Vláda projedná koncepci probace a mediace. Slibuje bezpečnější společnost s méně recidivisty

Snížení recidivy pachatelů trestných činů i kvalitnější pomoc jejich obětem – to jsou jen některé z cílů Koncepce rozvoje probace a mediace do roku 2025, kterou právě předkládá vládě ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO). Plán počítá třeba se vznikem probačních domů, ve kterých by mohli propuštění vězni přechodně bydlet a učit se žít na svobodě, nebo se speciálními týmy BEZINKA, které budou dohlížet nad problémovými pachateli.

Koncepce rozvoje probace a mediace do roku 2025 představuje čtyři klíčové strategické cíle: odklonit pachatele od dalšího páchání trestné činnosti, rozvinout systém práce s oběťmi trestných činů, zvýšit bezpečnost ve společnosti a zajistit podmínky pro efektivní fungování Probační a mediační služby.

Materiál přitom v řadě bodů navazuje na už vládou schválenou Koncepci vězeňství do roku 2025. „Obě koncepce provázaností svých opatření směřují k naplnění téhož smyslu – snižování recidivy trestné činnosti a účinnější začleňování pachatelů do společnosti,“ uvádí rezort spravedlnosti v předkládací zprávě.

Čtyři probační domy a osm center

S návratem do normálního života mají podle koncepce pachatelům nově pomoct například pobytové programy ve čtyřech probačních domech. „Jde o opatření zpřísňující výkon dohledu nad podmíněně propuštěnými pachateli v první fázi propuštění, jež se zaměřuje na řešení jejich klíčových potřeb (zadluženost, absence bydlení, nezaměstnanost – dle českých i zahraničních výzkumů tyto skutečnosti nejvíce ovlivňují recidivu),“ stojí v koncepci.

Pilotní probační dům v Ostravě – Koblově, který fungoval v letech 2015 – 2016, přitom obsadil velmi nízký počet odsouzených a v kuloárech se hovořilo nezdaru projektu. Jak Česká justice zhruba před rokem informovala, projekt podle zprávy ředitelky Probační a mediační služby Andrey Matouškové narazil „na limity současné české praxe a právní úpravy institutu podmíněného propuštění“.

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Lucie Nekvasilová