Čtvrtek, 15. dubna, 2021

Vích: NATO existuje pouze na papíře a není zárukou naší obrany. Naopak provádí agresivní politiku a toleruje porušování mezinárodního práva

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

ANKETA EKONOMICKÉHO DENÍKU

Ekonomický deník přináší profily odborných mluvčích politických subjektů, kteří mají šanci se po podzimních volbách dostat do Poslanecké sněmovny. Věnujeme se klíčovým resortům. Dnes přinášíme anketní rozhovor s odborným mluvčím hnutí Svoboda a přímá demokracie pro ministerstvo obrany, místopředsedou sněmovního výboru pro obranu, Radovanem Víchem.

Můžete nastínit svoje hlavní vize pro následující volební období?

Bezpečnostní situace ve světě se dramaticky mění a je třeba na tyto skutečnosti adekvátně reagovat. Strategické obranné dokumenty (Bezpečnostní strategie a Obranná strategie ČR) podrobíme podrobné revizi. Na základě této revize budou nově definovány úkoly pro armádu, podle kterých navrhneme úpravu Koncepce výstavby Armády ČR (KVAČR). Rozpočet Ministerstva obrany prioritně nevychází z reálných potřeb armády, a hlavně z potřeb obrany státu, ale již léta odráží potřeby zajišťování zahraničních operací. Výše rozpočtu musí být v souladu s dopředu připravenými strategickými a významnými akvizičními projekty.

Můžete nastínit, jaké legislativní úkoly primárně resort podle vás čekají?

Za klíčové SPD považuje komplexní aktualizaci krizové a obranné legislativy počínaje Ústavním zákonem o bezpečnosti a konče branným zákonem. Současný početní stav armády nemá kapacitu ani ochránit celé naše hranice. Proto navrhneme takové legislativní změny, které umožní zavedení evidence odvedenců (dobrovolníků) s následným krátkým základním výcvikem s proaktivní rolí státu. Armáda tím získá schopnosti a kapacity pro případné mobilizační rozvinutí vojsk v případě stavu ohrožení státu anebo válečného stavu. Následně zabezpečíme potřebný dostatek vojenského materiálu a techniky v mobilizačních zásobách a skladech. Samostatnou kapitolou je potom změna způsobu provádění akvizic.

Můžete popsat, jaké problémy podle vás resort nejvíce tíží? A jaké řešení pro tyto problémy přinášíte vy?

Armáda se dlouhodobě potýká s neucelenou koncepcí, technicky dlouhodobě stárne a potřebné strategické a významné akvizice se odsouvají anebo ruší. Proto SPD navrhne legislativní změny s cílem urychlení procesu pořizování vojenského materiálu a služeb a zároveň maximální transparentnosti, hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti. Při nákupu se nesmí plýtvat s prostředky daňových poplatníků.

Kdo je Radovan Vích?

Ing. Radovan Vích se narodil v roce 1964. Je politikem SPD, od října 2017 poslancem, od roku 2016 zastupitelem Libereckého kraje. Je místopředsedou sněmovního výboru pro obranu.

Vystudoval Vojenskou střední odbornou školu tankovou a automobilní v Nitře. Později, po změně politických poměrů, studoval Vojenskou akademii v Brně, kterou ukončil s vyznamenáním.

Poslanec SPD Radovan Vích. Foto archiv Radovana Vícha

V životopise o sobě píše, že postupně pracoval v různých velitelských, štábních, vedoucích a řídících funkcích na Generálním štábu a ministerstva obrany. V letech 1997-98 působil jako vedoucí sekce součinnosti kontingentu české armády se štábem velitelství SFOR-II v Sarajevu (B&H). Působil také řadu let v mezinárodních štábech na armádních zahraničních pracovištích. Od roku 2010 je plukovníkem v záloze.

Radovan Vích je ženatý. S manželkou Zuzanou, mají dvě dospělé děti. Žijí v Liberci. Mezi jeho záliby patří historie a faleristika (historická věda, která se zabývá popisem a historií řádů a vyznamenání – pozn. red.). Hovoří anglicky.

Jak vnímáte budoucí fungování ČR v rámci euroatlantických struktur? Máme tím na mysli např. společnou armádu NATO, zahraniční mise, vyzbrojení, obranu státu.

Armáda ČR je primárně určena k obraně území našeho státu a zahraniční operace nesmí být jejím hlavní úkolem. Je potřeba posilovat vlastní obranné schopnosti a zároveň adekvátně snížit a optimalizovat úkoly a ambice armády směrem k NATO a EU. NATO již existuje pouze na papíře a není zárukou naší obrany, ale naopak provádí agresivní politiku a toleruje porušování mezinárodního práva ze strany Turecka jako svého členského státu. O našem členství v NATO by proto měli naši občané rozhodnout v rámci referenda. Můžeme se připojit ke státům jako Rakousko, Švédsko a Finsko, které jsou neutrální a o členství v NATO nijak neusilují. Zároveň odmítáme projekt společné armády EU. Za největší bezpečnostní riziko pro naši zemi považujeme nelegální imigraci, islámský terorismus a islamizaci Evropy. Chceme mít dobré vztahy se všemi státy světa. Koncepce armády musí zajišťovat obranu země, a ne sloužit k zahraničním expedicím v cizím zájmu. SPD bude podporovat modernizaci technického vybavení Armády ČR tak, aby byla zajištěna účinná obrana České republiky, s prioritou maximálního využití domácího potenciálu obranného průmyslu.

Jan Hrbáček

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter