Neděle, 17. října, 2021

Zájem o zemní plyn roste. Každý třetí kotel podpořený dotacemi je na plyn

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Zájem o zemní plyn v České republice viditelně narůstá. Konstatuje to Český plynárenský svaz. Ten také oznámil, že každý třetí kotel podpořený kotlíkovými dotacemi byl na plyn a podle svazu se i zvyšuje počet žádostí o zprovoznění nevyužívaných plynových přípojek. Na další podporu výměn neekologických zdrojů je připraveno 14 miliard korun.

Český plynárenský svaz (ČPS) registruje výrazné zvýšení zájmu domácností o vytápění zemním plynem. Dokládá to průběžně rostoucí prodej plynových kotlů, stejně jako nárůst uzavřených smluv o zavedení zemního plynu a s tím související i množství opětovně zprovozněných tzv. mrtvých přípojek.

„Zvýšenému zájmu o zemní plyn jednoznačně přispěly kotlíkové dotace. Zhruba každý třetí kotel, dotovaný z programu, byl plynový. Je proto dobrou zprávou zejména pro nízkopříjmové domácnosti, že nový program dotací jim pokryje téměř veškeré náklady spojené s výměnou starých kotlů za nové ekologičtější zařízení,“ uvedla výkonná ředitelka ČPS Lenka Kovačovská.

„Od září 2022 pak vejde v platnost zákaz topení v těch nejstarších kotlích pod pokutou až 50 tisíc korun. Avšak ministerstvo životního prostředí i na základě našeho upozornění ještě zohlednilo faktický nedostatek topenářů v České republice. Rozhodlo proto, že penalizaci se vyhnou všichni, kteří si do zářijového termínu o výměnu kotle alespoň formálně zažádají.“

Nízkopříjmové domácnosti s čistým příjmem, který nepřekročil v roce 2020 limit 170 900 korun, tedy 14 242 korun na osobu a měsíc, mohou získat na výměnu kotle na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy podporu ve výši 95 procent ze způsobilých výdajů do maximální výše dotace. Kraje budou tyto výzvy vypisovat na počátku roku 2022.

Pro ostatní zájemce je připraven program Nová zelená úsporám. Ten začíná již od října letošního roku a na výměnu poskytne podporu ve výši až 50 procent ze způsobilých výdajů. Celkově bude letos a příští rok na kotlíkové dotace vyčleněno minimálně 14 miliard korun.

„Jen za poslední tři roky vzrostl počet smluv o připojení k zemnímu plynu o téměř 30 %. S tím souvisí i zvýšené prodeje plynových kotlů našim zákazníkům. Ti si při výměně stávajícího zdroje za ekologičtější často vybírají právě plynový kondenzační kotel, zejména z důvodu nízkých provozních nákladů a komfortní obsluhy,“ informovala vedoucí Korporátní komunikace společnosti E.ON Martina Slavíková.

Rostoucí zájem o zemní plyn dokládá i nárůst žádostí o zprovoznění dříve nevyužívaných tzv. mrtvých přípojek.

„Od roku 2017 registrujeme téměř 30 tisíc nově zprovozněných mrtvých přípojek. Také počet žádostí o nová připojení meziročně vzrostl o 8 procent, “ říká tiskový mluvčí společnosti GasNet, která je největším tuzemským distributorem plynu, Aleš Gregorovič.

„Růst zájmu o zemní plyn evidujeme nejen u domácností, ale i u dosud neplynofikovaných obcí. Například na Jablonecku jsme v letošním roce úspěšně dokončili plynofikaci obce Velké Hamry, která má téměř 3000 obyvatel,“ podotkl Gregorovič.

„Také v naší distribuční zóně sledujeme rostoucí zájem zákazníků o připojení na zemní plyn, a to především v okrajových částech našeho vymezeného území. Zatímco v letech 2018 až 2020 činil meziroční nárůst nově připojených zákazníků zhruba 20 procent, tak předběžný odhad pro rok 2021 je ještě vyšší,“ uvedl výkonný ředitel společnosti Pražská plynárenská Distribuce Martin Slabý.

Při spalování zemního plynu nevznikají pevné částice jako prach a saze, které nejvíce zatěžují ovzduší v České republice.

Přechod na zemní plyn v souvislosti s dekarbonizací se nabízí rovněž v sektoru teplárenství. Stlačený zemní plyn (CNG) pomáhá významným způsobem snižovat emise v osobní dopravě, pro oblast nákladní silniční dopravy představuje velký potenciál zkapalněný zemní plyn (LNG).

Do budoucna se počítá také s využitím plynů v obnovitelných podobách, jako je například biometan, syntetický metan nebo vodík.

Tomáš Rovný

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter