Pondělí, 4. července, 2022

Ministerstvo průmyslu vloni řešilo víc jak 3 600 žádostí o licenci kvůli obchodu se zbrojním materiálem

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

České zbrojovky a podnikatelé ve zbrojním byznysu v loňském roce požádali ministerstvo průmyslu a obchodu o vydání více než 3 600 žádostí kvůli obchodu se zbrojním materiálem. Ze zahraničně-politických důvodů nebyly vydány pouze dvě požadované licence. Ministerstvo dosud neukončilo 180 licenčních řízení.

Přes 3 600 žádostí o licence na obchod se zbrojním materiálem vloni řešila licenční správa ministerstva průmyslu a obchodu. Zahraniční obchod se zbrojním materiálem, do kterého spadají i zbraně a střelivo nevojenského charakteru, v České republice totiž patří do gesce zmíněného resortu. Licenční správa ministerstva vede také správní řízení související s oblastí zahraničního obchodu s takzvaným speciálem, povolování realizace obchodních případů a řeší sankce za porušení zákona. V souladu s legislativou, a s cílem zajistit co nejefektivnější výkon kontroly zahraničního obchodu se zbrojním materiálem, ministerstvo úzce spolupracuje a koordinuje svou činnost se všemi dotčenými složkami státní správy: ministerstvem zahraničních věcí, ministerstvem vnitra, ministerstvem obrany a zpravodajskými službami.

Předloni se nedařilo

K obchodu se zbrojním materiálem ministerstvo průmyslu a obchodu vydává pravidelné výroční zprávy i ministerstvo průmyslu a obchodu. Ta za loňský rok ještě hotova není. V roce 2018 tak bylo podle poslední výroční zprávy k vývozu zbrojního materiálu do celkem 103 zemí uděleno 1 191 licencí s hodnotou 18 754 miliónů korun (731,3 miliónů €), což představuje pokles hodnoty o 2 344,0 miliónů korun oproti roku 2017. K dovozu zbrojního materiálu z 34 zemí bylo předloni uděleno 445 licencí s hodnotou zboží 10 442,9 miliónů korun (407,2 miliónů €), což představuje pokles o 1 845,3 miliónů korun oproti roku 2017.

Uskutečněný vývoz včetně brokeringu (dovoz a následný vývoz – pozn. red.) byl 13 989,2 miliónů korun (545,5 miliónů €), což představuje pokles o 1 109,4 miliónů korunč oproti roku 2017. K dovozu spojeného s následným vývozem (brokering) bylo uděleno celkem 40 licencí v celkové hodnotě dovozu 816,7 miliónů korun (31,8 miliónů €) a následného vývozu v hodnotě 1 116,7 miliónů korun (43,5 miliónů €).

Carl Gustav je přenosná víceúčelová bezzákluzová protitanková zbraň, vyráběná společností Saab Bofors Dynamics (dříve Bofors Anti-Armour AB) ve Švédsku. Ilustrační foto: army.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu přijalo v roce 2019 více než 3 600 žádostí o udělení licencí podle zákona o zahraničním obchodu se zbrojním materiálem a normy o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů.

Všechny výroční zprávy o obchodu se zbrojním materiálem lze nalézt zde.

Ekonomický deník položil ministerstvu průmyslu a obchodu otázku, kolik žádostí resort v loňském roce zamítl. „Ministerstvo průmyslu a obchodu zahajuje na základě žádostí správní řízení, která jsou upravena správním řádem a výše uvedenými zákony. Tato řízení mohou být v souladu se správním řádem buď zastavena usnesením, nejčastěji z důvodu zpětvzetí žádosti žadatelem, případně může být meritorně rozhodnuto o udělení či neudělení licencí a povolení dle příslušných zákonů. Rozhodnutí o neudělení byla v rámci správních řízení zahájených v roce 2019 vydána dvě, a to o v řízeních o žádostech k zahraničnímu obchodu s vojenským materiálem ze zahraničněpolitických důvodů,“ sdělila Ekonomickému deníku Miluše Trefancová z tiskového odboru ministerstva.

Kolik žádostí o licenci na konkrétní obchody se zbrojním materiálem nebylo v loňském roce dořešeno a zůstaly takzvaně in-progress? „Neukončených správních řízení zahájených v roce 2019 je, i s ohledem na začátek roku a na správní lhůty pro vyřízení žádostí a na skutečnost, že žadatelé mají právo v souladu se správním řádem požádat o přerušení správních řízení, je v současné době cca 180. Délka správního řízení se odvíjí od konkrétních okolností každé žádosti. Pokud jde o důvody rozhodnutí o neudělení povolení a licencí, jsou to mimo nesplnění zákonných podmínek zpravidla zahraničněpolitické nebo bezpečnostní zájmy,“ pokračuje Trefancová. Ekonomický deník zachytil ve zbrojní branži hned několik žádostí, a to i od velkých zbrojařských firem, které do této skupiny spadají.

-hrb-

Pokračování na straně 2

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter