Čtvrtek, 18. srpna, 2022

Vypořádání připomínek ke změně exekučního řádu: Ministerstvo trvá na povinných zálohách

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

V případě povinných záloh a hrazení nákladů exekucí ze strany oprávněných jde o zásadní koncepční změnu, která by měla přispět k řešení problému vícečetných exekucí tím, že přiměje oprávněného, aby více zvažoval, zda je v jeho ekonomickém zájmu podat exekuční návrh. Vyplývá to z vypořádání připomínek, v nichž Ministerstvo spravedlnosti odmítlo požadavek několika resortů vypustit tato ustanovení z návrhů novel Exekučního řádu a Oočanského soudního řádu.

„Ve své podstatě se jedná o ztížení situace toho, komu nebylo plněno po právu. Navrhovaná právní úprava může vést k tomu, že oprávněný do exekuce s nejistým výsledkem nepůjde a raději rezignuje na splnění toho, co mu náleží. V konečném důsledku tudíž může dojít k oslabení důvěry společnosti v právo,“ konstatuje například v připomínkách Ministerstvo školství.

Podle názoru Ministerstva vnitra zavedení povinných záloh bude nadměrně a nedůvodně zatěžovat věřitele. Věřitel v rámci prosazování svého práva zaplatí nejen za projednání své žaloby, ale následně znovu i za výkon rozhodnutí. Zatímco v případě žaloby lze povinnost uhradit soudní poplatek akceptovat jakožto regulativní opatření, povinnost hradit zálohy za to, že státní moc, zde vykonávaná exekutorem, bude prosazovat své vlastní rozsudky, je opatřením, které povede k tomu, že velké skupině věřitelů může být odepřena spravedlnost. Oprávněný raději rezignuje  „Uváděná možnost osvobodit oprávněného od povinnosti zálohu uhradit je pak naprosto nedostatečná. Zde je na místě připomenout závěry učiněné Ústavním soudem České republiky v jeho nálezu…

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Dušan Šrámek

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit