Vojenské zpravodajství začne monitorovat kyberprostor

Vojenské zpravodajství začne nepřetržitě monitorovat sítě elektronických komunikací a kyberprostor. Provozovatelé sítí budou povinni zajistit rozhraní pro připojení zpravodajských sond a strpět tato zařízení. Důvodem jsou obrana, bezpečnostní zájmy státu i odvrácení hrozby demokratickým základům státu. Povinnosti nově stanoví novela zákona o Vojenském zpravodajství.

Jde o program soustavného sběru dat o společnosti a činnostech, které se ve společnosti odehrávají jakožto i o účinný mocenský nástroj státu.

Zákon o Vojenském zpravodajství má doznat značné změny a zavést nové povinnosti pro vojenské zpravodajství i pro provozovatele sítí: „Nově je Vojenskému zpravodajství v zájmu zajišťování povinností při zajišťování obrany v kybernetickém prostoru svěřena pravomoc tento prostor monitorovat, tedy nepřetržitě vyhodnocovat neadresná data v kybernetickém prostoru tak, aby bylo zaručeno včasné zjištění bezpečnostních hrozeb pro důležité zájmy státu, posouzení míry jejich intenzity, závažnosti jejich důsledků a způsobu jejich zastavení nebo odvrácení v kybernetickém prostoru,“ uvádí se v důvodové zprávě.

Zpráva zdůrazňuje, že nepůjde o sledování komunikace konkrétních osob, ale „jedině o neadresný, necílený monitoring, jehož účelem bude zachytit a signalizovat nestandardní chování na monitorovaných sítích, a tím včas upozornit a reagovat na ohrožení bezpečnosti kybernetického prostoru“. Jelikož nepůjde o cílené sledování, nebylo možné do návrhu zákona vložit jakékoli mechanismy kontroly a nezávislé povolovací procesy, dodává zpráva.

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Irena Válová