Středa, 10. srpna, 2022

Výběrové řízení na dodavatele hybridních pecí pro huť Liberty Ostrava jde do finále

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Společnost Liberty Ostrava vyhodnocuje finální nabídky ve výběrovém řízení na dodavatele dvou nových hybridních pecí. Hybridní pece jsou hlavní součástí několikamiliardové investice, díky kterým se huť stane výrobcem zelené oceli a do roku 2030 dosáhne uhlíkové neutrality. Podle oznámení společnosti brzy vybere dodavatele technologie.

Liberty Ostrava získala pro navrhovaný investiční záměr předběžné schválení podpory z Modernizačního fondu EU a připravuje podání finální žádosti. Dále podala žádosti o dotace na výstavbu odprášení nových pecí u Státního fondu životního prostředí, z nichž jedna již byla schválena. V současnosti připravuje ostravská huť dokumentaci pro získání územního a stavebního povolení.

„Mám radost, že tento modernizační projekt, který je velice složitý po stránce technologické, procesní i finanční, nyní nabírá na obrátkách. Máme před sebou ještě velký kus práce, ale po jejím dokončení se Liberty Ostrava stane jednou z nejmodernějších hutí na světě s vysokou produktivitou a velmi malým vlivem na životní prostředí,“ řekl Sambit Beborta, technický ředitel evropské části skupiny Liberty Steel.

Společnost zahájila výběrové řízení na dodavatele hybridních pecí v listopadu 2020. Experti ostravské huti a mateřské skupiny Liberty Steel s hledem na potřebu větší flexibility do budoucna posuzovali využitelnost různých typů železonosné vsázky pro výrobu oceli. Tato expertní práce vedla k úpravě původních specifikací, nabídky dodavatelů musely být aktualizovány. Nyní se vyhodnocují finální nabídky několika potenciálních dodavatelů nové technologie.

Výroba oceli v hutích Liberty Ostrava. Zdroj: tisková zpráva Liberty Ostrava

Liberty Steel Group plánuje v průběhu následujících deseti let investovat do rozvoje ostravské huti miliardy korun. Kromě modernizace ocelárny je součástí transformace také rozsáhlá modernizace válcoven, která zvýší kvalitu vyráběné oceli a rozšíří portfolio výrobků s vysokou přidanou hodnotou. Součástí investic je také výstavba solárních a větrných elektráren pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů a rozvoj programu Liberty GreenSteel Akademie.

Ještě před pár měsíci se spekulovalo o přežití podniku, teď je vše naopak. Ostravské hutě vykazují miliardové zisky. Jak jsme uvedli na konci srpna, hrubý provozní zisk společnosti Liberty Ostrava za druhé čtvrtletí dosáhl 2,6 miliardy korun a o 35 procent tak překonal výsledek za první kvartál. Příznivý vývoj pokračoval i během podzimu, což umožní zvýšení roční výroby z loňských 1,7 na 2,5 milionu tun.

Liberty Ostrava tvoří spolu s Třineckými železárnami dvojici největších hutí v České republice. Podnik od roku 1992 již čtyřikrát změnil své jméno. Začínal jako Nová Huť, později nesl název Ispat Nová Huť, Mittal Steel Ostrava, ArcelorMittal Ostrava a od července 2019 působí pod současným jménem Liberty Ostrava. Poslední přejmenování souviselo se změnou vlastníka, tím se v lété 2019 stala skupina Liberty Steel britsko-indického byznysmena Sandžíva Gupty.

Tomáš Rovný

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter