Pondělí, 4. července, 2022

Kurz energetických úspor: firmy se učí, jak šetřit energiemi. Mohou uspořit až stovky tisíc korun

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Letošní 5. ročník kurzu energetických úspor Young Energy Europe je aktuálnější než kdy dřív, neboť napjatou situaci na trhu s energiemi pociťuje snad každá firma. Tři desítky zaměstnanců z 15 firem pro své podniky navrhují úsporné projekty a vypracovává konkrétní opatření na hospodárnější využití zdrojů. Kromě emisní stopy CO2 firmy můžou značně snížit i finanční náklady. Nejlepší projekty porota vybere v říjnu.

Při přednáškách o energetickém managementu, spotřebě vody, efektivitě budov, obnovitelných zdrojích energie a dalších lektoři seznamují mladé zaměstnance s možnostmi optimalizace a úsporami energie.

V rámci kurzu probíhají i odborné workshopy k tématům jako stlačený vzduch a osvětlení. Nedílnou součástí zpracování projektů zvýšení energetické účinnosti je i schopnost jejího měření, proto se zaměstnanci seznamují s měřicími přístroji.

Účastníci během kurzu zpracují praktický projekt pro svou firmu, který na závěr představí odborné porotě. Při úspěšném absolvování obdrží certifikát o získání dodatečné kvalifikace v oblasti účinného využívání energie a dalších zdrojů.

Konrétní projekty pro praxi

Hlavním cílem kurzu je prosadit konkrétní projekty v praxi a podpořit tak podniky na cestě k udržitelnosti.

Jeden účastník například ve své závěrečné práci navrhl využití parního kondenzátu z provozu pro ohřev topné užitkové vody. Vítězný projekt kurzu YEE 2020 následně firma uvedla do provozu a ročně teď ušetří cca 139 tun CO2 a stovky tisíc korun.

Kurz nabízí Česko-německá obchodní a průmyslová komora a je podporován Spolkovým ministerstve hospodářství a ochrany klimatu.

Kromě Česka se projektu účastní také Bulharsko, Řecko, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Srbsko a Chorvatsko.

Tomáš Rovný

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter