuštěním poplatku za dopravní cestu iniciovala ve svém nařízení také Evropská komise. Aktuálně ke snížení poplatků za infrastrukturu již přistoupilo například sousední Rakousko, Francie či Itálie. Právě postup Rakouska je situaci v České republice nejbližší a pomáhá služby pro cestující v dopravě zachovat i během opatření, s účinným omezením drastických dopadů na dopravce. Prominutí nebo snížení poplatků za dopravní cestu je jednoduchým, rychlým a účinným nástrojem, jak pomoci dopravcům a zajistit tak funkční dopravu jak v době pandemie, tak i po jejím odeznění.

„Fungující železniční doprava je pro Českou republiku kritická infrastruktura, která je klíčová pro fungování ekonomiky. Zaměstnává desítky tisíc zaměstnanců, zajišťuje dopravu do zaměstnání a je zásadní také pro fungování českého průmyslu. Je proto v bytostném zájmu České republiky, aby ve chvíli, kdy stát realizuje a zvažuje pomoc celé řadě jiných odvětví, zajistil přímou podporu železniční dopravy, na jejímž fungování stojí celý systém veřejné dopravy“, uvedli v dopise železniční dopravci.

-red-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter