Čtvrtek, 29. července, 2021

Výbor regionů EU shání odborníky na rozpočet Unie, ve hře je 400 tisíc eur

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Až tři odborníky chce na sérii studií a konzultací najmout Výbor regionů Evropské Unie. Instituce s nimi chce uzavřít mnohostrannou rámcovou smlouvu, na jejímž základě by jí měli specialisté dodávat analýzy z oblasti rozpočtu Unie podle zadání.

„Účelem této rámcové smlouvy je zřídit síť externích odborníků, kteří budou Výboru regionů sloužit jako zdroj rychlé reakce, budou umožňovat širší konzultaci místních a regionálních hráčů, nabízet komisím Výboru regionů možnost vypracování konkrétních posudků u aktuálních témat a umožňovat Výboru regionů těžit z databází a poznatků načerpaných výzkumnými středisky nebo univerzitami při hodnocení politik,“ píše se v zadání pro uchazeče.

Unie je na to ochotná vydat v přepočtu skoro 11 milionů korun, smlouvu přitom uzavírá s úspěšnými kandidáty na jeden rok. Spolupráce pak může být prodloužená až třikrát, pokud se strany nerozhodnou rozejít se dřív. Cena služeb odborníka přitom nebude při výběru jediným kritériem.

Čemu by měl kandidát rozumět? V zadání jmenuje Výbor tyto hlavní oblasti:

  • vícečetný finanční rámec EU
  • roční rozpočet EU
  • místní a regionální finance
  • finanční nařízení EU
  • finanční nástroje

Zájemci se mají ideálně zaregistrovat do 23. března zde, všechny další podrobnosti jim pak instituce bude zasílat. Nabídky mohou být zaslány i v češtině nebo slovenštině.

Výbor regionů EU je poradní instituce zastupující regionální a místní samosprávné celky v EU a sídlí v Bruselu. Skládá se z volených zástupců ze všech 28 členských států (má celkem 350 členů) a ti se mohou jeho prostřednictvím vyjadřovat k právním předpisům EU, které mají přímí dopad na regiony a města. Jedná se zejména o zdravotnictví, školství, zaměstnanost, sociální politiku, hospodářskou a sociální soudržnost, dopravu, energetiku, změnu klimatu apod.

-Vanda Kofroňová-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter