Neděle, 17. října, 2021

Za sociální demokraty v Praze kandiduje estébák. Bývalý komunistický špion v New Yorku Ladislav Kubizňák

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Na patnáctém místě pražské kandidátky České strany sociálně demokratické ve volbách do Poslanecké sněmovny kandiduje jednatel firmy, inženýr, člen ČSSD, Ladislav Kubizňák. Tentýž muž byl před rokem 1989 příslušníkem Státní bezpečnosti. Pod skrytou identitou pracoval jako diplomat v USA při stálé misi při OSN v New Yorku. Ještě před tím pracoval na odboru zahraniční kontrarozvědky, který se věnoval takzvané ideodiverzi a českým emigrantům.

Ladislav Drabík. Tak znělo krycí jméno příslušníka I. správy Sboru národní bezpečnosti, tedy komunistické rozvědky, když působil pod krytím jako diplomat v USA před rokem 1989. Vyplývá to ze záznamů z archivů komunistické tajné policie. Oficiálně se jmenuje Ladislav Kubizňák.

Za Českou stranu sociálně demokratickou v letošních volbách do Poslanecké sněmovny kandiduje na 15. místě v Praze člověk stejného jména. V kolonkách člen/nečlen, věk a povolání má uvedeno: člen ČSSD, 71, jednatel.

V obchodním rejstříku je možné nalézt pouze jednoho jednatele společnosti téhož věku a jména. Je jím výše zmíněný bývalý příslušník komunistické StB – Ladislav Kubizňák.

Zástupce rezidenta StB

Pojďme se vrátit do historie a podívat se na Ladislava Kubizňáka blížeji. Státní bezpečnost popsala v roce 1983 svého nadějného důstojníka, poručíka Ladislava Kubizňáka, v roce 1983 následovně.

Faksimile z kádrového svazku Ladislava Kubizňáka před vysláním na tajnou špionáží misi do USA. Foto: Jan Hrbáček

V době služby u StB byla Kubizňákovou manželkou Natálie Evaldovna, rozená Mustjögi, občanka Sovětského svazu, která pracovala ve Státní plánovací komisi. Její otec byl hlavním geologem Správy geologie při Radě ministrů SSSR. Do USA dle záznamů StB odjela se svým manželem.

Ladislav Kubizňák se vypracoval v New Yorku až na post zástupce rezidenta StB. Jako špion skončil po roce 1989, dle zjištěných záznamů, v hodnosti kapitána.

Jak byl Ladislav Kubizňák StB v USA úkolován?

Faksimile z kádrového svazku Ladislava Kubizňáka k misi v USA. Foto: Jan Hrbáček
Faksimile z kádrového svazku Ladislava Kubizňáka k misi v USA. Foto: Jan Hrbáček

StB ve svých hodnoceních popsala Ladislava Kubizňáka jako výkonného důstojníka. Kubizňák měl pod krycím jménem zjišťovat informace k americké tajné službě CIA a federálnímu úřadu vyšetřování FBI.

Hodnocení výzvědné práce Ladislava Kubizňáka na misi v USA. Foto: Jan Hrbáček
Hodnocení výzvědné práce Ladislava Kubizňáka na misi v USA. Foto: Jan Hrbáček

V archivech StB ke k nalezení i personální karta bývalého příslušníka StB a nyní kandidáta ČSSD v letošních parlamentních volbách Ladislava Kubizňáka.

Faksimile personální karty StB Ladislava Kubizňáka. Celá karta, uložená v Ústavu pro studium totalitních režimů, je ke stažení zde. Foto: Jan Hrbáček

Výsledky zástupce rezidenta v New Yorku Ladislava Kubizňáka hodnotili jeho nadřízení v roce 1988 následovně.

Hodnocení výzvědné práce Ladislava Kubizňáka na misi v USA. Foto: Jan Hrbáček
Hodnocení výzvědné práce Ladislava Kubizňáka na misi v USA. Foto: Jan Hrbáček
Hodnocení výzvědné práce Ladislava Kubizňáka na misi v USA. Foto: Jan Hrbáček

Ekonomický deník po zjištění, že kandidát ČSSD v aktuálních volbách do parlamentu Ladislav Kubizňák byl příslušníkem StB, Kubizňáka kontaktoval přes firmu, v níž působí jako jednatel. Ten ale na otázky ani přes urgenci nezareagoval.

Otázky, které Ekonomický deník zaslal kandidátovi ČSSD do parlamentních voleb Ladislavu Kubizňákovi. Foto: Jan Hrbáček

Na webových stránkách Paměti národa je uveřejněn s Kubizňákem rozhovor. V něm mimo jiné o svém angažmá v New Yorku říká:

„Byl jsem vyslán do New Yorku. Odletěl jsem tam v září, to souviselo s tím, že začínalo Valné shromáždění OSN, protože moje legalizační funkce byla, že jsem byl diplomatem a měl jsem na starosti 5. výbor Valného shromáždění OSN, což byl rozpočet, financování mírových sil, penzijní fond a další personální a administrativní agentura spojená s činností OSN.“

Ladislav Kubizňák v šedesátých letech. Foto: Paměť národa

„Když mluvím o tom, co bylo podstatné, tak už se blížíme ke zdroji. O zdrojích se nemluví, to je určitá etika, mluvit je o tom obtížné, spíše se toto téma vynechává. Hlavní činností byl sběr utajovaných skutečností, že všech sfér života. Hlavně oblasti politické, ekonomické a vědecko-technické. Bylo třeba se věnovat ochraně proti průniku kontrarozvědky, která byla vyškolená, kvalifikovaná a byla doma. Navíc vybavená technickými prostředky, o kterých se nám mohlo zdát.“

V New Yorku působil Ladislav Kubizňák do února 1990, jedním z jeho posledních úkolů byla podle serveru Paměť národa pomoc při zařizování slavné americké návštěvy prezidenta Václava Havla. Ve Spojených státech ho zastihly i události roku 1989, které ho prý nijak nepřekvapily, očekával je. Rozhodoval se, zda v USA i s rodinou zůstane, rodinné důvody převážily a vrátil se do Prahy.

„Z rozvědky byl propuštěn v roce 1991, oficiálně „prý z organizačních důvodů“. Nabídli mu sice práci na protidrogovém oddělení, ale jako řadový policista nechtěl skončit. Nějakou dobu nemohl najít práci, pak si našel zaměstnání v soukromé sféře. Od roku 1995 spolupracoval s ministerstvem průmyslu a obchodu na podpoře podnikání v bývalém Sovětském svazu. Když se měla zakládat pobočka Czech Trade při velvyslanectví v Rize, Ladislav Kubizňák byl při tom. Slavnostního otevření v roce 1999 se účastnil tehdejší premiér Miloš Zeman,“ lze dále dočíst na serveru Paměť národa.

Krycí jméno Drabík

Ladislav Kubizňák měl po celou dobu působení v rozvědce krycí jméno Drabík, vybrané podle pražské ulice, kde v té době žil. Nesouhlasí s tím, že dnešní režim, tedy stát prostřednictvím Archivu bezpečnostních složek zveřejnil na internetu jeho personální složku. Když měl později v devadesátých letech nastoupit na Czech Trade do Rigy, tak byl prověřován Národním bezpečnostním úřadem. Dnes k tomu uvádí, že by mohl také argumentovat tím, že vykonával jen činnosti v zájmu státu.

„Měl jsem krycí jméno Drabík, číslo 169 765. Šifry se podepisovaly číslem. Když mne prověřoval NBÚ, tak jsem jim říkal: ,Mně československý stát propůjčil jinou identitu. Tam byl nějaký Drabík s tímhle číslem, já jsem Láďa Kubizňák, tak si mne nepleťte. To nebylo z mé vůle, to bylo z vůle státu a Česká republika je následníkem tohoto státu. (…) To byl Drabík, tak si to s ním vyřiďte. Ukažte mi jakoukoli šifru, která je podepsaná Láďa Kubizňák. Není. No, to je jen taková otázka. (smích),“ řekl Kubizňák Hynku Moravcovi z Paměti národa.

„Bezpečnostní prověrku na nejvyšší stupeň od Národního bezpečnostního úřadu nedostal, přesto však vedl pobočku Czech Trade v Rize od roku 1999 do roku 2006. Kontrakt na Czech Trade měl mít přitom do roku 2008. Vedle lustračního zákona a vyhazovu z ministerstva vnitra to dnes pociťuje jako další podraz od českého státu, který se mu za jeho života stal. Dnes již dosáhl důchodového věku, přesto stále pracuje, pendluje mezi Prahou, rodným Broumovskem a Pobaltím. Pomáhá i při rozvoji vztahů Broumovska a Náchoda s Pobaltím, připravuje s mikroregionem Broumovsko turistickou cestu ve šlépějích slavného rakouského generála Laudona, který se narodil na území dnešního Lotyšska,“ uzavírá server Paměti národa.

Ladislav Kubizňák, žijící v Praze, je jediným jednatelem společnosti Spednet, která je poskytovatelem služeb ve vnitrostátním i mezinárodním zasílatelství. Dále působí jako člen dozorčí rady ve společnosti IBSH SE, jejímž členem představenstva je Firaz Muinov a jediným akcionářem je společnost s ručením omezeným Lekvi group. Firaz Muinov je CEO společnosti Lekvi group, která byla založena v roce 2007 a velmi rychle se stala jednou z největších realitních kanceláří v Praze. Společnost zajišťuje bydlení mimo jiné ve velké míře občanům Ruské federace.

„Za posledních 14 let práce provedli naši zaměstnanci více než 1000 transakcí s nemovitostmi,“ stojí ve webové prezentaci LEKVI GROUP.

Dále je Ladislav Kubizňák člen dozorčí rady ve společnosti IBSH International SE, kde je členem představenstva opět Firaz Muinov a společnost je vlastněna firmou IBSH SE.

Ladislav Kubizňák dnes. Foto: Paměť národa

Dále je pak Ladislav Kubizňák jediným vlastníkem akciové společnosti Adluto a je také předsedou její správní rady.

Splnil podmínky

Ekonomický deník se proto obrátil na ČSSD, zda nemá s kandidaturou kádrového příslušníka StB, který sloužil u rozvědky v New Yorku, problém.

„Ladislav Kubizňák je členem ČSSD od roku 2008 a splnil veškeré podmínky, které jsou povinné ze strany kandidáta sociální demokracie pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané v roce 2021. Kandidát odevzdal čestné prohlášení, kde je mimo jiné uvedeno, že nebyl příslušníkem StB, ani není evidován jako ideový spolupracovník StB a doplňuji, že takové čestné prohlášení podávají všichni kandidáti za ČSSD. Pokud by se ukázalo, že informace v čestném prohlášení nejsou pravdivé, budeme to neprodleně řešit dle stanov ČSSD.“ sdělila Ekonomickému deníku mluvčí ČSSD Eva Gregorová.

Estébáci u Šlachty

Ladislav Kubizňák není jediným aspirantem na křeslo v Poslanecké sněmovně, u něhož se objevily informace, spojující ho s komunistickou tajnou policií.

Například hnutí Přísaha Roberta Šlachty stáhlo z kandidátních listin pro sněmovní volby dva kandidáty, kteří nebyli schopni se prokázat čistým lustračním osvědčením. Podle informací Hospodářských novin se to týká pražských kandidátů hnutí Václava Šilhavého a Ilji Hrona. Oba byli dříve údajně členové StB.

„Na naší kandidátní listině se objevili dva lidé, kteří nebyli členové hnutí Přísaha a zároveň se nebyli schopni prokázat čistým lustračním osvědčením. Proto byli z mého rozhodnutí z kandidátky staženi. Pro Přísahu je nepřijatelné, aby za ni kandidovali agenti StB. V hnutí jsme proto také vyvodili osobní odpovědnost,“ uvedl předseda hnutí Róbert Šlachta bez dalších podrobností.

Dva bývalé pracovníky komunistické Státní bezpečnosti kandidující v Královéhradeckém kraji ale na kandidátkách ponechá, protože mu podle Hospodářských novin čistá lustrační osvědčení předložili.

Jan Hrbáček

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter