Pátek, 1. července, 2022

Výrobce důlních strojů a techniky OSTROJ si postaví fotovoltaickou elektrárnu

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Opavská strojírenská firma OSTROJ bude využívat zelenou energii z
vlastní fotovoltaické elektrárny o výkonu 480,5 kWp. Uvedení elektrárny,
která vyroste na střeše jedné z jejich výrobních hal, do provozu je
naplánováno na začátek příštího roku. Celková hodnota investice dosahuje 10 milionů korun.

Fotovoltaická elektrárna je navržena na výkon 480,5 kWp a za rok by mohla
vyrobit až 486 MWh „zelené“ elektřiny, což pro srovnání postačuje k pokrytí
spotřeby 200 rodinných domů za rok.

Využití elektrické energie ze slunce ušetří až 492 tun emisí COŽ ročně oproti odběru elektřiny z „klasických“ zdrojů a při svém maximálním výkonu pokryje více než desetinu denní spotřeby firmy během pracovních dnů.

„Výstavba první fotovoltaické elektrárny v areálu naší společnosti je jedním z projektů zaměřených na snižování dramaticky rostoucích nákladů na energie, zajištění částečné energetické soběstačnosti a v neposlední řadě přispěje ke snížení vlivu naší provozní činnosti na životní prostředí. V následujících letech plánujeme instalovat solární panely na střechy dalších objektů v areálu naší společnosti. Správní rada společnosti schválila záměr na výstavbu další fotovoltaické elektrárny o výkonu 1000 kWp, kterou plánujeme zrealizovat nejpozději do konce roku 2023,“ popisuje Aleš Martínek, generální ředitel společnosti OSTROJ.

Střešní fotovoltaický systém bude složen z 1092 solárních panelů o celkové rozloze 2 373 m čtverečních. Jeden panel bude mít výkon 440 Wp. Plánovaná účinnost přeměny slunečního záření na elektrickou energii u navržených fotovoltaických panelů, které budou umístěny na střeše výrobní haly divize Hydraulika, dosahuje až 20,2 procent (běžně používané fotovoltaické panely mají účinnost v rozmezí 12-17 %).

Do své první fotovoltaické elektrárny bude česká strojírenská společnost OSTROJ investovat celkem 10 milionů korun, cca 7 milionů z vlastních prostředků, zbylou část nákladů pokryje z fondů Evropské unie, Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, který podporuje rozvoj obnovitelných zdrojů energie a snižování emisí skleníkových plynů.

První energii ze slunce má v plánu opavská firma využívat nejpozději od ledna 2023. Příprava a realizace investičních projektů na výstavbu fotovoltaických elektráren na střechách výrobních a skladových hal jsou výsledkem spolupráce společnosti OSTROJ s Výzkumným energetickým centrem Vysoké školy báňské — Technické univerzity Ostrava.

OSTROJ a.s. je výrobcem důlních strojů a techniky. Na strojírenském trhu působí od roku k nejstabilnějším firmám v České republice, na strojírenském trhu působí od roku 1948. Je ryze českou akciovou společností, její sídlo a výrobní závod se nachází v Opavě. Společnost zaměstnává zhruba 800 pracovníků především z regionu Opavska a dosahuje tržeb mezi 1 až 1,9
miliardy korun za rok. Do výrobkového portfolia šesti divizí patří široká paleta , od důlních strojů pro hlubinnou těžbu uhlí a rud, přes hydraulické válce, tiskařské válce, hřídele až po komplexní nástrojářská řešení.

(ede)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter