Čtvrtek, 23. září, 2021

Z Finska do Indie. Více než sedm tisíc kilometrů dlouhá trasa má nahradit cestu přes Suez

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Nurminen Logistics je historicky první logistický operátor, který bude přepravovat ucelené vlaky z Evropy do Indie prostřednictvím západního křídla Mezinárodního koridoru sever–jih (INSTC). Jde o 7 200 kilometrů dlouhou multimodální síť lodních, železničních a silničních tras pro přepravu nákladu mezi Indií, Ruskem, Íránem, Evropou a Střední Asií. Trasa vlaku je přitom dvakrát rychlejší než tradiční námořní cesta přes Suezský průplav.

První ucelený vlak vyjede z Helsinek v polovině června. Přeprava nákladu z Finska do Nhava Sheva, což je největší kontejnerový přístav v Indii, potrvá přibližně 25 dní. Trasa by měla zkrátit dobu cesty mezi Bombají a Moskvou ze čtyřiceti na čtrnáct dní. Hlavním cílem koridoru je přitom poskytnout alternativu k tradičním trasám vedeným po moři Suezským průplavem, Středozemním mořem a Baltským mořem.

Severojižní koridor

Zkraje června podepsali na Mezinárodním ekonomickém fóru v Petrohradě memorandum o spolupráci společnosti Nurminen Logistics a Rossijskije železnyje dorogi (RZD). Dokument předpokládá společnou studii logistických příležitostí ve Skandinávii, Rusku a Asii v rámci Severojižního mezinárodního dopravního koridoru.

Mapa plánovaných tras. Foto: Nurminen Logistic

V červnu zahájí dopravce Nurminen Logistics také pravidelnou týdenní dopravu po železnici z Dálného východu do severských zemí po transsibiřské trase. Železniční náklad bude každý týden přepravován z Číny, Japonska a Koreje přes Vladivostok do Helsinek a dalších severských zemí.

Cílem je, aby železniční doprava mezi Dálným východem a severskými zeměmi vyprodukovala do konce roku 2022 kromě rostoucího provozu v Číně roční obrat více než deset milionů eur.

Chybí kus železnice

Multimodální síť INSTC již funguje, přestože zatím není zcela dokončena. Doposud totiž chybí železniční trasa Rasht–Astara v Íránu. Předpokládá se, že po dokončení tohoto úseku bude možné celkově přepravit až patnáct milionů tun nákladu za rok.

Severní trasa z Finska přes Rusko a dále do Asie je mnohem výhodnější a kratší po železnici než po moři. Jediný mořským úsek, který je součástí trasy, představuje cesta z íránského přístavu Badar Abbas a do koncového cíle Indie Nhava Sheva.

Tomáš Rovný

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter