Neděle, 19. září, 2021

Z použitých injekčních stříkaček neškodný prášek. Kolínská nemocnice zpracovává infekční odpad speciálním strojem

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Oblastní nemocnice v Kolíně začala zpracovávat svůj odpad unikátní technologií. Infikovaný i běžný komunální odpad zpracovává v zařízení Converter. Nebezpečný odpad je rozdrcen, následně dekontaminován horkou párou. Výsledkem je suchý recyklát, který může být využit jako palivo. Recyklát z nebezpečného odpadu lze také bez potíží skladovat a odvážet běžnými vozidly.

Zařízení s názvem Converter, na zpracování infikovaného i běžného komunálního odpadu, je od společnosti Ventos Energy Solutions. Ta je součástí strojírenské skupiny SkyLimit a zaměřuje se na zpětné získávání tepla.

Jde o bezemisní technologii, kterou mimo jiné využívají složky armád Severoatlantické aliance (NATO), zcela eliminuje riziko přepravy nebezpečného nebo kontaminovaného odpadu například z nemocnic.

Kolínská nemocnice začala jednotky Converter využívat v České republice jako první. Druhou instalaci pak firma Ventos dokončila na sklonku června, jde o velkokapacitní jednotku H2000.

„Pandemie COVID-19 s sebou bohužel přinesla i výrazné navýšení objemu kontaminovaného odpadu nejen ze zdravotnických zařízení. Tento odpad je následně převážen mnoho kilometrů do spalovny nebo na skládku, což představuje riziko pro všechny články přepravního řetězce. Řešení Converter toto riziko zcela eliminuje, protože odpad je dekontaminován přímo v místě jeho vzniku,“ uvedl obchodní ředitel společnosti Ventos Energy Solutions Leoš Grelich.

Ze stříkaček neškodný prášek

Technologie, která vyjma Kolína doposud nebyla v České republice použita, byla před spuštěním do ostrého provozu testována v laboratořích Vysokého učení technického v Brně (VUT).

Converter, který drtí toxický odpad a vytváří z něj alternativní palivo. Foto: Ventos Energy Solutions

Kromě zdravotnických zařízení je využitelná také pro zpracování směsného komunálního odpadu nebo vytříděných obalů.

Její hlavní myšlenkou je dekontaminovat infekční odpad v místě vzniku nebo co nejblíže. To výrazně omezí jeho pohyb po veřejných komunikacích.

Součástí procesu dekontaminace je i radikální zmenšení objemu a výrazné snížení hmotnosti. Což má za následek významné sníží počet kamionů potřebných k jeho případnému převozu.

Typy se liší podle množství zpracovaného odpadu. Modely H100, H200 a H400 se hodí pro středně velké nemocnice. Typy H1000, H2000 a H5000 se hodí pro velké nemocnice i pro odpadářské společnosti.

Nebezpečný odpad, včetně například chirurgických nůžek nebo použitých injekčních stříkaček, je nejprve rozdrcen a zbaven ostrosti a následně je párou při teplotě převyšující 150 °C dekontaminován a zbaven infekčnosti.

Výstupem se suchý recyklát o výrazně nižší hmotnosti a objemu, který je následně druhotně využit jako alternativní palivo. Tento suchý odpad lze navíc déle skladovat a je možné jej na rozdíl od nebezpečného odpadu odvážet běžnými nákladními vozidly.

„Nemocnice v Kolíně produkuje průměrně 170 tun infekčního odpadu ročně. Před využitím Converteru byl odpad odvážen speciálními nákladními vozidly do 130 kilometrů vzdálené lokality k dekontaminaci. Ročně tak nemocnice díky nové technologii ušetří přes 25 000 najetých kilometrů a 15 tun CO2,“ dodává Leoš Grelich.

Projekt instalace nové technologie zpracování nebezpečného odpadu v Oblastní nemocnici Kolín byl spolufinancován z fondů Evropské unie, prostřednictvím Státního fondu životního prostředí.

Společnost Ventos Energy Solutions založili manželé Hankovi v roce 1993. Původně se firma zabývala projekční a inženýrskou činností, později začala projekty v oblasti vzduchotechniky a klimatizace i sama realizovat. Postupně se pustila i do oboru vytápění a zpětného získávání tepla. Nyní zaměstnává na 150 lidí, má vývojové oddělení a na to navazující prototypové a montážní dílny. V současnosti tak nabízí komplexní služby pro řešení požadavků zákazníka v oblasti strojní výroby. V roce 2018 se společnost stala součástí české strojírenské skupiny SkyLimit Industry.

Tomáš Rovný

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter