Výpadek příjmů z DPH: země EU v roce 2017 nedokázaly vybrat DPH ve výši 137 miliard eur

Zdroj: Pixabay

Za rok 2017 se v zemích EU na dani z přidané hodnoty (DPH) nevybralo 137 miliard eur, ukazuje dnes zveřejněná studie Evropské komise. Výpadek příjmů z DPH, tedy celkový rozdíl mezi očekávanými příjmy z DPH a skutečně vybranou částkou, se oproti minulým rokům poněkud snížil, ale je stále velmi vysoký.

Výrazný výpadek příjmů z DPH v EU opět poukazuje na nutnost komplexní reformy pravidel EU v oblasti DPH, kterou v roce 2017 navrhla Evropská komise. Pro účely boje proti podvodům v oblasti DPH a k tomu, aby pravidla fungovala pro poctivé podnikatele a obchodníky, je také nutná lepší spolupráce mezi členskými státy. Výpadek příjmů z DPH měří efektivitu kroků, které jednotlivé členské státy podnikají k vynucování předpisů v oblasti DPH: poskytuje odhad příjmů ztracených v důsledku daňových podvodů a úniků, vyhýbání se daňovým povinnostem, úpadků a platební neschopnosti i nesprávných výpočtů.

Komisař pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla Pierre Moscovici řekl: „Příznivé hospodářské podmínky a určitá krátkodobá opatření, která EU zavedla, pomohly v roce 2017 výpadek příjmů z DPH snížit. K dosažení výraznějšího pokroku je nicméně nutná důkladná reforma systému DPH, která zvýší jeho odolnost vůči podvodům. Naše návrhy na zavedení definitivního a k podnikatelům vstřícného systému DPH zůstávají na stole. Členské státy si nemohou dovolit přihlížet tomu, jak se vinou karuselových podvodů s DPH a nekonzistentnosti systému ztrácejí miliardy eur.“

Nejvyšší výpadek příjmů z DPH zaznamenalo Rumunsko: v roce 2017 se mu nepodařilo vybrat 36 % příjmů z této daně. Následovaly Řecko (34 %) a Litva (25 %). Naopak nejnižší výpadek nastal ve Švédsku, Lucembursku a na Kypru, kde se v průměru nevybralo jen jedno procento příjmů z DPH. V absolutním vyjádření měla největší výpadek Itálie, ve výši přibližně 33,5 miliardy eur.

Situace v jednotlivých členských státech se nadále značně liší. Ve 25 z nich se výpadek snížil, ve třech se zvýšil. Dobrých výsledků, a tedy podstatného snížení výpadků svých příjmů z DPH, dosáhly Malta (snížení o 7 procentních bodů), Polsko (snížení o 6 p. b.) a Kypr (snížení o 4 p. b.). Solidní výsledky vykázalo i dalších sedm členských států, a to Česko, Slovinsko, Itálie, Lucembursko, Slovensko, Portugalsko a Francie, jimž se podařilo výpadek snížit o více než 2 procentní body. Výpadek se však znatelně zvýšil v Řecku (2,6 p. b.) a v Lotyšsku (1,9 p. b.) a marginálně v Německu (0,2 p. b.).

V nominálním vyjádření se výpadek příjmů z DPH v roce 2017 snížil o 8 miliard eur na 137,5 miliardy. V roce 2016 bylo snížení podobné, konkrétně o 7,8 miliardy eur. Výpadek tak v roce 2017 představoval 11,2 % celkových příjmů z DPH v EU, zatímco v předchozím roce to bylo 12,2 %. Tato sestupná tendence nyní trvá již pátým rokem.

Dnes zveřejněná zpráva o výpadku příjmů z DPH se zaměřuje na rok 2017, jelikož je to poslední období, za které jsou k dispozici kompletní údaje o národních účtech a vlastních zdrojích. Letošní studie však přichází s novinkou: obsahuje prognózu poskytující „rychlý odhad“ výsledků za rok předcházející roku publikace, tj. 2018. Podle tohoto rychlého odhadu bude sestupná tendence výpadku pokračovat, takže v roce 2018 zřejmě poklesne pod 130 miliard eur a 10 % celkové daňové povinnosti k DPH.

-red-