Čtvrtek, 15. dubna, 2021

Volání, smsky a mobilní data zdarma. Evropská komise navrhla prodloužit bezplatný roaming do roku 2032

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Bezplatný roaming na území Evropské unie by měl platit minimálně dalších deset let. Shodli se na tom předsedkyně Evropské komise, stejně jako další zástupci unie. Návrh navíc obsahuje zajištění stejné rychlosti připojení a kvality služeb, jakou mají zákazníci ve svých domovských státech.

Na konci února navrhla Evropská komise nové nařízení o roamingu, jehož cílem je prodloužit platnost pravidel o deset let a zvýšit jeho přínosy pro občany. Návrh obsahuje i nutnost zajistit stejné služby v zahraničí, jaké mají lidé ve svých domovských zemích. Text také zdůrazňuje bezproblémový přístup občanů na krizové linky. Stejně tak zavádí lepší informovanost zákazníků, aby neplatili nečekané poplatky.

Z nového nařízení o roamingu budou mít podle vize Evropské komise prospěch evropští občané, podniky a operátoři. Zahrnuje rovněž nová opatření, která se zaměřují na oblasti vyžadující zlepšení, které byly zjištěny během přezkumu stávajícího nařízení o roamingu.

Nová pravidla posílí podle komise zkušenosti občanů s roamingem za domácích podmínek, kteří by měli mít možnost využívat stejnou kvalitu a rychlost mobilní sítě v zahraničí, jako mají doma.

Spotřebitelé budou mít rovněž lepší informace o možných dodatečných poplatcích během roamingu při volání na telefonní čísla se službami, jako jsou služby péče o zákazníky. Tím se sníží riziko neočekávaně vysokých nákladů a účtů. Navrhovaná pravidla navíc zvýší informovanost o alternativních způsobech přístupu k tísňovým službám, které jsou v navštívené zemi dostupné. Tím by se minimalizovalo riziko, že koncoví uživatelé se zdravotním postižením nebudou mít během roamingu přístup k tísňovým službám.

Operátoři budou podle komise nadále udržitelným způsobem poskytovat služby roamingu za domácích podmínek. Důvodem je skutečnost, že nová pravidla zahrnují nižší velkoobchodní stropy sazeb, tj. maximální ceny, které domovský operátor platí operátorovi v zahraničí za poskytování roamingových služeb. Navrhované stropy velkoobchodních sazeb zajišťují návratnost nákladů pro operátory a pravděpodobně povedou k dalšímu nárůstu roamingového provozu.

Podniky pak budou mít dle předpokladů evropských komisařů mít prospěch z bezproblémového propojení na jednotném trhu. To je obzvláště důležité pro vývojáře aplikací a začínající podniky, protože to znamená, že spotřebitelé při přeshraničních cestách v EU mohou neustále využívat jejich inovativní aplikace a služby, a to bez přerušení sítě.

„Bezplatný roaming od zavedení v létě 2017 využilo téměř 170 milionů Evropanů. V létě 2019 se dokonce zvýšil obnos využívaných dat sedmnáctkrát oproti poslednímu létu, kdy lidé za roaming platili. To jasně dokazuje, že Evropané mají o tuto možnost zájem,“ říká český pirátský europoslanec Marcel Kolaja. „Za poslední dva roky cestoval do jiného členského státu každý druhý majitel mobilního telefonu. Prodloužení těchto opatření tak nejen prospěje lidem, ale navíc poukáže na mnohé výhody, které nám evropská spolupráce přináší,“ dodává.

Bude zaručena stejná rychlost sítě?

Aby operátor mohl poskytovat svým spotřebitelům roamingové služby, musí využívat sítě, které jsou dostupné v jiných zemích EU a které jsou spravovány jinými operátory. Vzhledem k tomu, že dostupnost sítě v rámci EU se liší, nemusí být vždy k dispozici stejná rychlost mobilní sítě. Cílem nových pravidel je zajistit, že pokud je v navštívené síti k dispozici obdobná kvalita nebo rychlost, domovský operátor by neměl kvalitu roamingových služeb záměrně snižovat. Operátoři v navštívené zemi by měli umožnit přiměřený přístup ke všem dostupným sítím a technologiím. To znamená, že pokud má spotřebitel doma připojení 4G, neměl by mít při roamingu připojení 3G, pokud je v místě, které navštíví, k dispozici 4G. Podle nového návrhu o roamingu by operátoři měli informovat své zákazníky o kvalitě služeb, kterou mohou očekávat při roamingu, a to uvedením ve smlouvě o poskytování služeb.

„Jak uvádí aktuální průzkum Eurobarometru, třetina lidí se v zahraničí setkala s nižší rychlostí připojení k Internetu. Zhruba čtvrtina zažila i horší kvalitu služeb, kdy například namísto 4G dosáhli pouze na 3G. Návrh Evropské komise by měl tyto podmínky zlepšit a tím pádem i narovnat, což samozřejmě vítám,“ doplnil pirátský europoslanec Kolaja.

Informace o službách „s přidanou hodnotou“

Komunikace s některými čísly je zpoplatněna zvláštním způsobem z důvodu přidané hodnoty služby. Příkladem těchto služeb jsou služby péče o zákazníky nabízené pojišťovnami nebo bankami, Patří sem také služby v oblasti zábavy, například volání na určité číslo za účelem hlasování pro vítěze v oblíbeném televizním programu.

U vnitrostátních hovorů na čísla, která poskytují služby s přidanou hodnotou, se náklady liší: mohou být bezplatné, mohou stát méně (čísla služeb se sdílenými náklady) nebo více než běžné hovory. Vzhledem k tomu, že se na ně na vnitrostátní úrovni vztahují zvláštní systémy poplatků, vznikají při roamingu obvykle dodatečné poplatky, které zákazník nemusí očekávat. Například volání, které je doma bezplatné, nemusí být při roamingu bezplatné nebo může být dražší, než se očekávalo.

Cílem navrhovaného nového nařízení je zajistit spotřebitelům transparentnost, pokud jde o služby s přidanou hodnotou, a zvýšit jejich povědomí o telefonních číslech, která mohou být používána pro přístup ke službám s přidanou hodnotou. Cílem je poskytnout spotřebitelům praktické nástroje k informovanému rozhodování o využívání čísel služeb s přidanou hodnotou při roamingu a zabránit nepříjemnému překvapení z výše účtů.

Operátoři to mohou zajistit tím, že do svých smluv se spotřebiteli zahrnou informace o typech služeb, na něž se mohou vztahovat vyšší poplatky při roamingu. Kromě toho, když občané vstupují do jiné země EU, měli by obdržet SMS o případných zvýšených poplatcích za využívání těchto služeb. SMS by měla obsahovat odkaz na zvláštní internetové stránky s doplňujícími informacemi o typech služeb a, jsou-li k dispozici, o příslušných rozsazích telefonních čísel.

Současná legislativa přestane platit na konci června příštího roku. Návrh nyní poputuje legislativní procesem, kdy se k němu vyjádří Evropský parlament a Rada. Jeho přijetí je očekáváno před létem letošního roku.

Tomáš Rovný

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter