Pátek, 26. února, 2021

Volby do správních a dozorčích rad zaměstnaneckých ZP: zdravotní výbor dal zelenou ministerskému řešení

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Poslanci sněmovního zdravotnického výboru včera schválili způsob volby do správních a dozorčích rad zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven, jaký navrhuje ministerstvo zdravotnictví. Negovali přitom svoje předchozí rozhodnutí, ve kterém schválili volbu obdobnou jako do orgánů VZP, proti čemuž se tehdy ministr Adam Vojtěch ostře postavil. Na základě výhrad proto připravil pozměňovací návrh, který byl včera schválen spolu s původní novelou. Výbor zároveň zamítl návrh Pirátů, kteří prosazují přímou volbu do správních a dozorčích rad.

 

Novela, kterou se poslanci zdravotnického výboru zabývali už dvakrát, reaguje na rozhodnutí Ústavního soudu, jenž dosavadní způsob volby do správních a dozorčích rad zdravotních pojišťoven označil za diskriminační. S účinností k loňskému říjnu tak zrušil ty části zákona, podle kterých jsou voleni zástupci reprezentativních zaměstnavatelů a odborových organizací s tím, že je tak zakládána nerovnost (podrobně jsme psali zde).

Podle návrhu ministerstva by mělo být zachováno jmenování třetiny zástupců vládou, zbývající dvě třetiny členů budou nově místo z řad odborů a zaměstnavatelů voleny z řad pojištěnců zaměstnanecké zdravotní pojišťovny. Kandidovat bude moci každý pojištěnec, který si sežene alespoň 50 podpisů pojištěnců dané pojišťovny. Nominován tak může být i odbory nebo třeba pacientskou organizací.

„Na základě debat, které se vedly o návrhu zákona, podporuje ministerstvo řešení, které zachovává dosavadní tripartitní rozdělení ustavení orgánů zdravotních pojišťoven, tedy třetina zástupců jmenovaných vládou, dále jedna třetina, kteří jsou voleni z pojištěnců zaměstnavateli a OSVČ, a jedna třetina osoba volená zaměstnanci a osobami bez zdanitelných příjmů. Návrh je reakcí na doplňkové usnesení vlády, která při schvalování návrhu mně jako ministrovi zdravotnictví uložila připravit doplňující právní úpravu zohledňující v oblasti volebního práva při volbách do orgánů zdravotních pojišťoven postavení zaměstnanců jako plátců pojistného. V tomto směru jsem jako poslanec připravil komplexní pozměňovací návrh,“ popisuje Adam Vojtěch.

Poslanci se přitom včera dotazovali na aktivní volební právo, tedy právo volit. Vojtěch na tomto místě připomíná, že jádrem rozhodnutí Ústavního soudu byla diskriminace ohledně pasivního volebního práva, tedy práva být volen (což je výše popsaným návrhem upraveno). Sám Ústavní soud ovšem ohledně aktivního volebního práva uvádí, že z Listiny nevyplývá právo pojištěnců volit členy správních a dozorčích rad pojišťoven. Podle ministerstva by toto právo měli mít ti, kdo odvádí pojistné, tedy u státních pojištěnců stát, dále zaměstnavatelé a OSVČ plus zaměstnanci a osoby bez zdanitelných příjmů.

Řešení navržené ministerstvem má širokou podporu. „Chci vyjádřit jasnou podporu pozměňovacímu návrhu pana ministra a poděkovat za debatu, kterou na tripartitním půdorysu vedl. Návrh je postaven na půdorysu, který je tripartitní a pevný,“ říká Ivo Hlaváč, předseda sekce zdravotnictví a sociálních služeb Hospodářské komory.

„Od posledního výboru jsme byli oslovováni mnoha významnými zaměstnavateli s určitou nervozitou, jak se vlastně záležitost posune dál a bude řešena. Domníváme se, že jak je nyní koncipován poslanecký návrh pana ministra, vnímají zaměstnavatelé pozitivně, a bude-li tato právní úprava provedena, jsme ještě v letošním roce připraveni první dvě volby u dvou pojišťoven takto realizovat. Z našeho pohledu procesního, technického a organizačního se domníváme, že by legislativní úprava byla v pořádku,“ uvádí prezident Svazu zdravotních pojišťoven Ladislav Friedrich.

„Podporujeme řešení pana ministra, je to řešení, které vidíme jako schůdné v zájmu obyvatel této země. Prosím vás, abyste návrh schválili,“ dodává místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů Vít Samek s tím, že hovoří i po dohodě s viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy Janem Rafajem (o odporu odborů i Hospodářské komory proti řešení, po němž sáhli poslanci výboru na prosincovém zasedání, jsme psali zde).

Volání nakonec poslanci vyslyšeli a jednohlasně pozměňovací návrh Adama Vojtěcha přijali. Zároveň v dalším hlasování odmítli své stanovisko z prosincového zasedání výboru, kde přijali pozměňovací návrh Víta Kaňkovského zavádějící u zaměstnaneckých pojišťoven podobný způsob volby do orgánů, jako platí ve VZP (více jsme psali zde).

Zdravotně-pojistné plány zřejmě nadále budou schvalovat poslanci Na druhou stranu poslanci nepřijali část Vojtěchova návrhu, která se týká zdravotně-pojistných plánů a účetních uzávěrek pojišťoven. Vzhledem k tomu, že plány obvykle sněmovna projednává až poté, co podle nich pojišťovny v rozpočtovém provizoriu rok hospodařily, navrhl ministr, aby dokumenty schvalovala pouze vláda. „Je s tím trochu problém, protože poslanecká sněmovna schvaluje celý rozpočet a je trochu nešťastné, aby neviděla do zdravotnictví. Mám tu několik poznámek z terénu, které přišly na sekretariát, že se lidé obávají, že by tam bylo něco neprůhledného,“ říká k tomu předsedkyně výboru Věra Adámková. Poslanci nakonec návrh nepřijali,…

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Michaela Koubová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit