Středa, 25. května, 2022

Za kartel mezi firmami Dereza a Auböck uložil antimonopolní úřad 6,5milionovou pokutu

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) uložil svým prvostupňovým rozhodnutím pokuty soutěžitelům Dereza a a Auböck v celkové výši 6 559 000 korun za kartelovou dohodu o veřejné zakázce. Obě společnosti využily leniency programu i procedury narovnání. Uložené pokuty jsou díky tomu o 36 procent, respektive 52 procent nižší. Rozhodnutí je pravomocné s výjimkou pokuty pro jednoho z účastníků, který podal proti její výši rozklad. 

Uvedené společnosti se dopustily porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti se zadávacím řízením města Kralupy nad Vltavou „Rekonstrukce jídelny a kuchyně a přístavba nad jídelnou v ZŠ Komenského náměstí 198, Kralupy nad Vltavou“, které bylo realizováno na počátku roku 2019. 

ÚOHS ve správním řízení prokázal, že soutěžitelé Dereza a Auböck vzájemně koordinovali svou účast a nabídky do zadávacího řízení, a to tak, že výhodnější nabídku podala společnost Dereza. Svým postupem tak ovlivnili výsledek zadávacího řízení a narušili hospodářskou soutěž.

ÚOHS se o veřejnou zakázku města Kralupy nad Vltavou v objemu přesahujícím 80 milionů korun začal zajímat na základě obdrženého podnětu. Obě společnosti poté v průběhu správního řízení podaly žádost o aplikaci programu leniency a sdělily ÚOHS výměnou za snížení sankce podrobnosti o svém nezákonném jednání – soutěžitelé Auböck a Dereza se dohodli na poskytnutí vypracovaného rozpočtu. 

Následně byl tento postup skutečně realizován a společnost Auböck použila rozpočet od společnosti Dereza jako podklad pro vypracování fiktivní nekonkurenční nabídky. Nabídka společnosti Auböck pak byla z pohledu zadavatele méně výhodná než nabídka společnosti Dereza.

Společnosti Dereza byla uložena pokuta ve výši 3 748 000 korun, pokuta pro společnost Auböck činí 2 811 000 korun. Pokud by účastníci řízení nevyužili leniency programu a narovnání, hrozily by jim sankce převyšující v součtu 10 milionů korun a rovněž zákaz plnění veřejných zakázek až na tři roky.

ede

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter