Úterý, 30. listopadu, 2021

Z pražského Smíchova do Berouna za dvanáct minut. Dokumentaci pro železniční tunel připraví SUDOP

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Správa železnic vybrala zhotovitele aktualizace dokumentace pro územní řízení novostavby trati mezi Prahou-Smíchovem a Berounem, vedené z velké části v tunelu. Společnost SUDOP nabídla cenu 90,3 milionu korun, předpokládaná hodnota zakázky byla 119,9 milionu korun. Ražba téměř 25 kilometrů dlouhého tunelu bude prováděna až 150 metrů pod zemí. Nová dvojkolejná trať má být hotová v roce 2036.

Trať začne na upraveném výjezdu ze stanice Praha-Smíchov. V oblasti Barrandova se koleje zanoří do 24,7 kilometru dlouhého tunelu a vyústí v Berouně na novou mostní estakádu přes údolí Berounky. Na pražské straně bude vybudována odbočka na Branický most ve směru na Prahu-Krč. Nový tunel bude navržený na maximální rychlost dvě stě kilometrů za hodinu.

Odlehčení pro současnou trať

Novostavba trati Praha-Smíchov – Beroun je prioritní dopravní stavbou Správy železnic a jedním z nejrozsáhlejších připravovaných dopravních projektů v České republice. Jejím cílem je vybudovat zcela nový dvoukolejný úsek 3. tranzitního koridoru, který přímo propojí stanice Praha-Smíchov a Beroun a odlehčí tak stávající trati podél Berounky pro příměstské spoje a zrychlí a zatraktivní osobní i nákladní vlakovou dopravu ze směru Beroun, Plzeň, Norimberk/Mnichov.

K hlavním přínosům nové trati patří zkrácení jízdní doby vlaků v úseku Praha-Smíchov – Beroun na zhruba dvanáct minut, zrychlení a zkvalitnění regionálního spojení mezi Prahou a Berounem a také celou jihozápadní částí Středočeského kraje.

Odlehčení současné přetížené železnice podél Berounky od dálkové osobní a nákladní dopravy zde umožní zvýšit frekvenci příměstských vlaků.

Ražba čtyřmi stroji

Pro provoz osobní i nákladní dopravy je v tunelu navržena rychlost dvě stě kilometrů za hodinu s tím, že před stanicí Praha-Smíchov se sníží na sto až 120 kilometrů za hodinu a před stanicí Beroun na 160 kilometrů za hodinu. 

Vizualizace budoucí trati. Foto: Správa železnic

Kvůli požární bezpečnosti jsou navrženy dva jednokolejné tunely s propojkami a pěti únikovými šachtami na povrch v katastru Prahy-Slivence a obcí Ořech, Tachlovice, Loděnice a Svatý Jan pod Skalou.

Většina ražby tunelů bude prováděna plnoprofilovými tunelovacími stroji TBM v hloubce zhruba 150 metrů pod povrchem. Tento způsob ražby se osvědčil na jiném úspěšném tunelovém projektu – tunelu Ejpovice na 3. tranzitním železničním koridoru mezi Ejpovicemi a Plzní. 

Pro tunel Praha-Smíchov – Beroun předpokládá Správa železnic ražbu čtyřmi stroji TBM, pravděpodobně z jednoho nebo dvou stavenišť v oblasti budoucích únikových šachet. Oblasti portálů a tunelové odbočky budou raženy konvenčními metodami tunelování. 

Dvacet let příprav

S přípravou projektu začala Správa železnic už v roce 2002, původně se přitom počítalo pouze s drobnými směrovými úpravami stávající trati podél Berounky. Tato varianta se však ukázala jako nemožná, protože na trati sledující Berounku nešlo dosáhnout výraznějšího zrychlení dopravy. V roce 2010 byla příprava projektu pozastavena z důvodu ekonomické efektivity.

Foto: Správa železnic

O sedm let později se plány na novou trať obnovily a došlo na zpracování studie proveditelnosti. V roce 2019 vybralo ministerstvo dopravy jednu z variant navrhovaného řešení.

Celkové odhadované investiční náklady stavby jsou 46 miliard korun bez DPH.

Tomáš Rovný

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter