Vnitro radí obcím pořádat kvůli koronaviru jednání zastupitelstev na hřišti

Ještě než ministerstvo vnitra vydalo své doporučení. Některá města se zařídila v jeho duchu. Zde fotka ze 7. dubna a zasedání zastupitelů města Kuřim (nedaleko Brna). Foto: starosta města Drago Sukalovský

Pokud se jednání zastupitelstva uskuteční s osobní fyzickou účastí politiků, musí být podle usnesení vlády dodrženy přikázané vzdálenosti dva metry mezi jednotlivými zastupiteli s ochranou na ústech a nosech jakožto i mezi veřejností s právem účasti při jednání. Vláda proto doporučuje pořádat jednání v různých místnostech nebo „v otevřeném prostoru“. Třeba s mikrofonem na hřišti dodává k tomu výklad ministerstva vnitra.

Všichni zastupitelé i veřejnost musí mít v případě osobní přítomnosti na jednání respirátory, ústenky, roušky nebo šály na ústech a nosu k zabránění šíření pandemie koronaviru. Vyplývá to z aktualizovaného usnesení vlády, kterým upravuje jednání zastupitelstev. Usnesením vlády č. 388 byl zrušen zákaz jednání zastupitelstev s vyjmenovanými výjimkami, o kterém Česká justice informovala.  

Zastupitelstva mohou být nyní svolávána a jednat o čemkoli ve své působnosti podle zákona a za dodržení proti koronavirových opatření vlády až do jejich odvolání.

I nadále doporučuje vláda obcím jednat především prostřednictvím telekonference nebo video konference v reálném čase tak, aby mohli občané uplatňovat svoje práva spojená s účastní na jednání zastupitelstva.

V případě nikoli virtuální, nýbrž osobní účasti zastupitel a hostů doporučuje vláda pořádat jednání zastupitelstev v oddělených místnostech nebo ve venkovním otevřeném prostoru.

Doporučení vlády dále upřesňuje výkladem odbor veřejné správy a kontroly ministerstva vnitra, který popisuje, jak dodržet všechna nařízení, aby se schůze zastupitelstva konala v souladu se zákonem. Podle vnitra se usnesení vlády vztahuje nejen na zastupitelstva, ale také na rady a další kolektivní orgány – výbory a komise. V obecné rovině se doporučuje dodržovat stejné uspořádání jako při jednání zastupitelstva. To znamená vzdálenost dva metry mezi účastníky a zahalená ústa a nosy.

Jednání na ozvučeném hřišti

Zastupitelstva, která nemají možnost virtuálního jednání prostřednictvím telekonference s účastí veřejnosti, se mohou podle informace ministerstva vnitra konat buď v různých oddělených místnostech nebo dokonce venku na otevřeném prostranství.  „Formou doporučení je stanovena možnost, aby v případě osobní účasti došlo k oddělení členů zastupitelstva obce a od ostatních osob vhodnými prostředky např. jejich účastí v oddělené místnosti nebo konání zasedání v otevřeném prostoru, tak, aby byla zachována možnost uplatňovat zákonná práva spojená s účastí na jednání zastupitelstva. Z § 93 odst. 3 zákona o obcích totiž nelze dovodit, že zástupci veřejnosti musí být za všech okolností fyzicky přítomni v jednací místnosti. Účast veřejnosti na zasedání zastupitelstva lze zajistit přijetím jiných vhodných opatření, jsou-li pro takový postup s ohledem na konkrétní okolnosti objektivní legitimní důvody,“ vysvětluje vnitro.

Aby zastupitelstva dodržela dvoumetrové odstupy mezi účastníky, bude mnohdy potřeba pro jednání větší prostora. Také vnitro zmiňuje zasedání venku – na hřišti, parkovišti, kdekoli, kde budou splněny zákonné podmínky. Jako příklad uvádí ministerstvo vnitra „veřejné zasedání mimo jednací místnost, tzv. ,venku´ (na fotbalovém stadionu, jiném vhodném místě), kde bude možné zajistit dostatečný odstup účastnících se osob“. k podobným jednání už dochází, sešli se takto například zastupitelé Železné Rudy.

I na veřejném zasedání na hřišti musí být dodržena podmínka možnosti veřejnosti vyjádřit se k projednávaným bodům, a to například za použití ozvučení venkovního prostoru, pokud je to zapotřebí. Při veřejném zasedání s fyzickou účastí politiků je tedy nutno zajistit „přítomnost osob (mimo zastupitelů) v odděleném prostoru mimo jednací místnost, případně venku, při zachování možnosti vyjádřit na jednání stanovisko k projednávaným věcem – např. prostřednictvím zvukového zařízení přenášejícího vyjádření do jednací místnosti,“ uvádí se ve výkladu vnitra.

Irena Válová

Text je převzat z portálu Česká justice, který patří, stejně jako Ekonomický deník, do vydavatelství Media Network.