Neděle, 25. července, 2021

Na Vltavské vodní cestě je obnovený běžný provoz

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Na Vltavské vodní cestě je ode dneška obnovený běžný provoz včetně převážení plavidel přes hráze Orlíku a Slap a provozu plavebních komor, kde dosud platil omezený režim proplavování.

Po více než dvou měsících skončila opatření související s prevencí šíření koronaviru. ČTK o tom dnes informoval v tiskové zprávě mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán. Povodí Vltavy je státní podnik. „Účinnost dříve zavedených preventivních opatření i celková ukázněnost našich spoluobčanů umožnily uvolnit krizová opatření do té míry, že můžeme již dnes zahájit běžný plavební provoz na naší nejdelší vodní cestě, a tím ještě více přispět k návratu našich spoluobčanů do běžného života,“ uvedl ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala.

Při přepravě plavidel přes vodní díla Slapy a Orlík stále platí podle ředitele povinnost vůdce plavidla a členů posádky používat ústenku, roušku, respirátor, šátek nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének za předpokladu, že nebude možné dodržet minimální vzdálenost dva metry od zaměstnance Povodí Vltavy, který zajišťuje přepravu plavidla.

V obnovené plavební sezoně je zprovozněná o 12 metrů prodloužená kolejová dráha v horní vodě Orlické nádrže, která přispěje k prodloužení plavební sezony, převážení plavidel přes Orlík bude možné i v období, kdy více poklesne vodní hladina. Jde o dokončenou první etapu rekonstrukce lodního výtahu, kterou Povodí Vltavy platí z dotace Státního fondu dopravní infrastruktury.

„Do zprovoznění proplavování přes plavební komoru Kořensko chybí k dnešnímu dni, z důvodu nepříznivé hydrologické situace, zvýšení hladiny v Orlické nádrži o 66 centimetrů. I zde však Povodí Vltavy provádí, v období mimo plavební sezonu, práce na prohloubení plavební dráhy v úseku Podolsko – Kořensko, které budou dokončeny do zahájení příští plavební sezony,“ dodal Kubala.

Podle něj se neprokázaly obavy některých provozovatelů plavby z toho, že kapacita proplavování přes vodní díla Orlík a Slapy během května, kdy platil omezený režim proplavování, nebude stačit. „Za měsíc květen bylo totiž proplaveno přes vodní dílo Slapy 56 plavidel a přes vodní dílo Orlík jen 48 plavidel. Kapacita převážení byla přitom v omezeném režimu nastavena pro vodní dílo Slapy na 112 plavidel a pro vodní dílo Orlík 120 plavidel, která odpovídala víceletému průměru pro toto období,“ doplnil ředitel.

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter