Vítkův dlouholetý mluvčí promluvil: potvrdil, že Čmejla s Divišem půjčili impériu CPI 9 miliard korun

kandidat foto: pixabay

Jeden z nejbližších spolupracovníků Radovana Vítka – bývalý mluvčí Jan Burian – t. č. ve vazbě pro podezření z podvodu na Vítkovu firmu CPI, začal mluvit o zákulisí obchodů tohoto miliardáře. Firma považuje Burianova tvrzení za účelová. Jenže přesně to tvrdil Burian ještě před dvěma lety ve službách Vítka. Teď ale stojí v řadě těch, kteří mají na podnikatele pořádnou „pifku“. Považuje své stíhání za účelové a pokus o diskreditaci jeho výpovědi proti bývalému chlebodárci.

Impérium miliardáře Radovana Vítka dostalo, zdá se, pořádný úder. Dlouholetý mluvčí holdingu CPI Jan Burian vydal tiskové prohlášení, v němž uvádí opačné informace, než jak je prezentoval coby mluvčí holdingu. Zejména jde o kauzu Investhold, kdy další podnikatelé Marek Čmejla a Jiří Diviš požadují po Radovanu Vítkovi vrácení půjčky zajištěné polovinou majetku Vítkovy firmy. V únoru 2018 Jan Burian coby mluvčí Vítkových firem řekl: „CPI považuje zprávu za účelovou a nepravdivou, snažící se poškodit její jméno. Podle mluvčího Jana Buriana CPI žádné peníze nedluží a bude se bránit všemi prostředky. Za skupinou Investhold podle něj stojí kontroverzní podnikatelé Marek Čmejla a Jiří Diviš, kteří byli ve skupině odsouzených ve Švýcarsku za podvod a praní špinavých peněz v kauze privatizace Mostecké uhelné společnosti.“

V dnešním tiskovém prohlášení uvádí: „Například u společnosti Investhold, kterou zastupují pánové Čmejla a Diviš. „Ti samí pánové, kteří v letech 2008–2016 devíti miliardami korun Vítka financovali – který by jinak v tu dobu zcela jistě několikrát zkrachoval. Vítek sérií podvodných transakcí připravil investory o jejich investice a Investhold vytěsnil ze skupiny CPI tak, aby neměl žádný vliv. Následně vyvedl majetek přes spřízněné společnosti, které zorganizovala banka J&T,“ říká Burian.

Důvodem odchodu Buriana z CPI byla dle jeho slov zejména to, že se v posledním půl roce jeho působení ve skupině rozhořela právě kauza se společností Investhold. Ta učinila právní kroky a v únoru 2018 spustila velmi silnou medializaci této kauzy. „Vítek v ní velmi aktivně činil kroky, kterými byl Investhold během půl roku vytěsněn ze struktur skupiny CPI. Právě v tuto chvíli jsem si uvědomil, že se již nadále neztotožňuji se směřováním skupiny CPI a se způsobem, jakým se ke kauzám mělo dle Vítka přistupovat.“ dodává Burian.

Schválený švarcsystém na odměny jako záminka pro trestní stíhání?

Jeho právní zástupce, který tiskové prohlášení médiím rozeslal – Milan Paláček uvedl, že jeho klient trávil posledních 15 měsíců ve vazbě a je trestně stíhán za údajný finanční podvod na skupinu CPI. „Údajně měl ze skupiny pomocí faktur vyvést 6,5 milionu korun do firmy, ve které byl skrytým beneficientem. Během vazebního zasedání v prosinci 2019 soud naposledy rozhodl o prodloužení vazby z víceméně formálních důvodů. Proto se rozhodl překonat strach z vlivu Radovana Vítka a skupiny CPI a začal vypovídat o detailech svého zaměstnání v CPI, a tím i obhájit i výši svých odměn a systém vyplácení odměny v tzv. švarcsystému, který mu byl jeho zaměstnavatelem navržen a klientem byl akceptován,“ uvedl advokát Paláček.

Podle výpovědi Buriana u posledního soudního líčení byly veškeré fakturace schvalovány Zdeňkem Havelkou, ředitelem CPI PG. Především na základě toho, že měly sloužit jako kompenzace za jeho nadstandardní služby. „Tento systém odměňování byl předem domluven s Havelkou i Vítkem,“ říká Burian. Podle Buriana se mimo jiné jednalo o komunikační krytí kriminálních kauz Vítka a CPI. „Již v roce 2016 si Vítek s Havelkou uvědomovali, že bude nutné si mě udržet, jelikož veškeré kauzy CPI budou intenzivně komunikovány v médiích a současně věděli, že komunikační obranu budou zásadním způsobem potřebovat,“ říká Burian.

Prohlášení bývalého tiskového mluvčího CPI Jana Buriana.

Otázka, která asi napadne každého je, proč Jan Burian nepromluvil dříve. „Byl to strach z Radovana Vítka, z jeho praktik a silných konexí zejména na Vrchní státní zastupitelství v Praze. Pro vše, co za roky mého působení v CPI, vím o jeho kriminálních či jinak kontroverzních činnostech, na mě útočí zejména prostřednictvím mého odměňování v podobě tzv. švarcsystému, který však sami v CPI nastavili a teď toho zákeřně zneužívají.“  uvedl Jan Burian u Městského soudu minulý týden a dodává: „Pan Vítek se vylhaným trestním oznámením totiž snaží jen zbavit velmi nepohodlného svědka,“ uvádí Burian, který podle svých slov například organizoval i setkání pana Vítka s Vrchní státní
zástupkyní Lenkou Bradáčovou. „Tehdy byla komunikací s paní Bradáčovou pověřena Vítkova notářka paní Divišová, která je současně známou paní Bradáčové. Já jsem pak zařizoval všechno ostatní, tak aby setkání proběhlo skutečně velmi diskrétně a nerušeně, uskutečnilo se to někdy v prosinci 2017 na střešní terase budovy Quadria, kde CPI sídlí.“ říká Burian.

„Dalším signálem, který posílil mou obavu a potvrdil nebezpečnost Vítka byly informace z médií, ze kterých jsem se dozvěděl – že pro některé kriminální aktivity je Vítek vyšetřován NCOZ a že jeho vyšetřování dozoruje státní zástupce Boris Havel.“ Říká dále Burian.
Burian se na Havla následně obrátil s tím, že je připraven podat pravdivé informace přímo zevnitř společnosti CPI, a že může dosvědčit vše, co je mu známo o kriminální činnosti Vítka. „Bohužel jsem se v lednu dočkal strohé odpovědi o dvou větách, že o mé svědectví pan státní zástupce nemá zájem.“ uvedl k tomu Burian.V důsledku toho nemohl Burian sdělit informace o kauzách Vítka, které jsou vyšetřovány soudy a policií nejen v České republice, Lucembursku, ve Francii, ve Švýcarsku, ale i v USA. „Věřím, že moje nová výpověď pomůže prokázat Vítkovu kriminální činnost. O tom že má Vítek vazby až do nejvyšších pater české justice však není pochyb.“ doplňuje Burian.

CPI považuje veškerá tvrzení Jana Buriana za účelová ve snaze snížit si možný trest v jeho běžícím trestním řízení.

Další zmiňovanou kauzou je převzetí realitní skupiny ORCO. „Mým úkolem bylo komunikovat umělé a čistě účelové navyšování základního kapitálu. Ve skutečnosti šlo o oslabení podílů akcionářů a tím se jich zbavovat úplně. Těch, kteří o své finance takto přišly je celá řada, například americká společnost Kingstown. Je potřeba si uvědomit že v tu chvíli proběhlo v zastoupení pana Vítka dokončení nepřátelského převzetí, v podstatě vytěsnění všech oprávněných jednatelů skupiny Orca. Série různých podvodných kroků a zmanipulovaných transakcí ve spojení právě s J&T bankou,“ uvedl bývalý mluvčí.

-red-