Úterý, 24. května, 2022

Vnitro uzavřelo rámcovou smlouvu za téměř tři čtvrtě miliardy s pěti dodavateli IT produktů pro veřejnou správu

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministerstvo vnitra uzavřelo rámcovou smlouvu za 726 milionů korun s DPH po dobu 4 let s pěti dodavateli produktů společnosti Citrix. Ministerstvo vnitra informovalo o přípravě centralizovaného zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody na pořizování produktů Citrix pro orgány veřejné správy loni v červenci. Dokument o uzavření rámcové dohody se objevil v registru smluv pár dnů po Novém roce. Produkty společnosti Citrix se řadí mezi přední technologie z oblasti virtualizace, cloud computingu, kolaborace a networkingu.

Ministerstvo vnitra uzavřelo rámcovou smlouvu s pěticí společností Autocont, K-net Technical International Group, MERIT GROUP, Solutia a S&T CZ na dodávku produktů společnosti Citrix Systems Czech Republic.

Produkty společnosti Citrix se řadí mezi přední technologie z oblasti virtualizace, cloud computingu, kolaborace a networkingu. Umožňují zjednodušovat komplexní IT instituce a podporují rozvoj mobilního pracovního stylu a jednotlivých cloudových služeb.

Rámcová dohoda byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení s pěti dodavateli. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány konkrétnímu dodavateli postupem podle zákona o zadávání veřejných zakázek a rámcové dohody.

Ministerstvo vnitra informovalo o přípravě centralizovaného zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody na pořizování produktů Citrix pro orgány veřejné správy loni v červenci.

Celému procesu zadávání předchází uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání mezi ministerstvem vnitra a příslušným orgánem veřejné moci – pověřujícím zadavatelem.

„Důvodem pro volbu tohoto konceptu je dosavadní velmi dobrá zkušenost s modelem pořizování vybraných IT produktů formou centralizovaného zadávání pro svou ekonomickou výhodnost, flexibilitu a dosažení možných úspor finančních prostředků státu,“ stojí v oznámení o centralizovaném zadávání produktů společnosti Citrix.

Předmětem plnění předmětné rámcové dohody je pořízení:

◘ nových licencí ke všem softwarovým produktům společnosti Citrix v rámci kategorií Digital Workspace a Application Delivery & Security,

◘ podpory k novým i stávajícím softwarovým produktům společnosti Citrix v rámci kategorií Digital Workspace a Application Delivery & Security,

◘ licencí a podpory k softwarovým produktům společnosti Citrix instalovaných na originální a optimalizovaný HW dodávaný společností Citrix: ADC MPX, ADC SDX a SD – WAN

◘ poskytování předprodejního poradenství pro Centrálního zadavatele a Pověřující zadavatele.

Ministerstvo vnitra nabídlo orgánům veřejné moci možnost přistoupit k centralizovanému zadávání, a proto připravilo návrhy smluv o jeho zadávání.

Okruh zadavatelů pro produkty společnosti Citrix. Foto: Jan Hrbáček

Rozhodne nejnižší cena

Hodnocení nabídek předložených nasmlouvanými dodavateli v rámci minitendrů bude ze strany ministerstva vnitra realizováno v souladu s rámcovou dohodou, nabídky dodavatelů předložené v rámci veřejných zakázek uzavíraných na základě dohody budou v rámci příslušných dílčích zadávacích podle jejich ekonomické výhodnosti, a to podle nejnižší celkové nabídkové ceny. Jako ekonomicky nejvýhodnější bude vybrána nabídka obsahující nejnižší nabídkovou cenu v korunách
bez DPH.

Dodavatelé jsou povinni nabídnout při realizaci veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody alespoň takové podmínky, jaké nabídli při jejím uzavírání.

„Pro dodavatele jsou závazné podmínky, které nabídli v rámci svých nabídek podaných v zadávacím řízení na uzavření rámcové dohody a které jsou současně uvedeny v dohodě. Tedy zejména výše slevy, která je tak minimální slevou, kterou jsou dodavatelé oprávněni v rámci minitendrů nabídnout,“ lze se dále dočíst v rámcové smlouvě.

Rámcová dohoda je uzavřena na dobu určitou, která činí čtyři roky, nebo do vyčerpání
celkové ceny plnění ve výši 600 milionů korun bez DPH.

(hrb)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter