Neděle, 28. listopadu, 2021

Žalobkyně zamítla stížnost znalce proti stíhání za posudek z kauzy exposlance Severy. Jde o 10 milionů

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Žalobkyně Okresního státního zastupitelství v Olomouci zamítla stížnost soudního znalce v oboru psychiatrie Petra Ročka proti jeho stíhání. Jak Ekonomický deník informoval minulý týden, Roček byl obviněn z křivé výpovědi a kvůli nepravdivému znaleckého posudku. Těchto přečinů se měl dopustit jako najatý znalec v kauze směnek bývalého poslance a generálního sekretáře TOP09 Pavla Severy. Navíc už od února není zaměstnán v psychiatrické léčebně ve Šternberku. Severa byl v kauze směnek za víc jak 10 milionů korun, které mu měl podepsat dnes již zemřelý přítel, před časem zproštěn obžaloby.

Kauza směnek za víc než 10 milionů korun, které měl Pavlu Severovi podepsat jeho letitý přítel – podnikatel z Litomyšle, se táhla déle než 6 let.

Někdejší lidovecký poslanec, a později sekretář TOP09, Pavel Severa byl skoro šest let stíhaný pro skutek, který měl spočívat v tom, že měl v roce 2013 zneužít závislosti na alkoholu svého dlouholetého známého – podnikatele Zdeňka Švece z Litomyšle (dnes již zemřelého pozn. red.). Podle policie měl Severa Švece přimět ve stavu, kdy se z důvodu intoxikace alkoholem neovládal, vystavit podepsat čtyři směnky znějící celkem na 10 milionů 870 tisíc korun.

Vyplacení směnek se po úmrtí manžela bránila vdova – zubařka Dagmar Švecová – a právě ona najala znalce Petra Ročka. Nejpodstatnějším argumentem žalobce Pavla Severy Jiřího Viesnera byl znalecký posudek v oboru psychiatrie, který zpracoval Roček. Jeho posudek se však dramaticky lišil od závěrů jiných soudních znalců.

Královéhradecký soud Severu před nedávnem obžaloby zprostil.

Severa podal na znalce trestní oznámení, které vykrystalizovalo ve stíhání lékaře psychiatrické léčebny ve Šternberku, privátního psychiatra a soudního znalce, Petra Ročka.

Policie začala následně Ročka stíhat kvůli přečinu křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku. Roček si podal proti stíhání stížnost. Ale neuspěl, stíhání pokračuje.

Státní zástupkyně Kateřina Paulová po podání stížnosti proti stíhání prostudovala spis a dospěla k závěru, že v trestním řízení byly reálně zjištěny skutečnosti nasvědčující tomu, že se znalec Roček skutečně přečinů křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek dopustil.

Ekonomický deník navíc zjistil, že Petr Roček už v Psychiatrické léčebně ve Šternberku od února nepracuje. „Soudní znalec MUDr. Petr Roček není od 1. 2. 2021 zaměstnancem Psychiatrické léčebny Šternberk,“ potvrdila ředitelka léčebny Hana Kučerová. K rozvázání pracovního poměru s Ročkem došlo podle jejích slov po vzájemné dohodě.

Hrubě zkreslené

„Na základě označených listinných důkazů mám za to, že MUDr. Roček při zpracování znaleckého posudku ke zjištění duševního stavu Ing. Švece v době podpisu směnek, pro které bylo vedeno několik soudních sporů, nepostupoval způsobem, který je u znalce nezbytný, když podklady posudku spočívající ve zdravotnické dokumentaci a sdělení manželky posuzovaného MUDr. Dagmar Švecové neposoudil logicky a komplexně, nijak nevyhodnotil rozdíly mezi sdělením manželky posuzovaného a opakovaným zjištěním odborných lékařů o zdravotnímu stavu Ing. Švece v posuzovaném období,“ je přesvědčena státní zástupkyně Kateřina Paulová. Ekonomický deník měl možnost do jejího usnesení nahlédnout.

Znalec Roček podle ní v rozporu s dostupnou zdravotnickou dokumentací učinil závěry věcně nesprávné a v tom důsledku „hrubě zkreslené“ ve smyslu trestního zákoníku. „Přitom odborné závěry MUDr. Ročka se od skutečně správných odborných závěrů obsažených zejména v revizním znaleckém posudku Psychiatrické nemocnice Bohnice liší v míře, kterou nelze odůvodnit rozdílností pohledu znalce. Rovněž nesprávně zodpověděl MUDr. Roček dotaz z oboru písmoznalectví – specializace ruční písmo či z oboru kriminalistika – specializace expertiza ručního písma, neboť na základě své odbornosti nebyl oprávněn řešit otázky spadající do uvedených oborů a k řešení otázky počtu pisatelů či dataci vzniku podpisů nebyl příslušný,“ uvedla dále žalobkyně.

Podle žalobkyně znalec Roček jako soudní znalec, tedy jako osoba, která má potřebné znalosti a zkušenosti z oboru, v němž má jako znalec působit, učinil hrubě zkreslené závěry.

Nepřímý úmysl

„Při zpracování znaleckého posudku MUDr. Roček přes svou odbornost a praxi kategoricky tvrdil, že Ing. Švec v době od roku 2011 nebyl schopen rozpoznat následky právních úkonů, rozpoznat následky svého jednání nebo ovládat své jednání přesto, že tomuto závěru neodpovídaly veškeré shromážděné podklady a přesto, že musel být srozuměn s účelem využití svého znaleckého posudku k ovlivnění důkazní situace a k zpochybnění platnosti směnek v případném soudním řízení,“ zkonstatovala Kateřina Paulová.

Současně podle ní Roček ve svém posudku zpochybnil platnost směnek tím, že nesprávně odpověděl na otázky z jiného znaleckého oboru, aniž byl k odpovědím příslušný a oprávněný. „Dle mého názoru tímto jednáním pochybil v nepřímém úmyslu dle paragrafu 15 odst. 1 písm. b), odst. 2 trestního zákoníku a byl nejméně srozuměn s tím, že poruší zájem na řádném výkonu znalecké činnosti jako trestněprávně relevantním následku, čímž naplnil subjektivní stránku uvedeného trestného činu křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku dle paragrafu 346 odst. 1 trestního zákoníku,“ uvedla dále žalobkyně.

Trestní zákoník k této alternativě konstatuje: „Trestný čin je spáchán úmyslně, jestliže pachatel věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn… …Srozuměním se rozumí i smíření pachatele s tím, že způsobem uvedeným v trestním zákoně může porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem.“

„Na zaviněném jednání MUDr. Ročka nic nemění neprokázání cíle, pohnutky, záměru či úmyslu přesahující objektivní stránku skutkové podstaty trestného činu… …Pro rozhodnutí o zahájení stíhání stačí vyšší stupeň pravděpodobnosti určitou osobou… …Je nutno mít za to, že policejní orgán šetřením objasnil skutkový stav věci v rozsahu nezbytném pro rozhodnutí o zahájení stíhání a provedené důkazy správně zhodnotil. Proto mu nezbylo než rozhodnout výše uvedeným způsobem,“ uzavřela žalobkyně Kateřina Paulová.

Ekonomický deník se pokusil znalce Petra Ročka kontaktovat kvůli vyjádření na veřejně dostupných e-mailech. Bohužel bez jakékoli zpětné reakce.

Ekonomický deník poslal znalci Petru Ročkovi tyto otázky. Foto: Jan Hrbáček znalec Roček otázky

Jan Hrbáček

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter